De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Klankbordgroep Jongkindlaan Startnotitie Modernisering De Vleugels Wijkknooppunt Huidige bouwplannen Mening organisaties Conclusies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Klankbordgroep Jongkindlaan Startnotitie Modernisering De Vleugels Wijkknooppunt Huidige bouwplannen Mening organisaties Conclusies."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda Klankbordgroep Jongkindlaan Startnotitie Modernisering De Vleugels Wijkknooppunt Huidige bouwplannen Mening organisaties Conclusies

2 10 jaar Klankbordgroep 1996: Start plannen en bewonersoverleg 1997: Afbraak Paulusschool 1997: Instelling Klankbordgroep 1998: Compromis en Startnotitie 2003: Oplevering Résidence Hoevervaart 2005: Plan ‘Uitbreiding De Vleugels’ 2007: Modernisering en wijkknooppunt 2007: Nominatie vrijwilligersprijs

3 Startnotitie Startnotitie = juridisch kader Alle bebouwing in De Résidence (met zorg) Overig gebied is officieel groen Stuk van 30 bij 30 met 2 tot 2½ bouwlaag gereserveerd voor kamers of blijft groen 300 m2 multifunctionele uitbreiding om het Restaurant van De Vleugels College 2005: er kan niet aan de startnotitie getornd worden Overleg met omwonenden: ga uit van startnotitie

4 Ingediend voorstel (13 januari 2007) Voorstel bewonersvertegenwoordigers Er is 1800 m2 beschikbaar voor kamers 32 kamers x 50 m2 is 1600 m2 Er is 300 m2 beschikbaar naast het Restaurant + 900 m2 verdiepte laag: 1200 m2 wijkknooppunt Gebruik parkeerruimte achter De Vleugels Groene buitenruimte versterken d.m.v. park Bouwstijl en kleur hetzelfde als De Vleugels

5 Modernisering De Vleugels 68 kamers van 49 m2 Uitbreiding levering zorg aan: Résidence (afspraak 2003) Aanleunwoningen Aan huis in de wijk (overheid) 300 m2 multifunctionele uitbreiding restaurant voor o.a. fysiotherapie?

6 Wijkknooppunt Zoeklocatie: inpandig in De Vleugels (college) Nu in apart gebouw Jongkindlaan: strijdig met Startnotitie én zoeklocatie Initiatief van gemeente i.p.v. ondernemers Vraagstelling enquête wijkknooppunt dubieus Alternatieve locaties in Alkmaar West: Zorgcentrum in winkelcentrum met nagenoeg zelfde functionaliteit, beter gesitueerd, 2 jaar onderhandelen Het Heem dat in 2008 vrij zou komen Bergermeer

7 Overleg Workshops zonder Klankbordgroep? Verboden te praten over: Bouwhoogte Bouwvolume Voorstel Klankbordgroep Alternatieve locaties wijkknooppunt Nut en noodzaak bouw College stelt: Startnotitie is er niet meer Participatie is gunst van college College bepaalt wel wat er komt

8 Bouwplannen September 2007 39-47 appartementen van 75 tot 105 m 2 ca 2500 m 2 bebouwing 5 bouwlagen Startnotitie Kamers uitbreiding De Vleugels Max 900 m 2 bebouwing Max 2 tot 2½ bouwlaag

9 Juridisch kader: startnotitie 2 - 2½ ca. 25% bebouwing, rest groengebied

10 Bouwplannen ca. 70% bebouwing, afbraak groen 5 3

11 Illegale inbreidingslocatie Startnotitie (okt 2005) geen inbreidingslocatie (groengebied) Regionale woonvisie (2005-2015) 15 appartementen inbreiding (900 m 2 ) Overzicht Woningbouw (2006) verdubbeling 30 appartementen inbreiding Bouwplan (2007) verdriedubbeling 39 tot 47 appartementen inbreiding (2500 m 2 )

12 Mening Klankbordgroep Geen constructief overleg met Klankbordgroep Alternatief voorstel niet besproken Strijdig met Startnotitie Strijdig met uitkomsten Workshops Geen park maar kappen van het groen (geen groencompensatie) Geen oplossing parkeerprobleem Omvangrijker en hoger dan afgesproken Plannen onacceptabel

13 Mening IVN Plannen onacceptabel Kap groen strijdig met afspraken groenbeheerder en stadsecoloog om gebied juist te versterken Groenstrook vormt ecologische verbinding tussen de Egmonder- en Alkmaarderhout: migratieroute insecten, vlinders, vogels en vleermuizen fourageerplaats voor dieren plaats voor natuurbeleving zaaizone buurtgericht samenwerken onderdeel mussenproject met De Vleugels

14 Mening Buurtoverleg (1) Plannen onacceptabel Er is geen constructief overleg gevoerd Het nut en noodzaak van woningbouw is niet aangetoond Wijkknooppunt komt niet in De Vleugels Belangrijk groen wordt gekapt Er komt geen park of versterking van het groen

15 Mening Buurtoverleg (2) Bebouwing van nagenoeg het gehele groengebied zonder Groencompensatieplan Niet 2 a 2½ maar 5 bouwlagen Niet 900 m 2 maar circa 2500 m 2 Geen ruimte voor parkeren Geen uitbreiding binnen De Vleugels Opmerking: discussie De Vliegerstraat Gemeenteraad: er mag niet aan het bestaand beleid (nota van uitgangspunten of startnotitie) getornd worden!

16 Conclusie (1)  Moderniseer snel De Vleugels  Restaurant uitbreiden zoals afgesproken  Versterk aanwezige voorzieningen in De Vleugels  ‘Nieuwe’ dienstverlening De Vleugels: zorg aan huis Résidence Hoevervaart zoals afgesproken zorg aan huis bij aanleunwoningen uitbreiding huidige zorg in de wijk zorg aan appartementen met zorg én eventueel zorgwoningen bij winkelcentrum

17 Conclusie (2)  Wijkknooppunt bij het zorgcentrum in WC Al twee jaar onderhandeld over zorgcentrum in winkelcentrum De Hoef met medeweten college Grote overlap tussen gezondheidscentrum en het wijkknooppunt  Startnotitie is en blijft geldig 15 appartementen met zorgindicatie van > 100 m 2 (conform regionale woonvisie 2005-2015) Behoud en versterking groen door aanleg parkje Parkeren aan huidige laan achter De Vleugels


Download ppt "Agenda Klankbordgroep Jongkindlaan Startnotitie Modernisering De Vleugels Wijkknooppunt Huidige bouwplannen Mening organisaties Conclusies."

Verwante presentaties


Ads door Google