De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Megastallen-nee! Het Brabants burgerinitiatief voor een groen, gezond en diervriendelijk platteland Introductie: wie ben ik, waarom voer ik actie Drijfveren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Megastallen-nee! Het Brabants burgerinitiatief voor een groen, gezond en diervriendelijk platteland Introductie: wie ben ik, waarom voer ik actie Drijfveren."— Transcript van de presentatie:

1 Megastallen-nee! Het Brabants burgerinitiatief voor een groen, gezond en diervriendelijk platteland Introductie: wie ben ik, waarom voer ik actie Drijfveren van actie Verloop van de actie Wat hebben we bereikt Lessons learned

2 Initiatief nemen en woord voeren

3 Emotie zet aan tot actie Onwetendheid burger/ disfunctioneren burgerparticipatie Onrechtvaardigheid Onjuistheid Onmacht gevolgen drijfveren ACTIE!

4 Wat is een log? Stuk buitengebied waar megastallen komen en bestaande bedrijven fors mogen uitbreiden

5 Hoe komt een log tot stand en met wie heb je te maken? Reconstructiewet (Rijk) Reconstructieplannen (Provincie) Reconstructiecommissie: in- en uitvoering Gemeente en provincie: uitvoering

6 Burger is niet betrokken geweest Burger heeft geen zitting in reconstructiecommissie Leden klankbordgroep bestonden uit leden reconstructie commissie Communicatie heeft niet gewerkt (taalgebruik, gekozen media) Materie te complex voor lokaal bestuur en ambtenaren

7 Burgerinitiatief: doel en tijdpad Inhoudelijk:  Een halt toeroepen aan de onverantwoorde schaalvergroting van de bio-industrie  Onderzoek naar de gezondheidseffecten, toepassing voorzorgbeginsel  Werk maken van milieu, natuur en écht duurzame, grondgebonden en diervriendelijke landbouw Maatschappelijk:  bekendheid geven aan de problematiek

8 Wat hebben we bereikt? INHOUDELIJK: Stallen mogen maar uit één bouwlaag bestaan Bouwblokken max. 1,5 ha inclusief groen Nader onderzoek naar welke LOG’s nog ontwikkeld kunnen worden (waar 2,5 ha. mogelijk blijft) LOG’s: ontheffing tot 2,5 ha inclusief groen Verbod op nieuwvestiging GS heeft brief gestuurd aan LNV over antibioticagebruik Compartimentering weer ingesteld MAATSCHAPPELIJK: Probleem staat op politieke agenda Inwoners Brabant gealarmeerd, geïnformeerd, georganiseerd

9 De actualiteit Zeer ruimhartige overgangsregeling voor “lopende zaken” (voordeur dicht, achterdeur open) Inventarisatie log’s: burgerwoningen niet op kaarten aangegeven, gemeenten niet geraadpleegd, geen afstandsnormen benoemd, aanbevelingen GGD niet terug te vinden in stukken en onvoldoende gehonoreerd Geen concrete afstandsnormeringen burgers -bedrijven vastgesteld Juridische vorm wijzigingen: planologische doorwerking en verordening Aanwijzing Peelregio in structuurvisie tot ontwikkelingsregio voor grootschalige intensieve veehouderij Geld voor EHS en dorpsontwikkelingsplannen op Geld voor inrichting logs op Verburg wil eisen voor dierenwelzijn naar beneden bijstellen Initiatief wetsvoorstel R. van Heugten: plattelandswoning Kortom……………

10 Lessons learned, aanbevelingen Educatie: voorkomen is beter dan genezen  Zorg dat burgers weet hebben van hun verantwoordelijkheid voor de inrichting van hun leefomgeving Communicatie:  Instrueer de betrokken (gemeente)ambtenaren en het bestuur  Burger persoonlijk, rechtstreeks aanspreken (mogelijk door inzet moderne communicatiemiddelen)  Helder taalgebruik  Informatieverstrekking: tijdig, eerlijk, duidelijk  Onderschat de burger niet! Participatie:  Burgers opnemen in reconstructiecommissie  Burgerparticipatie optimaliseren en faciliteren

11 Antwoord op punten burgerinitiatief Evenwicht in onwikkeling economie-natuur Onderzoek gezondheidseffecten Voorzorgbeginsel hanteren Afstanden RIVM hanteren Omvang max 1,5 ha Verplaatsingsregels strenger toepassen Verminderen antibioticagebruik Verbeteren dierenwelzijn Natuurbeschermingswet beter uitvoeren Groei en concentratie dieraantallen stoppen Werk maken van duurzame landbouw

12 Inhoud van de bezwaren


Download ppt "Megastallen-nee! Het Brabants burgerinitiatief voor een groen, gezond en diervriendelijk platteland Introductie: wie ben ik, waarom voer ik actie Drijfveren."

Verwante presentaties


Ads door Google