De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOCUS OP LOP-WERKING Regio Mechelen SO Lamot - 15 mei 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOCUS OP LOP-WERKING Regio Mechelen SO Lamot - 15 mei 2009."— Transcript van de presentatie:

1 FOCUS OP LOP-WERKING Regio Mechelen SO Lamot - 15 mei 2009

2 Focus op LOP-werking - 15 mei 20092 Workshop 1:uitdagingen voor scholen BOC LOP SO Regio Mechelen  Werking  Knelpunten  Uitdagingen Draagkracht en draaglast:  Ondersteuning vanuit VSKO  Ondersteuning vanuit GO!  Evaluatie aanpak Mechelen Aanpak elders

3 Focus op LOP-werking - 15 mei 20093 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking : samenstelling 2 Codi’s Mechelen 4 CLB ‘s CDO + Syntra CBJ Onderwijsopbouwwerk Stad Mechelen (deskundige)

4 Focus op LOP-werking - 15 mei 20094 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking: scope Bemiddelen bij weigeringen (vol/draagkracht buO – elders definitief uitgesloten) Opvolging van definitieve uitsluitingen Bemiddelen bij schoollozen  Politie  (Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdzorg) Bemiddelen bij klachten discriminatie Beleidsvoorbereidend  Signalen voor dagelijks bestuur (vb. 1B, vrije lln, …)  Oplossingen voorbereiden

5 Focus op LOP-werking - 15 mei 20095 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking: vergaderfrequentie 1 e trimester maandelijks/2 e & 3 e trimester 2 wekelijks CLB (uitsluitende school)=eerste lijn Codi=tweede lijn (scholen) OOW= ondersteunen / begeleiden van ouders Stad=link met flankerende projecten (PrOS, Nero,..) Deskundige=logistiek Via afspraken / scholen uitnodigen? Kort op de bal spelen?

6 Focus op LOP-werking - 15 mei 20096 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking: bemiddelen bij weigeringen Vol  Tijdens inschrijvingsperioden / bij aanvang schooljaar: informatie  In de loop van het schooljaar: draagkracht versus vol Draagkracht elders uitgesloten  Decretale criteria: zie volgende dia  Nauwelijks gebruikt – dekt realiteit niet Draagkracht BuO  Opmaak draagkracht dossier => CLB  Melding maar nooit tot bemiddeling gekomen

7 Focus op LOP-werking - 15 mei 20097 BOC LOP SO Regio Mechelen Een vestigingsplaats kan slechts een elders (in de loop van het schooljaar) definitief uitgesloten leerling weigeren in te schrijven in een administratieve groep van haar eerste graad SO wanneer ze beantwoordt aan volgende twee criteria: De administratieve groep waarin de elders definitief uitgesloten leerling zich wil inschrijven, telt minstens 50% GOK-leerlingen In de administratieve groep waarin de elders definitief uitgesloten leerling zich wil inschrijven, is reeds één (of meer) in de loop van het schooljaar elders definitief uitgesloten leerling ingeschreven - of - De vestigingsplaats telt op het niveau van haar hele eerste graad SO reeds 3% of méér leerlingen met een begeleidingsdossier in het kader van problematische afwezigheden (code 'B') Een vestigingsplaats kan slechts een elders (in de loop van het schooljaar) definitief uitgesloten leerling weigeren in te schrijven in een administratieve groep van haar tweede of derde graad SO wanneer ze beantwoordt aan volgende twee criteria: De vestigingsplaats telt zowel op het niveau van haar bovenbouw (tweede en derde graad samen) als in de administratieve groep waarin de elders uitgesloten leerling zich wil inschrijven, minstens 25% GOK-leerlingen - of - De administratieve groep waarin deze leerling zich wil inschrijven, telt minstens 50% GOK-leerlingen De vestigingsplaats telt in haar bovenbouw (tweede en derde graad samen) minstens 7% leerlingen met een begeleidingsdossier in het kader van problematische afwezigheden (code 'B') én tenminste één leerling met een begeleidingsdossier in de administratieve groep waarin de betreffende leerling zich wil inschrijven -of - de vestigingsplaats heeft in de administratieve groep waarin de elders uitgesloten leerling zich wil inschrijven reeds één in de loop van het schooljaar elders uitgesloten leerling ingeschreven Voor de centra voor deeltijds onderwijs gelden volgende criteria: De voltijdse school waaraan het centrum verbonden is, telt op het niveau van haar bovenbouw (tweede en derde graad samen) minstens 25% GOK-leerlingen én de administratieve groep waarin de elders definitief uitgesloten leerling zich in het centrum wil inschrijven, telt minstens 50% leerlingen waarvan de moeder ten hoogste lager secundair onderwijs heeft afgewerkt. Het centrum telt minstens 7% leerlingen met een begeleidingsdossier in het kader van problematische afwezigheden (code 'B') én tenminste één leerling met een begeleidingsdossier in de administratieve groep waarin de betreffende leerling zich wil inschrijven -of - het centrum heeft in de administratieve groep waarin de elders uitgesloten leerling zich wil inschrijven reeds één in de loop van het schooljaar elders uitgesloten leerling ingeschreven

8 Focus op LOP-werking - 15 mei 20098 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking: bemiddelen bij weigeringen Signalen Mechelse TSOBSO-scholen 0708 B-stroom in beperkt aantal scholen met concentratie aan problematieken: afbouw aanbod /algemene inschrijvingsstop? CDO als tweede keuze versus voltijds engagement? Vragen vanuit deze scholen: Méér middelen voor uitbouw organiek middenkader TSOBSO-scholen in een grootstedelijke context… … als spreiding van (probleem)leerlingen geen optie is  Voorrangsperioden/ studieaanbod lokaal? (gem. 1 e graad, uitstel van studiekeuze,…)  Vrije school- studiekeuze (shoppen) tijdens schooljaar niet méér aan banden leggen (verplichte adviezen, toelatingsklassenraden,.. ) Intensere samenwerking onderwijs-welzijn-justitie (wachtlijsten/ méér aangepaste voorzieningen…) Draagkracht en inschrijvingsrecht: huidige criteria ontoereikend Nieuw opvoedingskader voor tijdelijk niet-schoolbare jongeren (timeout nog te kort / projectmatig): buitenschools - maturiteit

9 Focus op LOP-werking - 15 mei 20099 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking: bemiddelen bij weigeringen Signalen Vragen Opvolgingspunten LOP School- en studiekeuze (schoolshoppen en heroriënteringen, basis- en ASO-scholen sensibiliseren, …) Opvolging project draaiboek carrousseljongeren (Stad – integraal veiligheidsplan – Departement Onderwijs) Nieuwe criteria draagkracht (school/ leerlingengerelateerd) Opvolging evaluatie protocolovereenkomsten (jongerenpreventie - stad)

10 Focus op LOP-werking - 15 mei 200910 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking: bemiddelen bij weigeringen Ontkoppelen “vol” en “draagkracht” Vrint Maximumcapaciteiten eind september /actualisatie 15 jan naar boven Volmelding bij laatste inschrijving (bijna vol) Weigering bij aanbieden Draagkracht Decretale criteria – elke school Schoolfiche – kwantitatieve / kwalitatieve criteria Beoordelingscriteria? Termijn?

11 Focus op LOP-werking - 15 mei 200911 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking: opvolgen definitieve uitsluitingen Inschrijvingsrecht en kansengroepen Sterke toename afgelopen vier schooljaren Betere registratie Ook uitsluitingen na februari  (Marokkaanse) jongens & +18-jarigen (1/3)  Jongere leeftijden (samenwerking met BaO)  38% einde schooljaar (juni-augustus)  Enkele Mechelse TSOBSO scholen (studieaanbod)  72% toegeleid naar nieuwe school (beste oplossing?)  16% meerderjarig  2% thuisonderwijs  3% welzijn  7% - minderjarigen & oplossing niet bekend

12 Focus op LOP-werking - 15 mei 200912 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking: opvolgen definitieve uitsluitingen Efficiënt en effectief? Beste oplossing? – criteria? Periode toeleiding naar een nieuwe oplossing  Enkel inschrijvingsdatum bij toeleiding naar onderwijs  Geen lineaire relatie tss maand uitsluiting en oplossing (wel bij dossiers die 2 maanden zoektijd overschrijden)

13 Focus op LOP-werking - 15 mei 200913 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking: opvolgen definitieve uitsluitingen Oorzaken en achtergronden? 61% nieuw in de school: kennis onderliggende oorzaken en achtergronden? Opeenstapeling van orde en tuchtmaatregelen (80%) => in 34% zwaarwichtig feit Begeleiding:  Betrokkenheid CLB?  Samenwerking met tweede lijn? (welzijn)

14 Focus op LOP-werking - 15 mei 200914 BOC LOP SO Regio Mechelen Werking: opvolgen definitieve uitsluitingen Naar nieuwe afspraken? Beleidscontract/afsprakennota school & CLB afspraken begeleidingsaanpak kwetsbaren jongeren Welzijn: werken aan signaalgevoeligheid onderwijs + ontwikkelen van alternatieve oplossingen Stappenplan wegzendingen (cf. Antwerpen)  Grondige dossieranalyse – uitsluiting beste oplossing  Procedure correct gevolgd  Opvang  BOC – stappenplan voor carrousseljongeren (draagkracht?)  Warme overdracht naar nieuwe school Uitsluitingen na januari – voorwaardelijk?

15 Focus op LOP-werking - 15 mei 200915 BOC LOP SO Regio Mechelen Draagkracht en draaglast:  Ondersteuning vanuit VSKO  Ondersteuning vanuit GO!

16 Focus op LOP-werking - 15 mei 200916 BOC LOP SO Regio Mechelen Evaluatie aanpak Mechelen  Weigeringen en vol (max. capaciteiten &Vrint)  Weigeringen en draagkracht (criteria)  Definitieve uitsluitingen (effectiviteit & efficiëntie - beheersbaar)

17 Focus op LOP-werking - 15 mei 200917 BOC LOP SO Regio Mechelen Aanpak elders  Weigeringen en vol  Weigeringen en draagkracht  Definitieve uitsluitingen (grenzen van timeout)


Download ppt "FOCUS OP LOP-WERKING Regio Mechelen SO Lamot - 15 mei 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google