De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling ombudsdienst faculteit rechtsgeleerdheid December 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling ombudsdienst faculteit rechtsgeleerdheid December 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling ombudsdienst faculteit rechtsgeleerdheid December 2014

2 Examenregeling o Datum en aanvangsuur te vinden in IER (Individueel ExamenRooster) KU Loket o Lokalenverdeling gebeurt op een later moment o Tips: Raadpleeg je IER de dag voor elk examen om er zeker van te zijn dat er niets gewijzigd is Zorg ervoor dat je weet waar het lokaal gelokaliseerd is (ga desnoods vooraf eens kijken) Kom op tijd, maar ook niet te vroeg Pendelaars: houd rekening met files, vertragingen

3 Examenregeling Eerste en tweede examenperiode o Geen inschrijving nodig o Uitschrijven verplicht als je niet deelneemt Via IER Let op! Je verliest hierdoor een examenkans Derde examenperiode (tweede zittijd) o Inschrijving verplicht (tegen 15 juli) als je wil deelnemen o Nadien nog uitschrijving mogelijk o Examenrooster wordt via IER bekend gemaakt ten laatste twee weken voor start derde examenperiode (eind juli)

4 Afspraken Te laat aankomen o Mogelijk tot 1/4 van de voorziene examenduur o Geen recht op verlenging examenduur o Overmacht? Onaangekondigde staking openbaar vervoer, onverwachte sneeuwstorm… Verwittig je examenombuds en ga zo snel mogelijk naar het examenlokaal Vertrekken o Mogelijk vanaf 1/3 van de voorziene examenduur Identificatie: studentenkaart of identiteitskaart

5 Examenreglementering Codex – wetgeving o Kijk aandachtig na of er geen samenvattingen, lesnotities, schema’s tussen je wetgeving zitten o Wees voorzichtig met aantekeningen in potlood die je nadien uitgomt – schrijf beter niets (behalve kruisverwijzingen) o Wat is toegelaten? Facultair reglement gebruik van wet- en woordenboeken, gebruiksvoorwerpen en hulpmiddelen bij de examens http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/reglemen ten/facultaire_reglementenhttp://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/reglemen ten/facultaire_reglementen

6 Examenreglementering Onregelmatigheden worden voorgelegd aan de examencommissie en streng gesanctioneerd o Bv. 0/20 op het examen of 0/20 op alle examens van die examenperiode o Indien niet geslaagd voor het betrokken examen kan er ook 0/20 voor een ander vak gegeven worden waarop je wel slaagde!

7 Examenreglementering Onderwijs- en examenreglement KU Leuven (OER) o Te vinden via studentenportaal o Examenreglement bevat belangrijke bepalingen over (niet-)deelname aan examens, verloop van examens… inhalen van examens, ombudsdienst… beoordeling, afrondingsregels, tolerantiesysteem, slaagcriteria… examencommissies, onregelmatigheden, deliberaties… mededeling en nabespreking examenresultaten… hernemen van examens… …

8 Bekendmaking resultaten en nabespreking examens Bekendmaking resultaten via studievoortgangsdossier KU Loket Datum en tijdstip worden bekend gemaakt via examenpagina van het studentenportaal o http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/ algemeen/examens/index http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/ algemeen/examens/index Nabespreking binnen de 5-7 kalenderdagen na de bekendmaking van de resultaten o Plan geen vakantie in die periode!

9 Ombudsdienst Tijdens het academiejaar o Studenten met medische, persoonlijke, familiale … problemen o Studenten met functiebeperkingen: aanpassingen van het onderwijs o Klachten over onderwijsverzorging (onderwijsombuds)

10 Ombudsdienst Vóór de examenperiode o Aanvragen examenfaciliteiten door studenten met een erkenning van student met een functiebeperking o Aanvragen examenverplaatsing door studenten met bijzonder statuut van spreiding (art. 51 OER) Medische redenen – topsporter – werkstudenten – bijzondere individuele omstandigheden o Deadline aanvragen eerste examenperiode = 1 december 2014

11 Ombudsdienst Tijdens de examenperiode o Verplaatsing omwille van ‘zwaarwichtige redenen’ (art 45 OER) Ernstige ziekte, overlijden familielid, ernstige persoonlijke of familiale problemen… Steeds verwittigen vóór aanvang van het examen Telefonisch én per e-mail Zelf en niet de ouders Géén recht op verplaatsing Ombuds beslist ‘soeverein’ over mogelijkheid tot inhalen, ook over examenmoment

12 Ombudsdienst Tijdens de examenperiode o Bemiddelen tussen examinator en student o Informatie over het examenreglement Na de examenperiode o Deelname aan beraadslaging o Informatie over beroepsprocedure

13 Ombudsdienst: contact o Examenombuds rechten: Melissa Brys o Examenombuds criminologie: Voor de kerstvakantie: Liesbet Smedts Vanaf de kerstvakantie: Lesley Bogaerts o Plaatsvervangend ombuds: Liesbet Smedts o Studenten met examenfaciliteiten: Liesbet Smedts o Onderwijsombuds: Liesbet Smedts o Contactgegevens op http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/begeleidi ng/ombudsdienst/index = ombudswebpaginahttp://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/begeleidi ng/ombudsdienst/index Telefoonnummer en webformulier voor aanvragen GSM-nummer voor zeer dringende aanvragen tijdens de examenperiode en wanneer niet bereikbaar op vaste nummer

14 Alvast veel succes met de examens!


Download ppt "Voorstelling ombudsdienst faculteit rechtsgeleerdheid December 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google