De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenten op weg naar hun CJG Overzicht van de ondersteuning vanuit VNG en Jeugd en Gezin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenten op weg naar hun CJG Overzicht van de ondersteuning vanuit VNG en Jeugd en Gezin."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenten op weg naar hun CJG Overzicht van de ondersteuning vanuit VNG en Jeugd en Gezin

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2011: een CJG in iedere gemeente Gemeente voert de regie CJG: basismodel + ? –JGZ, WMO, BJZ, ZAT –Maar ook: Kinderopvang Onderwijs Eerstelijn Enzovoort, enzovoort

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ingrediënten CJG Inlooppunt: contact maken Dienstverlening: JGZ, opvoedsteun en prenatale voorlichting Sluitende jeugdketen: netwerken Aanpak kindermishandeling

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ondersteunen naar behoefte: Vraaggericht !? Ruimte voor verschillen Twee invalshoeken: –Visie en Regie (VNG) –Kwaliteit keten (Jeugd en Gezin)

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bende van Bart! Gemeenten voor gemeenten –Intervisie –Individuele bezoeken –Congressen Backoffice: verspreiding kennis –Goede voorbeelden –Lessen: factsheets, Wegwijzer, Gereedschapskist

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gereedschapskist Naslagwerk voor gemeenten Inhoud op drie niveaus –Wet –Organisatie –Inhoud Continue update

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wegwijzer Werkboek Proces Continue update Elementen: –Basisinformatie –Goede voorbeelden –Netwerk –Lokale aanvullingen

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Professionalisering Ministerie pakt dit op Overleg koepels Expertmeeting 2009 Plan van aanpak

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Digitale instrumenten Digitale dossiers JGZ –Longitudinaal volgen –VNG: bestuurlijk ondersteunen Verwijsindex Risicojongeren –Signaleringsnetwerk –VNG: gemeenten aansluiten

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hete herfst voor de boeg Wettrajecten CJG, VIR, Digitaal dossier(hier niet besproken) Handreikingen oa Wegwijzer CJG en omgeving –Onderwijs –Gezondheid –Opvoedondersteuning Werkbezoeken

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Samen aan de slag! JGZ als partner in het basismodel –Hoog bereik –Link naar gezondheidszorg –Rol opvoedsteun? –Netwerkpartner; bijv. ZAT’s –Zorgcoördinator? –Digitaal dossier

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Samen aan de slag! Regionale instellingen (bv GGD) als partner van gemeenten in basismodel Uitdaging: lokale invulling – maatwerk - is noodzakelijk Maar: laten we verder kijken Regionaal de ruimte zoeken Versterken en verbinden


Download ppt "Gemeenten op weg naar hun CJG Overzicht van de ondersteuning vanuit VNG en Jeugd en Gezin."

Verwante presentaties


Ads door Google