De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEBIJEENKOMST BODEMONDERZOEK BREMLAAN WELKOM 31-3-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEBIJEENKOMST BODEMONDERZOEK BREMLAAN WELKOM 31-3-2010."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEBIJEENKOMST BODEMONDERZOEK BREMLAAN WELKOM 31-3-2010

2 PROGRAMMA -Korte inleiding wethouder Hoeksema -Presentatie bodemonderzoek door Nathalie v.d. Pluijm, Projectleider bodem gemeente Oss -Presentatie Risicobeoordeling bodemverontreiniging Bremlaan door Ingrid Links, milieugezondheidskundige GGD Hart voor Brabant -Vervolgonderzoek door Nathalie van der Pluijm -Pauze -Gelegenheid voor het stellen van vragen -Napraten met een drankje

3 BODEMONDERZOEK BREMLAAN -Historie -Overzicht locaties verontreiniging -Onderzoeksvoorstel -Onderzoeksgebied

4 HISTORIE –1998: Spoorlaan/park waterlaat –Gebruik rioolwaterzuiveringslib als bodemverbeteraar –Zowel door gemeente als particulieren –2006: grootschalig onderzoek openbaar groen –2008: bodemonderzoek Hazenakker en Hertenkamp –2009: bodemonderzoek Hazelaarlaan 6

5 OVERZICHTSKAART DDT,DDD EN DDE IN OSS

6 OVERZICHTSKAART DDT/DDD/DDE

7 Presentatie GGD

8 Ingrid Links, Milieugezondheidkundige Risicobeoordeling DDT bodemverontreiniging Bremlaan Henk Jans, Medisch milieukundige/ arts Informatiebijeenkomst, 31 maart 2010

9 Inhoud Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid Bodemverontreiniging DDT –Wat is DDT? –Wat zijn gezondheidseffecten van DDT? –Hoe komt u in contact met DDT? –Hoe zijn risico’s beoordeeld? Conclusie en advies BGMV

10 Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid Samenwerkingsverband GGD-en Brabant en Zeeland Vragen en klachten op gebied van milieu en gezondheid Voor burgers en gemeenten

11 Rol Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid Beoordeling humane risico’s Advies uitgebracht -> informatieavond Informatie/ vragen over gezondheid 0900 – 368 6868

12 DDT – Wat is DDT? (1) Synthetisch bestrijdingsmiddel –Ontwikkeld in jaren ’40 van de vorige eeuw –Lage acute toxiciteit mens –Zeer effectief insecticide –Wijdverbreid gebruik jaren ’60

13 DDT – Wat is DDT? (2) Slecht afbreekbaar –Ophoping in vet, in voedselketen –Aantoonbaar op duizenden kilometers, na vele jaren –--> (deel) verbod

14 Wat zijn de gezondheidseffecten van DDT? Onderzoek bij: –Werknemers productie en gebruikers –Proefdieren Effecten op: –Zenuwstelsel, bij hoge doses –Lever, milde effecten –Reproductie/ ontwikkeling, door ‘hormoonwerking’ –Verdacht kankerverwekkend, proefdier

15 Hoe komt u in contact met DDT? Achtergrondblootstelling vnl. via voeding Blootstelling door bodemverontreiniging –‘Hand-mond’ gedrag (kinderen) –Moestuin

16 Hoe zijn risico’s beoordeeld? Model van RIVM (C-SOIL): –Gebruik bodem –Concentratie in bodem –Toetsing aan grenswaarde (TDI=0,5 µg/kg l.g./dag)

17 Hoe zijn risico’s beoordeeld? ‘Worst case’ beoordeling –Hoogst gemeten concentratie in bovenlaag Risico afhankelijk van gebruik bodem risico’s –Openbaar groen -> geen humane risico’s Horizontale verspreiding niet begrensd –Wonen met tuin -> wél humane risico’s

18 Conclusie en advies ‘Worst case’ - wonen met tuin: humaan risico -> Nader onderzoek tuinen -> Bewoners informeren: –Tuin niet gebruiken als moestuin –Hygiënische maatregelen: (Tuin)handschoenen dragen Handen wassen na werken in tuin

19 Vervolgonderzoek

20 ONDERZOEKSVOORSTEL –Doel: Vaststellen of er in aanliggende tuinen ook zuiveringsslib als compost is gebruikt. –Onderzoeksopzet: 4 grondboringen per perceel; diepte 50 cm –In groenstroken/borders –4 grondmonsters onderzoeken op bestrijdingsmiddelen (OCB) –Per tuin individuele rapportage.

21 ONDERZOEKSGEBIED

22 Programma -Pauze -Gelegenheid voor het stellen van vragen -Napraten met een drankje


Download ppt "INFORMATIEBIJEENKOMST BODEMONDERZOEK BREMLAAN WELKOM 31-3-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google