De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 oktober 2012 Raadsvergadering Gemeente Alblasserdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 oktober 2012 Raadsvergadering Gemeente Alblasserdam."— Transcript van de presentatie:

1 16 oktober 2012 Raadsvergadering Gemeente Alblasserdam

2 Staalfabriek in Alblasserdam sinds 1938 Als grote werkgever heeft Nedstaal een grote lokale betrokkenheid bij de gemeente en omwonenden Doelstelling om op een duurzame wijze staal te produceren, zodat Nedstaal onderscheidend is in haar markt Nedstaal produceert al volgens het “cradle to cradle” principe (100% schroot als basisgrondstof; groeiende stroom retourschroot van klanten en overige bronnen) Nedstaal’s duurzaamheidsvisie

3 Overeenkomst met de rijksoverheid in kader verduurzaming van de bedrijfsvoering (Green Deal) Mogelijkheden om duurzaamheidsdoelstelling te realiseren: –Energie efficiëntie / besparing in productie proces (warmte terugwinning) –Inkoop van groene stroom en groen gas (= CO2 reductie) –Realisatie van windturbines op het terrein van Nedstaal (met componenten gemaakt uit staal van Nedstaal) Nedstaal heeft het besluit genomen om alle drie de opties uit te werken en de eerste stappen zijn gezet Nedstaal’s duurzaamheidsvisie

4 Gemeente Alblasserdam heeft zich gecommitteerd aan een duurzaamheidsdoelstelling 2020 HVC’s energiescan geeft aan: –Inventarisatie van de energie verbruikers in gemeente Albasserdam –Hoeveelheid duurzame energie initiatieven realiseren –Vergelijking tussen verschillende invullingsmogelijkheden (Zon, Energiebesparing, Water, Wind) –Windenergie is een serieuze optie om doelstelling 2020 in te vullen en te garanderen. Naast de gemeente en haar inwoners is Nedstaal een grootverbruiker van energie Uitdagingen Gemeente Alblasserdam

5 Locatie Polder Nieuwland/Nedstaal is landschappelijk aanvaardbaar (provincie/landschapsarchitecten bureau H+N+S) en voldoet aan koppeling aan grootschalige infrastructuren (A15) en grootschalige bedrijvigheid (Nedstaal/FNsteel) Nedstaal heeft de samenwerking gezocht met ervaren partijen Rabobank en OutSmart: –Nedstaal / aandeelhouders van Nedstaal nemen de stroom af en stellen grondlocaties ter beschikking op haar terrein. –Rabobank verzorgt een deel van het kapitaal en de financiering –OutSmart begeleidt de realisatie van windenergie Een eerste oriënterend gesprek tussen Gemeente en Nedstaal heeft plaatsgevonden en bevestigd dat een gezamenlijke inventarisatie van het toepassen van wind energie voordelen biedt Nedstaal’s initiatieven in Wind Energie

6 Gemeente verkrijgt groen rechten door toepassen van wind energie Door het toepassen van een project BV, loopt Gemeente geen risico’s of aansprakelijkheden Gemeente krijgt een pacht vergoeding voor het beschikbaar stellen van haar grond. Pacht vergoeding (retributie) kan worden toegepast als investeringsondersteuning van verdere verduurzaming van de gemeente door het toepassen van zonnepanelen. Bewoners en bedrijven van Alblasserdam krijgen de mogelijkheid om financieel te participeren in de project BV, waardoor een deling van het financiële voordeel plaatsvindt (via Rabobank) Zekerstelling van de invulling van duurzaamheiddoelstelling 2020 Gemeente is voorbereid op toekomstige duurzame toepassingen bijv. elektrische auto’s Voordelen samenwerking voor Gemeente en haar bewoners

7 Voor het windpark wordt een aparte projectfinancieringsstructuur opgezet (in een nieuwe B.V.), met contracten voor de onderstaande aspecten Aandeelhouders Contract voor opstalrecht met Ruigenhil Verzekeringen Project- management (Outsmart) Levering & onderhoud van turbines Net aansluiting contract met Nedstaal SDE+ contract Contract levering van elektriciteit aan Nedstaal Vergunningen Akoestisch rapport & windrapport Bank financiering

8 Een windpark te realiseren in samenwerking met Rabo Project Equity sluit aan bij de doelstellingen van Nedstaal en levert voor Nedstaal de volgende voordelen op:  Gebruik van groene stroom, wat bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen en sluit aan bij de doelstellingen zoals neergelegd in de Green Deal met de overheid  Zelf opwekken van energie vermindert afhankelijkheid van marktprijzen;  Energie wordt geleverd tegen marktprijzen. Nedstaal profiteert echter wel doordat in deze constructie een lagere/geen opslag boven het basistarief wordt betaald;  Additionele inkomsten voor Ruigenhil Vastgoed B.V. voor de turbinelocaties voor min. 25 jaar  Geen additionele operationele kosten voor Nedstaal  Beperkte investeringsbehoefte doordat het project voornamelijk door meerderheidsaandeelhouder Rabo Project Equity wordt gefinancierd, er worden wel de volledige duurzaamheidsvoordelen gerealiseerd bij Nedstaal  Door mee te investeren, een rendementsverwachting van ca. 11% per jaar (voor 20 jaar)


Download ppt "16 oktober 2012 Raadsvergadering Gemeente Alblasserdam."

Verwante presentaties


Ads door Google