De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Malsen aan de Linge 2011 Visietraject “Malsen aan de Linge” Initiatiefvoorstel Oogappel aan de Linge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Malsen aan de Linge 2011 Visietraject “Malsen aan de Linge” Initiatiefvoorstel Oogappel aan de Linge."— Transcript van de presentatie:

1 Malsen aan de Linge 2011 Visietraject “Malsen aan de Linge” Initiatiefvoorstel Oogappel aan de Linge

2 Malsen aan de Linge 2011 Stellingen 41 Stellingen Alle werkgroep leden hebben bijgedragen aan de stellingen. Bedoeld om het resultaat van de werkgroep “Malsen aan de Linge” te toetsen.

3 Malsen aan de Linge 2011 Als de stelling op het scherm staat is de stemming geopend en kunt u direct uw keuze op het stemkastje maken. Zodra u de teller rechtsonder in beeld ziet heeft u nog maximaal 10 seconden om te stemmen. Daarna is de sessie gesloten! Als u een foute keuze heeft gemaakt voordat de teller op 0 staat, kunt u gewoon nog een keer drukken. De laatste keuze is definitief. U heeft 4 mogelijkheden. Toets “1” “2” “3” en “4” Let goed op dat het lampje op uw stemkastje (boven toets 1) “GROEN” knippert tijdens het invoeren van uw keuze. Alleen dan is uw stem ontvangen. Bij twijfel kunt u gewoon nogmaals drukken!

4 Malsen aan de Linge 2011 Wij zijn erg nieuwsgierig welke stellingen ons te wachten staan 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

5 Malsen aan de Linge 2011 Geldermalsen heeft behoefte aan een aangescherpte visie. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

6 Malsen aan de Linge 2011 Een vastgestelde visie heeft als consequentie dat vasthouden aan de visie belangrijker is dan het kostenplaatje van een bepaald project of ontwikkeling. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

7 Malsen aan de Linge 2011 Het college, en niet de gemeenteraad, is verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van de visie. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

8 Malsen aan de Linge 2011 Een definitieve visie moet wachten op de nieuwe burgemeester. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

9 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente Geldermalsen moet voldoende werkgelegenheid bieden voor zijn eigen inwoners. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

10 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente Geldermalsen moet streven naar hoogwaardiger onderwijsvormen binnen de gemeentegrens. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

11 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente Geldermalsen als knooppunt van wegen en treinverbindingen moet economisch maximaal benut worden. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

12 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente Geldermalsen moet zich meer richten op zorgeconomie (Healthvalley). 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

13 Malsen aan de Linge 2011 Alle industrie is welkom in Geldermalsen. Een containeroverslag in het Deilse kwadrant bijvoorbeeld past goed in een aangescherpte visie van Geldermalsen. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

14 Malsen aan de Linge 2011 Ontwikkeling van de gemeente Geldermalsen in de richting van Fruitvalley zal voor groei zorgen. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

15 Malsen aan de Linge 2011 Ondanks de strategische ligging worden de kansen op het gebied van recreatie en toerisme onvoldoende benut. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

16 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente Geldermalsen moet zich meer inzetten voor de ontwikkeling van een duurzame recreatieve sector. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

17 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente moet samenwerking tussen onderwijs en particuliere instellingen actief stimuleren, zoals b.v. Helicon, Mariënwaerdt en de Fruitmasters om recreatie en toerisme te bevorderen. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

18 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente Geldermalsen moet primair inzetten op de vestiging van bedrijven die hooggeschoolde medewerkers eisen. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

19 Malsen aan de Linge 2011 De aantrekkingskracht van de Linge moet beter benut worden. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

20 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente Geldermalsen moet zich positioneren als dé bereikbare binnentuin tussen Den Bosch, Utrecht, Arnhem-Nijmegen en Rotterdam-drechtsteden 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

21 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente moet agrariërs actief stimuleren om landschapselementen als hoogstamfruit, (dorps)grienden en wielen in stand te houden en te ontwikkelen. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

22 Malsen aan de Linge 2011 Niet-grondgebonden intensieve varkens- en kippenhouderijen moeten altijd kunnen uitbreiden. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

23 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente Geldermalsen moet een innovatie- boost geven aan hoogwaardige fruitteelt. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

24 Malsen aan de Linge 2011 De recreatieve mogelijkheden langs de Linge zijn prima; meer mogelijkheden zorgt voor een zware belasting van het woon- en leefklimaat. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

25 Malsen aan de Linge 2011 De agrarische bestemming moet breder gedefinieerd worden, zodat alle activiteiten mogelijk gemaakt worden die voor het voortbestaan van het landelijk gebied van belang zijn. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

26 Malsen aan de Linge 2011 De inrichting van het grondgebied moet worden veranderd, zodat de diverse activiteiten (1. Economische bedrijvigheid, 2. Landbouw en Fruitteelt en 3. Bewoning) in harmonie naast elkaar kunnen bestaan. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

27 Malsen aan de Linge 2011 Dorpscentra in de kleine kernen, eventueel gecombineerd met brede scholen, bieden voorzieningen waar grote behoefte aan is. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

28 Malsen aan de Linge 2011 Geldermalsen mag de dorpen aan de Linge maximaal open stellen om toerisme en economische activiteit te stimuleren. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

29 Malsen aan de Linge 2011 De samenleving dient zich zo te organiseren zodat hulp van de (lokale) overheid geminimaliseerd wordt. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

30 Malsen aan de Linge 2011 Dorpsplannen zijn het instrument bij uitstek om je als lokale overheid minder druk te hoeven maken over het wel en wee van de inwoners. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

31 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente moet de nadruk leggen op rustig, landelijk wonen in de kernen: zo veel mogelijk voorzieningen worden geconcentreerd in Beesd en Geldermalsen. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

32 Malsen aan de Linge 2011 Burgers moeten zo veel mogelijk hun eigen straat en omgeving onderhouden. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

33 Malsen aan de Linge 2011 Onze gemeente moet de fiets en de voetganger voorrang geven boven de auto. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

34 Malsen aan de Linge 2011 Invoering van een “groene’’ watertaxi zal de onderlinge mobiliteit van dorpen versterken. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

35 Malsen aan de Linge 2011 De gehele verkeersinfrastructuur van de kern Geldermalsen moet met hoogste prioriteit aangepakt worden. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

36 Malsen aan de Linge 2011 In 2020 is het centrum van Geldermalsen autovrij. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

37 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente Geldermalsen is voor alles een woongemeente. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

38 Malsen aan de Linge 2011 Woningbouw moet beperkt blijven tot de kernen Geldermalsen en Beesd zodat de karakteristieke dorpjes niet verder worden aangetast. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

39 Malsen aan de Linge 2011 Geconcentreerde hoogbouw langs de Linge in Geldermalsen en Beesd maakt deze dorpen mooier. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

40 Malsen aan de Linge 2011 Uitbreiding van lokale bedrijvigheid is ongewenst en draagt niet bij aan de lokale sociaaleconomische draagkracht. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

41 Malsen aan de Linge 2011 Bij ieder (rood) bouwproject hoort groene compensatie door de initiatiefnemer. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

42 Malsen aan de Linge 2011 De gemeente Geldermalsen moet actief stimuleren en faciliteren om leegstaande kantoorruimten beschikbaar te stellen als broedplaatsen voor jonge ondernemers. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

43 Malsen aan de Linge 2011 De revitalisering van bestaande bedrijvenlocaties in Geldermalsen heeft meer prioriteit dan uitgifte van nieuwe. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

44 Malsen aan de Linge 2011 Jongeren moeten in goedkopere starterswoningen in Geldermalsen en Beesd gaan wonen 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

45 Malsen aan de Linge 2011 De slagzin “Geldermalsen, Oogappel aan de Linge” geeft goed weer waar de gemeente Geldermalsen voor staat. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!

46 Malsen aan de Linge 2011 Iemand bij de gemeente moet verantwoordelijk gemaakt worden voor het toetsen van bestemmingsplanwijzigingen aan de visie. 1.helemaal mee oneens 2.oneens 3.eens 4.helemaal mee eens!


Download ppt "Malsen aan de Linge 2011 Visietraject “Malsen aan de Linge” Initiatiefvoorstel Oogappel aan de Linge."

Verwante presentaties


Ads door Google