De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRANDWEERZORG Gemeente Nuth. Onderwerpen presentatie Ontwikkelingen regionaal / district Risicobeheersing Repressie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRANDWEERZORG Gemeente Nuth. Onderwerpen presentatie Ontwikkelingen regionaal / district Risicobeheersing Repressie."— Transcript van de presentatie:

1 BRANDWEERZORG Gemeente Nuth

2 Onderwerpen presentatie Ontwikkelingen regionaal / district Risicobeheersing Repressie

3 Ontwikkelingen regionaal / district

4 Brandweervisie in AB Ontvlechting Risicobeheersing Blauwdruk repressie Richten interne organisatie Snel Inzetbare Eenheid (SIE) Nijswiller

5 Risicobeheersing

6 Preventie –Advisering Bouwaanvragen –Advisering Evenementen –Advisering / Controles Gebruiksvergunningen –Invoering Gebruiksbesluit –Milieu Preparatie Pro-actie Voorlichting & Nazorg

7 Advisering Bouwaanvragen Nieuwbouw middengebied Nuth (woningbouw) Nieuwbouw Brede School Schimmert + sporthal (onderwijsgebouw) Nieuwbouw Op den Toren (bejaardenhuis) Oudbouw Op den Toren Vrijstellingsprocedure Hoofdstraat 84 Schimmert

8 Advisering Evenementen Evenementen: 100% Controles feesttenten. Alle grote feesttenten gecontroleerd op de voorwaarden uit de brandveiligheidverordening. Resultaat: Geen grote afwijkingen van de regelgeving geconstateerd. Overige grote evenementen allemaal gecontroleerd. De kleinere evenementen steekproefsgewijs gecontroleerd. Wekelijks overleg over aanvragen voor evenementen. Indien nodig wordt hierop geadviseerd door de brandweer.

9 Gebr. Schoonbroodt (Naanhof), Naanhofsweg Nuth Equi Expo Basisschool Hulsberg Hotel Hof van Hulsberg Dynafix Advisering gebruiksvergunningen

10 Invoering Gebruiksbesluit Per 1 november 2008 is het Besluit ‘brandveilig gebruik bouwwerken’ van kracht. In plaats van lokale regelgeving. Bij enkele bouwwerken was bijsturing noodzakelijk. Aandachtspunt: vereiste aanwezigheid van brandmeldinstallaties die in de oudere ‘Nuthse’ regelgeving niet nodig waren

11 Milieu Samenwerking met de Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth- Stein t.b.v. milieuaanvragen

12 Preparatie Rampbestrijdingsplan Makro. Reconstructie N298 Hunnecum Tijdelijke verkeersmaatregelen worden allemaal aan de brandweer voorgelegd Aanvalsplannen / bereikbaarheidskaarten van bouwwerken maken Project bluswatervoorziening

13 Preparatie In de Geleenbeek ter hoogte van Kathagen, Nuth, is men bezig met het creëren van een nieuwe tertiaire bluswatervoorziening voor onder meer calamiteiten op bedrijventerrein de Horsel.

14 Pro-actie Advisering Ruimtelijke Ordening Bereikbaarheid Bluswatervoorziening –De Steeg Bestemmingsplannen –Centrum III te Schimmert

15 Voorlichting & Nazorg Voorlichting Lespakket Fire. Diverse voorlichtingsbijeenkomsten. Keurmerk veilig ondernemen. Geparticipeerd in de KVO-trajecten van “de Steeg” en “de Horsel”. NIEUW: Floriansdorf Nazorg Ondersteuning geboden aan het onderzoek van de technische recherche.

16 Repressie

17 Jaarcijfers Gemeente Nuth 2009 – Inzetten Loos alarm53 Buitenbrand33 Dienstverlening25 Binnenbrand10 Schoorsteenbrand 6 Totaal aantal inzetten 151 Waarvan: Spoedmeldingen 90 Geen spoed meldingen61

18 Jaarcijfers Specificatie Loos alarm RIMO11 Vleeswaren Keulen 7 Caradon Stelrad, Makro, Zorgcentrum Panhuys 4 Aantal keren loos alarm53

19 Jaarcijfers Gemeente Nuth 2009 - Uitrukken per kazerne Kazerne Hulsberg74 Kazerne Brunssum64 Kazerne Heerlen12 Kazerne Kerkrade 1 Totaal aantal inzetten 151

20 Vragen? Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "BRANDWEERZORG Gemeente Nuth. Onderwerpen presentatie Ontwikkelingen regionaal / district Risicobeheersing Repressie."

Verwante presentaties


Ads door Google