De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAARPLAN Griffie 2013 Bijlage A3, halfjaar 2013. Toelichting A3 2013 -1 Onderwerpen: rood: bestuur en financiers oranje: maatschappij groen: klanten en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAARPLAN Griffie 2013 Bijlage A3, halfjaar 2013. Toelichting A3 2013 -1 Onderwerpen: rood: bestuur en financiers oranje: maatschappij groen: klanten en."— Transcript van de presentatie:

1 JAARPLAN Griffie 2013 Bijlage A3, halfjaar 2013

2 Toelichting A3 2013 -1 Onderwerpen: rood: bestuur en financiers oranje: maatschappij groen: klanten en partners blauw: medewerkers Halfjaarsoverzicht teksten:   oranje: mee bezig   rood: gaat niet door   groen: afgehandeld 1. Leiderschap Processen griffie beschreven en digitaal toegankelijk In 2012 stond deze actie ook op het jaarplan. Door tijdgebrek niet aan toegekomen. Is onderdeel van INK.

3 Toelichting A3 2013 -2 2. Strategie en beleid Formuleren opdracht stagiair In 2014 zijn er raadsverkiezingen. Aanvra- gen van een stageplaats voor onderzoek en begeleiding van de acties door de raad is de deur uit. Evaluatie Rekenkamercommissie Conform afspraak, voorstel voorjaar 2013 naar het presidium. Najaar 2013 evaluatierapport en aanbevelingen. Bestuurskrachtdiscussie faciliteren De griffier is adviseur van de voorbereidinggroep voor de informatieavonden in 2013. Integriteit van de raadsleden Vervolg van de discussie in januari 2012. Voorstel komt naar presidium. Wordt najaar 2013. Voorstel activiteiten rondom verkiezingen 2014 Oktober: voorstel acties vóór, tijdens en na de verkiezingen in maart 2014, na overleg in de trajectgroep Lokaal Duaal (september).

4 Toelichting A3 2013 -3 3. Management van medewerkers Rechtspositie griffier, werkgeverschap In 2013 het voorstel voor een werkgeverscommissie voorbereiden voor de nieuwe raadsperiode. Wordt 2014, nieuwe raad. 4. Management van middelen Geen 5. Management van processen Programma’s 2014 voorbereiden Overleg met bestuursondersteuning in januari. Informatieavond raadswerk (verkiezingen 2014) Maart: voorstel informatieavond raadswerk in mei 2013. De raad en burgerparticipatie Actie stagiair: rapport en aanbevelin- gen. 10 september presentatie. Format raadsvoorstellen/-besluiten Wijzigen format na overleg met Dongeradeel en uitkomst onderzoek “Sturen en beheersen”. Najaar 2013.

5 Toelichting A3 2013 -4 Proceskeuze i.v.m. digitalisering (RIS, DMS, papierarm werken) Afhankelijk van keuzes in de organisatie m.b.t. DMS, aandachtspunt in 2013. Voorstel in 2014. Accountantskeuze In 2013 de voorbereiding voor de accountantskeuze begeleiden Beeldpresentatie van raadswerkzaamheden Een youtube-informa- tiefilmpje voor promotieacties maken van het raadswerk Najaar 2013. Evaluaties van raadsbezoeken en informatieavonden met der- den Evaluatie eind 2013 naar het presidium en resultaat opnemen in het overdrachtsdossier 2014. 6. Partners, 7. Medewerkers, 8. Maatschappij, Geen

6 Waarderingsgebieden Bij college en organisatie – –Jaarlijks meetbaar   Gesprekken met fracties   Resultaatgesprek   Klanttevredenheidsonderzoek   Onderzoek bestuur en financiers   Werkoverleg met ondersteuning griffie Bij samenleving   evaluatieformulieren rondetafelgesprekken   Jaarverslag gemeente   evaluatieformulieren informatieavonden

7 Output 2013 halfjaar Raadsvoorstellen griffie 1 1 De Fernijer 4424 Dagelijkse vernieuwing van het raadsinformatiesysteem100 %100% Audioverslagen op de website100%100%

8 Output 2013 halfjaar Raadsvergaderingen1812 - opiniërend86 - besluitvormend 106 Rondetafelgesprekken/FGP1618 Rondetafelavonden/FGP97 Presidiumvergaderingen116 Werkbezoeken raad20 Informatieavonden raad118 Vergaderingen trajectgroepen43 Ondersteuning rekenkamercom- missie34 Informatieavonden bestuurs- krachtX5

9 Output 2013 Halfjaar 2013 RTG avonden217 Aangenomen moties1411 Aangenomen amendementen267 Raadsvoorstellen8457 Initiatiefvoorstellen00 Interpellaties03 Vragen vragenhalfuurtje68 Schriftelijke vragen3230 Driehoeksvergaderingen106

10 Luisteraars live uitzendingen Halfjaar 2013 27 novemberbesluitraad29 18 december opinie- en besluitraad53 22 januari besluitraad13 26 februari opinie- en besluitraad98 5 maart opinie- en besluitraad19 26 maartbesluitraad 5 16 aprilopinie- en besluitraad 4 23 april opinie- en besluitraad 3 28 meibesluitraad18 11 juni opinie- en besluitraad 72 25 juni opinie- en besluitraad 92 2 juli opinie- en besluitraad35

11 Overzicht griffiewerkzaamheden Griffier, wtf 0,7777 - Conform A3 jaarplan Ambtelijke ondersteuning: – –Voor- en nawerk raad, RTG, presidium en informatiebij- eenkomsten – –(Bege)leiding training – –Bode – –Post – –Secretariële ondersteuning – –Voorlichting – –Automatisering

12 Overzicht begrotingsposten Product 480 Bestuur en organisatie: fcl 62030: € Raad, waaronder - salariskosten, onkostenvergoedingen - contributies en abonnementen Trajectgroepen/commissies en Griffie, waaronder - -rekenkamerfunctie, - -vergoeding raadsleden, - -representatie, congressen - -fractieondersteuning - -opleiding en - -kosten vergaderingen

13 Colofon – –Bijlage bij A3 jaarplan griffie 2013, evaluatie eerste halfjaar Griffie, 30 juli 2013


Download ppt "JAARPLAN Griffie 2013 Bijlage A3, halfjaar 2013. Toelichting A3 2013 -1 Onderwerpen: rood: bestuur en financiers oranje: maatschappij groen: klanten en."

Verwante presentaties


Ads door Google