De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.friesemeren.nl Provincie Noord-Holland “Kansen voor waterrecreatie” Sail, 21 augustus 2015 Bram Hulsman programmamanager Provincie Fryslân Het Friese.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.friesemeren.nl Provincie Noord-Holland “Kansen voor waterrecreatie” Sail, 21 augustus 2015 Bram Hulsman programmamanager Provincie Fryslân Het Friese."— Transcript van de presentatie:

1 www.friesemeren.nl Provincie Noord-Holland “Kansen voor waterrecreatie” Sail, 21 augustus 2015 Bram Hulsman programmamanager Provincie Fryslân Het Friese Merenproject Het Friese Merenproject is een samenwerkingsverband van gemeenten, Wetterskip Fryslân, Recreatieschap De Marrekrite, branche- en natuurorganisaties onder regie van provincie Fryslân.

2 www.friesemeren.nl Onderwerpen: Aanleiding Fase 1 (2001 – 2008) Fase 2 (2009 – 2015) Onze aanpak en werkwijze Met tussendoor de nodige plaatjes en ervaringen

3 www.friesemeren.nl Aanleiding van Het Friese Merenproject in 2001 stagnerende (groei) bezoekersaantallen aanbod sloot onvoldoende aan bij vraag van de consument inzet: maximaal gebruik (Europese) subsidies combinatie met waterschapswerken

4 www.friesemeren.nl Visie, doel, middelen bij start van Het Friese Merenproject in alle opzichten realiseren kwaliteits- verbetering in het Friese merengebied versterken van de marktpositie van de watersportsector in Fryslân overheid opwaardering publieke deel, ondernemers voorzieningen en aanbod investering € 365 mln. in 10 jaar

5 www.friesemeren.nl Trajectgewijze aanpak

6 www.friesemeren.nl Infrastructuur Knelpunten kruisingen weg- en waterverkeer wegnemen (Her)openen nieuwe routes Baggerachterstand inlopen Recreatieve voorzieningen vernieuwen Besteed: € 235 mln.

7 www.friesemeren.nl 1 3 2 4 5 Aquaducten Friese Merenproject 1. Galamadammen-akwadukt 2. Jeltesleat-akwadukt 3. Ie-akwadukt 4. Geau-akwadukt 5. Aquaduct Houkesloot

8 www.friesemeren.nl Jeltesloot Drukte op het water Vertraging op de weg Ergernis van twee kanten

9 www.friesemeren.nl Verhoogde spoorbruggen Oud Deel Indyk Zwaagwesteinde Boazum

10 www.friesemeren.nl Gerealiseerd fase 1: 462 km vaarweg gebaggerd; 146 km extra vaarweg voor motorboten 36 bruggen verhoogd; 5 nieuwe aquaducten; 6 watersportkernen verbeterd; 15 jachthavens aangelegd of verbeterd 1.600 extra aanlegplaatsen 31 km nieuwe fiets- en wandelpaden

11 www.friesemeren.nl FMP Terugblik 1e fase: project gestuurd Focus op projectvoorbereiding Binnenhalen kompassubsidie Sommige resultaten niet reëel Eerst projecten, dan geld Effect moeilijk meetbaar (afgeleide en na-ijl effect) H+H+ M G J AB C D L K F I

12 www.friesemeren.nl Resultaten Budget MaatregelenDoelen FMP 2e fase programma gestuurd Sturing op programma effect Realistische resultaten Duidelijke prioriteiten Overzicht/samenhang Integratie doelen spoor I&II Effecten beter meetbaar Effect

13 www.friesemeren.nl Uitvoeringsprogramma 2011-2015 Versoberen Investeren Verzilveren Borgen

14 www.friesemeren.nl Doelstelling Friese Merenproject in 2015 werkgelegenheid gestegen met 30% bestedingen toegenomen met 150% een blijvend concurrerend watersportgebied

15 www.friesemeren.nl 3 Programmalijnen Grenzeloos Varen Mitigatie ecologie en duurzaamheid Bestedingen aan de wal

16 www.friesemeren.nl

17 Hoe kom je van idee tot een plan en uitvoering? loslaten en overdragen: vaak blijven plannen te lang in de beleidsfase beginnen met intentieovereenkomst keuzes maken en prioriteren laat snel een eerste resultaat zien project- of programmaorganisatie de juiste persoon op de juist plaats

18 www.friesemeren.nl Leerpunten tussenevaluaties politiek wil meetbare effecten, niet alleen output met PS afspraken maken op programmaniveau en niet op projectniveau behoefte aan flexibiliteit in projecten en budgetten: opvangen mee- en tegenvallers binnen programma periodiek evalueren, rapporteren, prioriteren en aanpassen geeft bestuurlijk grip.

19 www.friesemeren.nl Succesfactoren langjarige programma’s sterk bestuurlijk leiderschap politiek draagvlak verwerven in Staten en Raden (investeren in goede voorlichting) vrijgestelde (project)organisatie neerzetten proces en uitvoeringsgerichte medewerkers (intrinsiek betrokken) betrokkenheid (externe) samenwerkingspartners uitvoering zichtbaar maken op korte termijn bescheiden voor de korte termijn, ambitieus voor de lange termijn.

20 www.friesemeren.nl Einde presentatie provinsje fryslân provincie fryslân


Download ppt "Www.friesemeren.nl Provincie Noord-Holland “Kansen voor waterrecreatie” Sail, 21 augustus 2015 Bram Hulsman programmamanager Provincie Fryslân Het Friese."

Verwante presentaties


Ads door Google