De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brede school Warmond Van droom naar werkelijkheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brede school Warmond Van droom naar werkelijkheid."— Transcript van de presentatie:

1 Brede school Warmond Van droom naar werkelijkheid

2 2 Doel Het krijgen van input van de leden van de Commissie Welzijn om te komen tot de gemeentelijke visie op de brede school Warmond.

3 3 Stand van zaken  Integraal Huisvestingsbeleidsplan Onderwijs (IHP), 18 december 2008  Presentatie 20 april 2009 ‘Dromen over de brede school’  Workshop visievorming 27 mei en 28 september 2009  Op weg naar de Intentieverklaring eind 2009, besluitvorming gemeenteraad begin 2010

4 4 Vragen aan de commissieleden A.Wat zijn de uitgangspunten voor de visie op de brede school Warmond? B.Welk profiel of combinatie van profielen heeft de voorkeur?

5 5 A Uitgangspunten De uitgangspunten voor de brede school Warmond richten zich op het gebouw (I) en de invulling (II) hiervan.

6 6 I Het gebouw  Drie scholen, peuterspeelzaal en bibliotheek in één nieuw gebouw  Meer dan alleen een bedrijfsverzamelgebouw  Multifunctioneel en flexibel gebruik van ruimten  Intensieve samenwerking met ‘t Trefpunt  Open en toegankelijke uitstraling  ………? (aanvullingen cie. Welzijn)

7 7 II De invulling  Gericht op sociale cohesie, opvang en vrijetijdsbesteding  De keuzemogelijkheid voor het basisonderwijs in Warmond moet blijven  Veilige en vertrouwde omgeving  Onderwijshuisvesting vormt de ruggengraat van de brede school  ………? (aanvullingen cie. Welzijn)

8 8 B Welk profiel of combinatie van profielen heeft de voorkeur? I.Onderwijsachterstanden II.Verrijking III.Zorg IV.Opvang V.Wijk- en buurtprofiel VI.Multifunctionele accommodatie

9 9 I Onderwijsachterstanden  Organiseren van bijvoorbeeld extra taal- en rekenonderwijs  Organiseren van een schakelklas  Scheppen van gelijke onderwijskansen en bestrijden van achterstanden

10 10 II Verrijking  Structurele afspraken en cont(r)acten met verenigingen  Richten op bijvoorbeeld sport, cultuur of natuur- en milieueducatie  Mogelijkheden voor combinatiefuncties

11 11 III Zorg Samenbrengen van zorgvoorzieningen CJG loketfunctie Kinderarts, logopedie, fysiotherapie, jeugdmaatschappelijk werk Voorzieningen voor IB’er, RT’er, zorgteam

12 12 IV Opvang Verlengde schooldag Samenwerking met buitenschoolse opvang Gericht op kinderen van 0-12 jaar

13 13 V Wijk- en buurtprofiel Brede school als het kloppend hart van Warmond De school staat als activiteitencentrum in contact met de buurt De brede school richt zich op 0-100 jaar Iedereen voelt zich thuis in de brede school Verbindingen leggen tussen leeftijden, groepen en stromingen in Warmond

14 14 VI Multifunctionele accommodatie De bibliotheek is verantwoordelijk voor de (multi)mediatheek van de scholen Extra ruimtes voor bijvoorbeeld zorg en opvang, zodat samenwerking natuurlijk tot stand komt


Download ppt "Brede school Warmond Van droom naar werkelijkheid."

Verwante presentaties


Ads door Google