De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrumplan Schaijk informerend en opiniërend voorbereidende raadsvergadering van 7 december 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrumplan Schaijk informerend en opiniërend voorbereidende raadsvergadering van 7 december 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Centrumplan Schaijk informerend en opiniërend voorbereidende raadsvergadering van 7 december 2010

2 voorbereidende vergadering 22 juni 2010 Plan MRE beoordeeld conform stappenplan: 1) planologische haalbaarheid * past niet in vigerend BP, aantallen appartementen past niet in geactualiseerde woonvisie 2007 -> woningmarktinformatie 2010 2) functionele (stedenbouwkundige) haalbaarheid * schaalgrootte: 3 hoog + kap te hoog, forse bouwmassa * ruimtelijke kwaliteit: appartementen aan Emte parkeerplaats commerciële plint (“blinde gevels”) aanwezigheid groen parkeren gebruik Europaplein (markt en kermis) 3) financiële haalbaarheid * tekort op grex berekening 4) planning * tussentijds overleg gevoerd met MRE * november rapportage aan B&W * december terugkoppeling aan Raad - Actualisatie Woonvisie 2007 -> Woningmarktinformatie 2010 - Actualisatie grondexploitaties/vastgestelde begroting gemeente Landerd

3 Initiatieven buiten Centrum Plan 1 2 3 4 5 6 7 1) Rabo 30 PG+4 app. 2) v.d Bosch 7 app.+comm. 3) Bruna 9 app.+uitbr. comm. 4) 3 Heere 3 app. uitbr. 5) slagerij zaal + won. 6) Wingens 4 app.+comm. 7) Graauw ntb app.+comm. totaal meer dan 27 app. (locatie 1 t/m7)

4 Grondpositie gemeente

5 Plan MRE juni 2010

6 Plan MRE oktober 2010 behoud van: - Plus supermarkt - 2 woningen nr. 12 en 14

7 Verschillen - minder bouwmassa - minder appartementen - geen bibliotheek - geen fysiotherapie - minder tekort grex (nog te onderzoeken) - functie Europaplein (markt/kermis)

8 Dilemma’s A)Planologisch-bestuurlijk B) Geschiktheid doelgroepen C) Omgeving D) Financieel

9 Welke initiatieven wel en welke geen doorgang? Woningmarktinformatie 2010 * behoefte in Schaijk: 195 won. (2010-2020) * aanbod in Schaijk: 425 won. (2010-2020) AANBOD GROTER DAN BEHOEFTE ! Vraagt om keuzes ! Op basis waarvan kiezen? Dilemma’s A) Planologisch-bestuurlijk

10 Dilemma’s * Past initiatief in gemeentelijke woonvisie? -> woningmarktinformatie 2010 basis -> woonvisie * Planologisch-juridische aspecten voor de betreffende locatie? -> Wro: structuurvisie (niet voorhanden -> uitvoeren) -> Wro: kostenverhaal (grex beleid -> in ontwikkeling) -> Wro: bestemmingsplan (actueel houden -> in bewerking)

11 Dilemma’s B) Geschiktheid doelgroepen * Initiatief nabij (400m) winkelvoorzieningen, voorrang op ander initiatief? M.a.w. gaat inbreiding voor uitbreiding? -> ouderen en jongeren * Initiatief nabij (400m) zorgvoorzieningen? -> ouderen en minder validen huisvesten nabij zorgvoorzieningen in levensloopbestendige woonvormen

12 Dilemma’s C) Omgeving * Ruimtegebruik vrijkomende locaties? -> nieuwe initiatieven / herbestemming * Parkeren op eigen terrein? * Milieutechnische aspecten? -> archeologie, geluid, bodem * Locatie geschikt voor gestapelde bouw? -> betaalbare woningen (2 pers. huishouden/levensloopbestendig) -> stedenbouwkundige inpassing

13 Dilemma’s D) Financieel * Locatie(s) van gemeente eerst? -> is legitiem maar mogelijk schadeclaim(s) van derde(n) * Afspraken met initiatiefnemer(s)? -> alleen schriftelijk overeengekomen of B&W besluiten zijn afspraken

14 Hoe verder ? 1) Visie (structuur/centrum) per kern maken, waar en welke ontwikkelingen de komende 5 tot 10 jaar ontwikkelingen gewenst zijn: - stedenbouwkundig (kwaliteit verbeteren); - doelgroep (ouderen, jongeren, zorgbehoevenden) - typologie (grondgebonden, gestapeld, levensloop) - financieel (huur / koop en prijs-differentatie) 2) Op basis van visie (structuur/centrum) kan kostenverhaal worden toegepast. 3) Doorgaan met onderzoek initiatief MRE 4) Reeds bekende initiatieven, indien inpasbaar, verder behandelen.

15 Planning Visie (structuur/centrum) Schaijk - offerte/opdracht traject 1 e kwartaal 2011 - concept visie maken en aanbieden aan B&W/Raad 2 e kwartaal 2011 - aanpassingen en mogelijk definitieve visie vaststellen 3 e kwartaal 2011 - terugkoppeling voortgang aan Raad maart/april 2011


Download ppt "Centrumplan Schaijk informerend en opiniërend voorbereidende raadsvergadering van 7 december 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google