De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sierra Leone $ 530 per hoofd Amerika $ 37 500. H OE KOMT ECONOMISCHE GROEI TOT STAND ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sierra Leone $ 530 per hoofd Amerika $ 37 500. H OE KOMT ECONOMISCHE GROEI TOT STAND ?"— Transcript van de presentatie:

1 Sierra Leone $ 530 per hoofd Amerika $ 37 500

2 H OE KOMT ECONOMISCHE GROEI TOT STAND ?

3 L EGO BLOKKEN Één groep van 3 en één groep van 4 Onderstaande constructie namaken

4 V ERKENNEN 3 1) De kwaliteit van de ingezette productiefactoren arbeid en kapitaal 2) -Door te investeren in het vergroten van kennis en vaardigheden van mensen (meer en beter onderwijs) - Arbeidsverdeling - Combineren van arbeid met meer of betere kapitaalgoederen.

5 V ERKENNEN 3 ( DEEL 2) 3) Door de technologische ontwikkeling en innovaties (research naar nieuwe of verbeterde productieprocessen) 4) a) De ondernemer b) Ondernemerschap c) Als er meer ondernemers een bedrijf opzetten kan er meer worden geproduceerd, wat leidt tot meer economische groei

6 V ERKENNEN 3 ( DEEL 3) 4) d) - De dagelijkse leiding in het bedrijf - Initiatief nemen - Innovatie - Productiemiddelen in het bedrijf optimaal combineren.

7 S CHEMA P 284 ProductiefactorHoeveelheidKwaliteit ArbeidToename beroepsbevolking Scholing Betere arbeidsverdeling KapitaalMeer investeren (breedte – investeringen) Technologische ontwikkeling (diepte – investering) OndernemerschapOpzetten nieuwe ondernemingen Betere organisatietechnieken Innovaties doorvoeren Efficiënte productie (schaalvergroting, specialisatie)

8

9

10 L EVENSLANG LEREN ( DEEL 1) 1) Heel wat mensen hebben de tijd of het geld niet. Diegene die het meest achterop hinken (ouderen en de laaggeschoolden) maken het minste gebruik van het levenslang leren. 2) Op internationaal vlak scoren wij heel goed. Dit komt doordat we een leerplicht hebben tot 18 jaar en de meeste studenten maken deze opleiding ook af. 3) Na 18 jaar is de deelname aan activiteiten van levenslang leren veel kleiner. In 2003 nam er 7,6 % van de bevolking deel aan één of andere vorm van opleiding. Het Europese gemiddelde is 9,8%. We zitten hier dus onder.

11 L EVENSLANG LEREN ( DEEL 2) 4) - Als het onderwijs zo goed is moeten we minder bijleren - We worden van in de wieg tot aan de universiteit bij het handje genomen. Om nadien zelfstandig beslissingen te maken en de draad weer op te pikken is het niet eenvoudig. - Bereidheid om tijd en middelen te spenderen aan opleiding en vorming is beperkt. 5) Werknemers  overheid moet zorgen voor onderwijs en levenslang leren Overheid  we investeren al zoveel, kunnen we dit wel betalen met het geld van de burger ? Burgers  persoonlijk voordeel.

12

13 R OL VAN DE OVERHEID Zorgen voor degelijk onderwijs Beter opgeleide mensen = positief voor de economische groei Zorgen voor een stabiele omgeving Aantrekken van buitenlandse investeerders Politieke situatie moet stabiel zijn Levenslang leren stimuleren Opleidingscheques Educatief verlof


Download ppt "Sierra Leone $ 530 per hoofd Amerika $ 37 500. H OE KOMT ECONOMISCHE GROEI TOT STAND ?"

Verwante presentaties


Ads door Google