De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bio Energie Bergerden business case nu gericht op productie van groen gas uit biomassa met winning van CO2. Core business BEB: NATTE VERGISTING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bio Energie Bergerden business case nu gericht op productie van groen gas uit biomassa met winning van CO2. Core business BEB: NATTE VERGISTING."— Transcript van de presentatie:

1 Bio Energie Bergerden business case nu gericht op productie van groen gas uit biomassa met winning van CO2. Core business BEB: NATTE VERGISTING

2 Copyright BioEnergieBergerden © 2009-2010

3 Doelstelling

4 BEB; de eerste plannen: Energiemaïs voor de productie van groene stroom

5 Copyright BioEnergieBergerden © 2009-2010 Initiatiefnemers

6 Copyright BioEnergieBergerden © 2009-2010Processchema Vergister Navergister Energiemaïs Stroom Warmte Biogas

7 De meeste vergisting installaties hebben matig energie rendement: maken groene stroom uit biogas met verlies van warmte en CO2. In glastuinbouwgebied zijn beide producten bruikbaar

8 Copyright BioEnergieBergerden © 2009-2010 Bergerden heeft collectieve eneergievoorziening

9 BEB zou biogas leveren aan HK2 op Bergerden voor biogas WKK: productie van groene stroom met MEP subsidie en gebruik van warmte door collectief van tuinders. + CO 2 gebruik uit rookgas

10 Copyright BioEnergieBergerden © 2009-2010 HK2 MEP subsidie op 0 HK2 wordt niet gebouwd

11 BEB stelt doelstellingen bij: Haalbaarheidsonderzoek naar toepassing van groen gas met gebruik van CO2 in glastuinbouw gebied Bergerden: technisch goed haalbaar, maar rendement is subsidieafhankelijk.

12 Intussen een langdurig vergunningentraject: * Ruimtelijke onderbouwing * Milieu vergunning (provincie) * Bouw vergunning (gemeente) En grondaankoop noodzakelijk

13 Copyright BioEnergieBergerden © 2009-2010 Hoofdgebouw

14 Doorsnede vergistersilo

15 Copyright BioEnergieBergerden © 2009-2010 Keuze valt op meest stabiele proces: Mesofiele vergisting: Omgevingstemperatuur rond 38° a 40° C Stabiel proces Langere verblijfstijd Keuze valt op meest stabiele proces: Mesofiele vergisting: Omgevingstemperatuur rond 38° a 40° C Stabiel proces Langere verblijfstijd Anaerobe vergisting

16 Subsidie beschikt: SDE 2008 voor 36.000 ton co-vergisting: 5,5 miljoen m3 groen gas/jr Echter niet te realiseren!! * tarief te laag: 2008 € 0,44 !

17 Energiemais ter discussie en te duur: BEB stelt doelstellingen bij (2): * bijproducten en afvalstromen * dierlijke mest eventueel * biomassa van 2e generatie?

18 Copyright BioEnergieBergerden © 2009-2010 Alternatieve Input Berm en natuurgras Alternatieve Input Berm en natuurgras

19 Revisievergunning 2010: * van rechtswege nodig * productie van groen gas * opslag van CO2 * 72.000 ton alle mogelijke biomassa /bijproducten uit voedselketen, land-, tuin-, en bosbouw.

20 Biogas: ± 55 % methaan > 40 % CO2 Mogelijke toepassingen: 1. biogas – WKK 2. aardgaskwaliteit (SNG) ± 85 % methaan/injecteren 3. vloeibaar “biogas” 99 % methaan (LBG)

21 Biogas opwerken naar aardgaskwaliteit (SNG) voor injecteren in aardgasnet. SDE subsidie is voorwaarde voor rendabele exploitatie! Aanvraag 2011 is nu in voorbereiding

22 Voor SDE noodzakelijk: * goede business case * energiebalans * financiële haalbaarheid * realiseerbaarheid aantonen BEB werkt intensief samen met Eneco en Imtech.

23 Al 75 bussen op aardgas in Nijmegen

24 IKS project Nijmegen/ Stadsregio Arnhem/Nijmegen 1. Concessie 200 openbaar vervoer bussen op groen gas 2. BEB: potentiële leverancier (groencertificaten) 3. CBG (Compressed Biogas en/of LBG (Liquid Biogas)

25 LBG = vloeibaar biogas * schoonste biobrandstof * zeer brede toepassing * efficiente distributie per tankauto * kan zonder subsidie concureren met dieselolie

26 Copyright BioEnergieBergerden © 2009-2010 GPP+ ®: CO2 en verontreiniging uit biogas cryogeen (GtS)

27 Integratie in glastuinbouw *plantenresten = biomassa *groen gas gebruik (niet virtueel!) * gebruik warmte overschot van glastuinbouwgebied voor proces, bio gas- opwerking, digistaat drogen

28 Integratie in glastuinbouw * CO2 wordt gewonnen uit biogas en schoon gemaakt. * Bij geothermie geen CO2

29 Digistaat: bestemming afhankelijk van * soort biomassa * en regelgeving! BEB streeft naar benutten als Meststof en/of brandstof (dus niet zomaar op het land uitrijden)

30 Copyright BioEnergieBergerden © 2009-2010 CO2CBG LBG Groen GasCO2 GPP+ Droging BIOGAS Warmte WKK

31 Biomassa Verbrander (BVB) 1. Benut andere soorten biomassa (lignine) 2. Levert warmte 3. Levert groene stroom 4. Levert schone CO2

32 BVB mogelijke synergie met natte vergisting: * warmte voor vergistings- proces, opwerken biogas, indrogen digistaat * digistaat als brandstof

33 Biomassa Inzameling (BIB) 1. Gecertificeerde groene biomassa voor: * natte vergisting * eventueel verbranding - ANDERE TOEPASSINGEN?? - WERKELIJKE BESCHIKBAARHEID !!!!!

34


Download ppt "Bio Energie Bergerden business case nu gericht op productie van groen gas uit biomassa met winning van CO2. Core business BEB: NATTE VERGISTING."

Verwante presentaties


Ads door Google