De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14.30 u.Inleiding (Wim Bergen, voorzitter SOE) 14.45 u.Presentatie projectverloop en onderzoeksresultaten (Nele De Witte, projectmedewerker) 15.25 u.Panelgesprek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14.30 u.Inleiding (Wim Bergen, voorzitter SOE) 14.45 u.Presentatie projectverloop en onderzoeksresultaten (Nele De Witte, projectmedewerker) 15.25 u.Panelgesprek."— Transcript van de presentatie:

1

2 14.30 u.Inleiding (Wim Bergen, voorzitter SOE) 14.45 u.Presentatie projectverloop en onderzoeksresultaten (Nele De Witte, projectmedewerker) 15.25 u.Panelgesprek (gemodereerd door Mieke Dobbels) 16.30 u.Receptie

3 Projectverloop Informatie- ronde Piloot- trajecten Op naar implementa- tie Ontwikkelen

4 Informatieronde (1) Informatieronde (1) september 2010 – februari 2011 bronnenantwoorden -literatuur -good practices -focusgroepen / enquêtes -werkveld -lerarenopleidingen -kenmerken krachtige leeromgevingen voor docenten -modellen van samenwerking -randvoorwaarden -effecten

5 Informatieronde (2): conclusies uit literatuur en good practices  mogelijke voordelen – professionele groei voor beide partners – dynamiseert – positieve reactie lerenden – schoolcultuur  randvoorwaarden – tijd! – relaties – vaardigheden (communicatie, organisatie, verbeeldingskracht en creativiteit, … ) – attitudes (openheid, respect, vertrouwen, …)

6 Informatieronde (3): bevraging docenten  onverwacht veel docenten uitsluitend observatie (strookt niet met literatuur, geïnterviewde experts en expertisegroepen)  voorkeur voor bepaalde periodes (bako: begin academiejaar en januari-april)

7 Informatieronde (4): aftoetsen project bij beleid en experten  voldoende beleidsvoerend vermogen S.O. en H.O.

8 Projectverloop Informatie- ronde Piloot- trajecten Op naar implementa- tie Ontwikkelen

9 Ontwikkelen piloottrajecten Ontwikkelen piloottrajecten maart – augustus 2011  visie  draaiboek  onderzoeksinstrumenten piloottrajecten

10 Ontwikkelen (1): Draaiboek

11 Ontwikkelen (2): Onderzoeksinstrumenten Leervraag Leervraag Gevoelsbarometer Tijdschrijven Ondersteunings- aanbod

12 Projectverloop Informatie- ronde Piloot- trajecten Op naar implementa- tie Ontwikkelen

13 Piloottrajecten BALSO Piloottrajecten BALSO oktober 2011 – juni 2012 Contactname Vaak zelf contact met gekende leerkracht Raamcontract + individueel contract Startdag Kennismaking coach en andere deelnemers Ondersteuning bij formulering leervraag Stagetraject Meer verspreide stages dan geblokt Vooropgesteld : 5 dagen, 10 lesuren Observeren, participeren, les geven 4 onderzoeks- opdrachten Leervraag, gevoelsbarometer, tijsdschrijven en beleving ondersteuning Ondersteuning Coach (KHL, mail, telefoon) Toledo Informele kanalen Slotdag Ervaringsuitwisseling en inschatten leerwinst

14 Piloottraject: vaststellingen (1)  Welke docenten namen deel? – 18 docenten BASO – 3 docenten BALO – 3 docenten BAKO + 1 opleidingshoofd schoolcultuur  Welke trajecten? – invulling van het eigen vak in S.O. (inhoudelijk en methodieken) – invulling van het eigen vak in L.O. (zowel nagegaan voor docenten BALSO als BALO; zowel inhoudelijk als qua methodieken) – zorgaanpak in S.O. en L.O. – overgang van het L.O. naar het S.O. – aanpak in het kleuteronderwijs (eigen vak of algemeen)

15 Piloottraject: vaststellingen (2) CategorieënNMin.Max.Mean Verkennend gesprek stageschool 6 20 150 79.17 Afspraken hogeschool 2 60 90 75.00 Verplaatsing 7 90 550280.00 Contact leerkracht(en)13 30 470184.62 Voorbereiding lessen132002160733.85 Praktische activiteiten 6 30 255136.67 Lesgeven141001000490.71 Observatie 91201620517.22 Startdag14240 240.00 Slotdag14 60 180171.43 Opdrachten 5180 240216.00  activiteiten en tijdsbesteding BASO Gemiddelde belasting: - voor docenten: ongeveer 38 u. - voor mentoren: ongeveer 4 u.

16  Gemiddelde belasting traject BASO: - voor docenten: ongeveer 38 u. - voor mentoren: ongeveer 4 u.

17 Piloottraject: vaststellingen (3) CategorieënNMin.Max.Mean Verkenning van docentenstage + netwerking 2307552.5 Contacten met scholen/mentor475300160 Startdag3120 Observatie/participatie2480675578 Voorbereiding lessen436022001000 Lesgeven4145550320 Afnemen en verbeteren van toets 1330 Overleg met college- leerkrachten 1150 Slotdag2120 Opdrachten2120  activiteiten en tijdsbesteding BALO/BAKO Gemiddelde belasting BALO/BAKO: - voor docenten: ongeveer 40 u. - voor mentoren: ongeveer 2,5 u.

18  Gemiddelde belasting traject BALO en BAKO: - voor docenten: ongeveer 40 u. - voor mentoren: ongeveer 2,5 u.

19 Piloottraject: vaststellingen (3)  leervragen: – gevarieerd (didactische methode uitproberen, klasmanagement,...) – meestal vanuit een kwaliteit vertrokken – startdag is belangrijk bij bepaling leervraag (ook contact mentor en eerste lesdag) – BAKO/BALO: bijkomende leervragen ontstaan

20 Piloottraject: vaststellingen (4)  gevoelsbarometer – laag: 2 à 3 (minder goed lesverloop, grote tijdsinvestering, contacten, afwachtende houding collega, stress, onwennigheid) – hoog: 4 (contact collega, les geven, opgaan in ontwikkelen materiaal en contact leerlingen, uitdiepen eigen leervraag)

21 Piloottraject: vaststellingen (5)  tijdsinvestering – grote variatie – gemiddeld 38 u. (BASO), 40 u. (BALO-BAKO) – mentor S.O.: gemiddeld 4 u. extra – mentor kleuter- en lager onderwijs: gemiddeld 2,5 u. extra  ondersteuning – nood ervaren door 50% van de docenten – 1/8 deed extra individueel beroep op coach – vaak ondersteuning bij thuisfront, collega – geen gebruik Toledo

22 Piloottraject: vaststellingen (6)  leerrendement (o.b.v. gesprek tijdens slotdag) – voor de docent (inhoudelijk) authentieke voorbeelden ervaren hoe een methode in de praktijk werkt ervaren wat student op stage beleeft invloed schoolcultuur,... – voor de docent (persoonlijk) bewustwording kwaliteiten openheid en flexibiliteit realiteitszin creativiteit,..

23 Piloottraject: vaststellingen (7) – voor de stageschool uitbouw bepaalde initiatieven en materialen betere contacten kruisbestuiving: werderzijds leren (over werkvormen, digitale media,... – voor de hogeschool: kwaliteitszorg – kritische screening van het aanbod van de opleiding – leerrijke gesprekken tussen collega-docenten docenten (vooral masters) krijgen meer geloofwaardigheid bij studenten

24 Piloottraject: vaststellingen (8)  tevredenheid hoog – iedereen blikt tevreden terug (7/10 is laagste score)

25 Projectverloop Informatie- ronde Piloot- trajecten Op naar implementa- tie Ontwikkelen

26 Op naar implementatie: conclusies Op naar implementatie: conclusies september 2013 -....  voldoende goodwill bij alle betrokkenen  percepties veranderen (positiever) na de ervaring  meerwaarde is duidelijk voor alle betrokkenen – professionalisering lerarenopleider: meer dan verwachte en onmiddellijke gevolgen voor de eigen lespraktijk en begeleiding van studenten bij stage – kruisbestuiving --> win-win-situatie – kwaliteitszorg opleiding  randvoorwaarden – periodes voor de stage goed overdenken (vanuit alle partners) – voldoende investeren in tijd én ondersteuning  toekomstgerichte implementatie (nu reeds in KHL, wordt voorbereid aan LM)

27 Panelgesprek: de toekomst van docentenstages …  Moderator: Mieke Dobbels  Deelnemers: – Ilse Cornelis (docent Nederlands van Lessius Mechelen) – Liesbeth Martens (lector BALO Frans KHL) – Kathleen Somers (leerkracht PAV van COLOMAplus) – Gwendoline Hotton (onderzoeker VUB over o.a. professioneel leren van lerarenopleiders) – Danny Pijls (Coördinerend directeur Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven) – Marina Steegmans (Coördinerend Directeur Scholengemeenschappen secundair onderwijs, Leuven (GO) – Brigitte Pycke (pedagogisch adviseur Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ) – Piet Bloemen (Groepsdirecteur Onderwijs en Vorming Lessius Mechelen) – John Maes (Departementshoofd lerarenopleiding in KHKempen + verantwoordelijke professionalisering)

28 Stelling 1 Een week docentenstage draagt meer bij tot de kwaliteit van de opleiding dan 10 studiedagen.

29 Stelling 2 Enthousiaste mentoren en docenten alleen zijn een voldoende voorwaarde om van docentenstages een blijvend succes te maken.

30 Stelling 3 Hoe docentenstages inzetten als hefboom voor “samen opleiden”?


Download ppt "14.30 u.Inleiding (Wim Bergen, voorzitter SOE) 14.45 u.Presentatie projectverloop en onderzoeksresultaten (Nele De Witte, projectmedewerker) 15.25 u.Panelgesprek."

Verwante presentaties


Ads door Google