De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’ 30 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’ 30 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Platform ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’ 30 oktober 2008

2 CIJFERS MONITORING −Vragen? −Opmerkingen?

3 REFLECTIE N.A.V. TUSSENSTAND −Welke maatregelen moeten 1) bonden 2) gemeenten 3) NISB nemen om knelpunten weg te nemen en nog meer verenigingslidmaatschappen te genereren? −Groepjes van 5, ca. 15 minuten −Terugkoppeling

4 TUSSENSTAND MEEDOEN 2008

5 FASE PROJECT −2008: in volle breedte in uitvoering −Bonden en gemeenten hebben ondersteuning georganiseerd −Bonden en gemeenten vinden elkaar steeds beter Voorbereiding en selectie (2006/2007) Opstarten (2007/2008) Uitvoeren (2007 – 2010)

6 BONDEN −Projectleiding −Verenigingsbegeleiding en ondersteuning −Opleidingen kader −PR en communicatie −Service −Ruimte aan verenigingen Bonden – districten – gemeenten - verenigingen

7 GEMEENTEN −Voorwaarden scheppen −Sportbuurtwerkers/ sportconsulenten/ verenigings- ondersteuners −Contacten met scholen, wijkorganisaties, zelforganisaties −Afstemmen sportstimuleringsbeleid Bonden – districten – gemeenten - verenigingen

8 VERENIGINGEN −Professionele ondersteuning −Samenwerking met scholen (kennismaking) −Nieuwe jeugdactiviteiten op de club −Scholieren- / wijkcompetities −Kaderopleidingen −Voorlichtingsavonden Meedoen: maatregelen (1)

9 VERENIGINGEN −Activiteiten voor ouders −Sleutelfiguren allochtone gemeenschap −Pleintjessport/courts −Kortingsregelingen −`Pimp je sport’ −Sportbuurtwerk/wijk −Dépendances in wijk −Schoolsportclub Meedoen: maatregelen (2)

10 VERENIGINGEN −Familietoernooien, evenementen −Vrouwelijke trainers/ begeleiders −Gadgets, PR, flyers −Samenwerking met andere clubs (t.v.s.) −Facilitaire/ materiële ondersteuning Meedoen: maatregelen (3)

11 CONCLUSIE −Alles is al bedacht, alles is er… −Tijd voor: focus kwantiteit/ kwaliteit −Juiste mix van maatregelen −Investeren in samenwerkingspartners Veel activiteiten/ goed mikken… Veel algemene maatregelen Relatief weinig specifieke maatregelen gericht op allochtonen/ interculturalisatie Aandacht voor oplossen knelpunten

12 KNELPUNTEN −Doorstroming −Accommodatie −Ouders betrekken −Allochtone meisjes werven en binden −Zelforganisaties/ migrantenorganisaties: samenwerking −Verenigingskader Inmiddels wel bekend…

13 GEMEENTEN - BONDEN −Allochtone meisjes −Contacten aangaan met zelforganisaties waar nodig −Focus op doorstroming: van kennismaking naar meedoen club In samenwerking doorpakken op de volgende onderwerpen: bijsturen!!


Download ppt "Platform ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’ 30 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google