De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectleidersbijeenkomst Toptechniek in bedrijf 10 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectleidersbijeenkomst Toptechniek in bedrijf 10 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Projectleidersbijeenkomst Toptechniek in bedrijf 10 februari 2015

2 Voortvarend onderweg… …maar er zijn nieuwe uitdagingen

3 Pitches van 3 regio’s Aftrap door Beatrice Boots Zuidoost Groningen (Wim Boerkamp) Haaglanden (Janke Westerhuis) Holland Rijnland (Dick Harms)

4 Pitches van 3 regio’s Zuidoost Groningen Wim Boerkamp

5 TopTechniek Z.O. Groningen Structuur/ koppeling TechNet Prestatieafspraken (5) Cijfers Vakroute/macrodoelmatigheid LOB Vakroute Adviezen vervolg Verzorgingsgebieden i.p.v. bestuurlijke netwerken Partnerschap i.p.v. verkokering Rol PBT: strenger en sterker Focus op belangen: brede scholen versus vakscholen techniek Zeggenschap bedrijfsleven: TechNet+

6 Pitches van 3 regio’s Haaglanden Janke Westerhuis

7 TopTechniek in Bedrijf Meer jongeren naar de techniek Start september 2012 TopTechniek in Bedrijf: Verbinden activiteiten, mensen en organisaties Kracht van de infrastructuur Onderwijs, Overheid en bedrijfsleven: Uitdagingen gezamenlijk aanpakken leidt tot resultaat

8 Prestatieafspraken Instroomvergroting door: Opzetten van aantrekkelijke leerroutes vmbo tl/gl- mbo – hbo door: -Versterken relatie onderwijs-bedrijfsleven -Professionalisering docenten -Techniekmagazijn Prestatieafspraken vormen de leidraad van de Agenda

9

10 Stijging instroom techniek Woensdagmiddag vmbo op het mbo Drie nieuwe routes mbo vier Oriëntatie op nieuwe routes Extra stageplekken door de samenwerking Onderwijs- Overheid- Ondernemers Vakmanschapsroute en technologieroute Techniekmagazijn->Techfinder Ontwikkeling Plan ten aanzien van tekorten docenten en de kwaliteit

11 Bijvangst -Urgentiebesef en draagvlak Onderwijs, Overheid en Ondernemers is toegenomen -(Pro)-Actief kunnen handelen:  Kwantiteit en kwaliteit docenten  Imago vmbo  Stagetekorten  Ontwikkelingen vmbo tl/gl en mavo: Plaatje van de regio  Beroepen van de toekomst-> Opleidingen

12 Constatering 1. Verbinden en korte lijnen de kracht van de infrastructuur 2. Nieuwe uitdagingen - VMBO staat aan de poort van de vernieuwing -Invoering kwalificatiedossiers MBO -Technomavo, BCP Mavo, M-TechMavo etc. -Optimalisatie en Implementatie Techfinder - Kwaliteit en Kwantiteit Docenten -Vergroting instroom -> vergroting stagetekort en docententekort -Opzetten trajecten havo 3 -> mbo en afstromers hbo -Start HTC’s en nieuwe aanvragen Regionaal Investeringsfonds -Primair Onderwijs en de onderbouw vmbo

13 Waar is het geld aan uitgegeven Niet: Deelnemers Regionaal Topoverleg Techniek, Platforms directeuren VMBO-techniek en Mavo, Actiehouders, kennissessies: op eigen functie en/of cofinanciering Wel: Focus : Onderwijs - Arbeidsmarktonderzoek Wel: Verbindingsofficier: Projectleider/Programmamanager Wel: Docenten: Faciliteren, ondersteunen, professionaliseren docenten vmbo, mavo en mbo: Wel: Techfinder: organisator, aanbieders en gebruikers Wel: Inzet coördinator Woensdagmiddag vmbo op het mbo Wel: Gezamenlijke activiteiten leerlingen vmbo- mavo- mbo Wel: Communicatie

14 Wat is nodig: Verbinden De opgezette infrastructuur handhaven met een agenda Verbindingsofficier: Projectleider/Programmamanager Docenten: Faciliteren, ondersteunen, professionaliseren, vermeerderen Techfinder optimaliseren Coördinator woensdagmiddag vmbo op het mbo Gezamenlijke activiteiten leerlingen vmbo- mavo- mbo Versterken relatie onderwijs-bedrijfsleven: Bedrijfsopdrachten en stageplekken Communicatie

15 Pitches van 3 regio’s Holland Rijnland Dick Harms

16 Regiovisie - Holland Rijnland Focus op Life Sciences & Health

17 Regionale Focus: Medical Delta 17

18 Hier komt uw titel te staan | 18 Medische precisietechnologie Laboratoriumtechniek

19 Eén doel, twee programma’s 1.Aansluiting vmbo-mbo techniek onderwijs 2.Centrum voor Innovatief Vakmanschap

20 Hier komt uw titel te staan | 20 Prestatieindicatoren: Doel Instroom 3e jaar vmbo-techniek30% Doorstroom vmbo-tl naar mbo-techniek breed7% Doorstroom vmbo-tl naar mbo LS&H3% Verbeteren jaarresultaat mbo1% Bedrijven werken samen met scholen12 Bedrijven werken samen: LS&H5

21 Hier komt uw titel te staan | 21 AANSLUITINGSMATRIX VMBO MBO + samen onwikkelen keuzedelen afstemming onderwijsinhoud vmbo - mbo Inzetten docenten vmbo mbo Aansluiting vmbo basis kader -> mbo

22 Hier komt uw titel te staan | 22

23 Hier komt uw titel te staan | 23 Aansluiting vmbo-tl -> mbo niveau 4 vmbo-tl Afstemming onderwijsinhoud vmbo - mbo Leerlijn ‘de jonge onderzoeker’

24 Hier komt uw titel te staan | 24 Koers en focus binnen VMBO-tl Van 3 best-practice naar 8 ‘M-Tech’ scholen Verbreden/verdiepen naar álle vmbo-tl scholen Uitgangspunten leerlijn ‘de jonge onderzoeker’ Contacten met bedrijven opstarten of verstevigen -> Professional meets talent Integratie met LOB -> óók voor vmbo-tl

25 Hier komt uw titel te staan | 25 Focus en koers bij MLO- LiS – MEI Eén thema: ‘schoon drinkwater’

26 Hier komt uw titel te staan | 26 Verduurzamen van Toptechniek

27 Prestatieindicatoren: DoelHuidig resultaat Instroom 3e jaar vmbo-techniek30%31% Doorstroom vmbo-tl naar mbo-techniek breed7%18% Doorstroom vmbo-tl naar mbo LS&H3%7% Verbeteren jaarresultaat mbo1% Bedrijven werken samen met scholen12>> 12 Bedrijven werken samen: LS&H5>>5

28 Hier komt uw titel te staan | 28 Dit vraagt nog aandacht: Coördinatie bij doorlopende leerlijn ‘de jonge onderzoeker’ Vormgeven LOB bij vmbo Verstevigen relaties met bedrijfsleven door verdere implementatie ‘Professionals meet Talent’ Uitrol matrixen in geheel vmbo -> aansluiting op mbo Nieuwe regionale initiatieven starten Communicatie en verbinden

29 Hier komt uw titel te staan | 29

30 Toptechniek in bedrijf | 30 Techniekpact door Doekle Terpstra


Download ppt "Projectleidersbijeenkomst Toptechniek in bedrijf 10 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google