De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. dr. Nicolette van Gestel Tilburg University, TIAS Business School & Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. dr. Nicolette van Gestel Tilburg University, TIAS Business School & Tilburgse School voor Politiek en Bestuur."— Transcript van de presentatie:

1 Prof. dr. Nicolette van Gestel Tilburg University, TIAS Business School & Tilburgse School voor Politiek en Bestuur

2 Van Werk naar Werk

3 Experiment Van Werk Naar Werk  Ministerie SZW: Tijdelijk besluit Van werk naar werk (2011-2012, budget ca 2 mln euro, 50% co- financiering door aanvragers)  Evaluatie uitgevoerd door Capgemini Consulting, in samenwerking met de Universiteit vanTilburg  Doel: inzicht verwerven in de condities voor succes van VWNW (9 projecten)

4 Onderzoek  Desk research  Interviews projectleiders (9 x in 3 rondes)  Webenquête betrokken partijen (16 + 97)  Interviews werkgevers (28, circa 3 per project)  Webenquête werknemers (respons 43% van de aangeschrevenen)  Uitvraag deelnemersgegevens  Focusgroepbijeenkomsten (3 rondes)

5 Transities VWNW ProjectenBeoogde deelne- mers Gerealiseerd aantal deelnemers Afgeronde trajecten Aantal transities Als % van het aantal deelnemers Schilders^cool100110108103*94 % Grafimedia20022620812154 % Maasland-H.10020141260% VNO-NCW e.a.10041322868% ZW Haaglanden 60795728**35 % SSWT7577 5470 % RIVU5048 2246 % FNV Bouw5076643343 % MKB Eindhoven50333100 % Totaal78568061140460%

6 Resultaten  Totale score ‘plaatsingen’ relatief hoog (60%)  Score zeer scheef verdeeld over de projecten (tussen 3 en 121 transities per project)  Hoog bereik van werklozen met een relatief zwakke arbeidsmarktpositie (ouderen en lager opgeleiden, in traditionele sectoren)

7 Kanttekeningen  Overwegend tijdelijke contracten (ca driekwart)  Experimenten vnl ten gunste van mannen (Ca 80% man en 20% vrouw, samenhang met sectoren)  Inkomen na VWNW voor ruim 50% van de mensen lager en functieniveau in 40% vd gevallen lager; in ca 15 % hoger dan voorheen.  Instrumenten zijn relatief traditioneel: re- integratietrajecten met meer intensieve arbeidsbemiddeling, selectie werklozen

8 Succesfactoren  Institutionele (sectorale) inbedding; rol vakbond  Formaliseren van afspraken (niet vrijblijvend)  Intensieve, persoonlijke arbeidsbemiddeling; selectie van kandidaten  Co-financiering vanuit SZW

9 Faalfactoren  Grote afstand tot bedrijven en werkzoekenden  Te weinig focus op uitvoering  Spanning tussen ‘publiek’ en ‘privaat’  Weinig investering in continuïteit netwerk

10 Conclusies  VWNW biedt nieuwe kansen voor sociale partners/sectoren en regio’s, maar vraagt:  Andere focus sociale partners, concrete samenwerking en afspraken publiek-privaat  Direct belanghebbenden in een meer centrale rol:  Minder ‘ontzorgen’ door professionals  Meer ‘pro-activiteit’ nodig bij werkgevers en werkzoekenden


Download ppt "Prof. dr. Nicolette van Gestel Tilburg University, TIAS Business School & Tilburgse School voor Politiek en Bestuur."

Verwante presentaties


Ads door Google