De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De GGz in 2014 Marlene de Regt ZONH/ROS-netwerk/LVG 19 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De GGz in 2014 Marlene de Regt ZONH/ROS-netwerk/LVG 19 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 De GGz in 2014 Marlene de Regt ZONH/ROS-netwerk/LVG 19 september 2013

2 programma LVG-leden & gezelschap vragen en discussie centrale vraag: wat wordt uw nieuwe werkelijkheid? intro stelsel in 3 echelons kansen discussie

3 GGz, urgentie  18% in jaar (18-64) psychische problemen, 4 op 10 ooit  psychische klachten zijn verzuimoorzaak no 1  behandeling in 2 de lijn, waar 1 ste lijn zou kunnen  jaren zowel volumegroei en kostengroei (nu:afvlakking)  veel winst te halen op kwaliteit & efficiency  gestructureerde samenwerking kan beter, gezien vraag & urgentie wens: dichtbij, toegankelijk, kwaliteit, passend & zinnig & zuinig

4 Bestuurlijk Akkoord O.a.  grenzen aan het macrokader  stimuleren zelfmanagement & herstelvermogen  zorg op de juiste plek: juiste aanbod door juiste professional  ambulantisering – meedoen  transparantie: resultaten inzichtelijk  kwaliteit: ambitieus programma  scherpere afbakening pakket (onbetwistbare GGz)  slimme zorg: e-health

5 2013 – 2014 (€) huisartsenzorg GBGGZ (B-product) SGGZ (DBC) huisartsenzorg eerstelijns psycholoog (EPZ) 2 de lijn GGZ (DBC) POH

6 huisartsenzorg - POH POHGGZ in 2013van 4,5 naar 9 uur per normpraktijk POHGGZ in 2014tot 12 uur per week per normpraktijk -inschrijftarief flexibel inzetten: e-health & consultatie (&triage) contractpartner: huisarts of derden nieuw: groepsconsult

7 huisartsen  beweging naar voren in de keten - huisarts(voorziening) centrale rol - generalisme en specialisme - chronische patiënten  cGGz - stoornis voorwaarde behandeling - eigen risico

8 centrale rol huisarts de behandelaar de poort de wachter de spelverdeler

9 GBGGZ integrale prestaties (HHMrapport) (diagnostiek, behandeling, consultatie, ROM, e-health etc) zorgvraagzwaarte is leidend innovatie in samenstelling product

10 GBGGZ denken in ‘groepen patiënten’ vs praktijk alledag alle zorg volgens zvw binnen B-product 11 hoofdbehandelaren (minister) > z.v. contracteert & %inzet divers veld (vrijgevestigden, grote praktijken, instellingen)

11 GBGGZ inkoop: percentage max. tarief kwaliteitseisen plafond, prestatiemix en anders MDS:naw, verwijzer, stoornis DSM, behandelcomponent, ROM, behandelaars, afsluitreden

12 SGGZ (GGGZ) afgeslankte “2 de lijn” in uitvoering (veelal) multidisciplinair ambulantisering substitutiedoelstelling DBC systematiek 9 hoofdbehandelaren (minister) > z.v. contracteert ROM

13 cGGZ of h.a.zorg? DSM IV stoornis: - noodzakelijk maar niet afdoende (CVZ) hoofdbehandelaar: -verzekeraars contracteren polis patiënt: - natura of restitutie (aanscherping art 13) activiteit : -verzekerbare zorg? alles via huisarts: - geen vervolg DBC - geen verwijzing GBGGZ>SGGZ

14 uitdagingen er verandert veel! en…………. niet alles is ontwikkeld. lerend model nieuwe marktordening vragen tot zover (het stelsel)?

15 ‘opdracht’ veld de persoon achter de professional  autonomie  regie?  uitdaging of kans? inhoudelijke ontwikkeling  van stepped care naar matched care  zorgpaden  kwaliteitscyclus keuzen op organisatieniveau (ZG/GHC)  aanspreekbare, contracteerbare organisatie  samenwerking en (gedeeld?) ondernemerschap (risico & investeringen)  samenhang met andere domeinen

16 samenhang preventie - POH-GGZ functieomschrijving: geïndiceerde, zorggerelateerde en terugvalpreventie - preventie basis voor doelmatige zorg zorg in de wijk - visie op samenhang decentralisaties en zorgdomein? - ideeën over samenwerking met mantelzorg, welzijn, jeugdzorg, wijkverpleegkundige, FACTteams, buurtteams e.a.? - nieuwe slimme coalities?

17 2014 Wat wordt uw nieuwe werkelijkheid?

18 vorm (organisatie) volgt inhoud? Elk zorgpad beschrijft per stap (signaleren, diagnose, behandelinterventies, nazorg/terugvalpreventie) de activiteiten en geeft vuistregels voor de uitvoering, geeft suggesties voor screening/ diagnostiek, geeft suggesties voor interventies. o.b.v. MDR en NHG-standaarden zie www.eerstelijnsggz.nlwww.eerstelijnsggz.nl

19 voorbeeld: angst

20 2014 uitvoering uitwerking akkoorden GGZ en eerste lijn aanbieder in GBGGZ in 2014? zorgprofessionals e/o staf met kennis van thema uit BA: stigmatisering, ambulantisering, zelfmanagement? m.deregt@zonh.nl


Download ppt "De GGz in 2014 Marlene de Regt ZONH/ROS-netwerk/LVG 19 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google