De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diversiteit functies Aantrekkelijkheid centrum Son Verblijfsvriendelijk Bereikbaarheid Compact Van Beeldvorming naar Oordeelsvorming Centrum Son Cie GZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diversiteit functies Aantrekkelijkheid centrum Son Verblijfsvriendelijk Bereikbaarheid Compact Van Beeldvorming naar Oordeelsvorming Centrum Son Cie GZ."— Transcript van de presentatie:

1 Diversiteit functies Aantrekkelijkheid centrum Son Verblijfsvriendelijk Bereikbaarheid Compact Van Beeldvorming naar Oordeelsvorming Centrum Son Cie GZ 28 november 2011

2 Besluit Beeldvorming Oordeelsvorming (criteria) WERKWIJZE: BOB Presentatie Cie GZ 4 juli: Beelden per locatie en thema Presentatie Cie GZ 28 november: Visie Criteria (programma)kansen Scenario’s & Richtingen

3 Visie “Het realiseren van een aantrekkelijk centrum, dat uitnodigt tot ontmoeten en verblijven en bijdraagt aan de identiteit van de gemeenschap” Bouwstenen: “4 bouwstenen vormen het fundament voor concretiseren: Compact, Verblijfsvriendelijk, Bereikbaar en Diversiteit van functies”

4 Visie Aantrekkelijk centrum Son Compact Aaneengesloten Geen losse einden

5 Visie Aantrekkelijk centrum Son Verblijfsvriendelijk Vergroenen Dorpser Verkeersluw Zichtbeleving Levendigheid Veiligheid

6 Visie Diversiteit functies Aantrekkelijk centrum Son Retailaanbod Horeca-aanbod Cultureel/maatschappelijke aanbod Wonen Evenementen

7 Visie Bereikbaarheid Aantrekkelijk centrum Son Auto Fiets Voet Parkeren

8 Conclusies: Dienstverlening Zijn publiekstrekkers in het centrum (publiek, zakelijk,maatschappelijk, geestelijk) Dragen bij aan diversiteit aanbod Sterke factor centrum Son Baliefuncties in centrum behouden Locatie Kerk -> Status Quo (Bestuurs) en Klantencentrum blijft in centrum Detailhandel plus wonen aan Airbornestraat Back offices Taylor vrij voor nieuwe ontwikkeling Klantencentrum open voor toevoegingen: WMO Commerciële publieksfuncties Bibliotheek …………. UITWERKINGSRICHTING

9 Conclusies: Groen Komt niet optimaal tot zijn recht Ontbreekt op plekken Wordt niet beleefd (of indirect door schaduw) Vroonhoven onvoldoende benut Centrum Son minder groen dan rest gemeente Belangrijk voor belevingswaarde en dorpse uitstraling Jonge aanplant van nu wordt op termijn volwassen Groene corridor biedt kansen (Boslaan/Vroonhoven) Meer groen op menshoogte in openbare ruimte Vrijkomende ruimtes benutten met groen UITWERKINGSRICHTING

10 Conclusies: Horeca Onmiskenbare pijler aantrekkelijkheid Bijdrage aan dorpse uitstraling nog beperkt Op basis gemiddelden nog ruimte voor café’s in Son Beperkte invloed gemeente: Planologie Terrassen Centrummanagement (precariorechten) Toevoegen Horeca gewenst Terrasruimte toevoegen Concentratie: Markt Kerkplein Raadhuisplein Combinatiemogelijkheid cultuur (ontmoetingsplek) UITWERKINGSRICHTING

11 Conclusies: Detailhandel Prominent aanwezig Kan beter qua herkenbaarheid en aantrekkelijkheid Door internet landelijke verwachting afname aanbod Door verkeersfuncties geen harmonieus beeld Versterking mogelijk: aansluiting dorpse uitstraling Heroriëntatie Nieuwstraat Oost Creëren ruimte Airbornestraat Bevorderen Airbornestraat/Heistraat als winkelstraat Investeringen uitstraling gevels detailhandel gewenst UITWERKINGSRICHTING

12 Conclusies: Cultureel Dragen bij aan diversiteit centrum Afwijkende bezoekerstijden t.o.v. andere functies Centrale positie alleen nodig bij ontmoetingsfunctie Wel een centrumfunctie Geen ontwikkelingsmogelijkheden voor locatie Oase Ontwikkelingskansen Oase elders Voorkeur samenvoegen met andere functies Functie Vestzaktheater hoort in centrum Voorkeur samenvoegen in cultuurcluster Cultuurcluster goede basis voor ontmoetingsruimte Bibliotheek verdwijnt van huidige locatie Cultuurcluster of stand alone; wel in centrum MFA ? X ? UITWERKINGSRICHTING

13 Conclusies: Verkeer Voetganger en fietser ondergeschikt Auto domineert (aanwezigheid en inrichting) Voorzieningen met auto tot aan voordeur te bereiken Dorpse uitstraling ontbreekt Aandacht voor fiets Meer aandacht voor voetgangers en fietsers Minder autoverkeer en meer verblijfsruimte Verkeersrouting: Afsluiting, één richtingsverkeer, herinrichting Bereikbaarheid blijft centraal staan Aandacht voor oost-west fietsroute UITWERKINGSRICHTING

14 Conclusies: Parkeren Kwantitatief op orde Spreiding nodig maar niet overal tot voordeur Huidige locaties te beeldbepalend Aanbod gedifferentieerd maar niet te ver van het centrum Parkeerbalans blijft op peil Stallingsmogelijkheden fiets Amoveren P-ruimte leidt tot meer verblijfsruimte Amoveren gaat samen met benutting en uitbreiding Beperkt vergroten centrum schil parkeren UITWERKINGSRICHTING

15 Conclusies: Wonen Belangrijke centrum functie Draagt buiten winkeltijden bij aan levendigheid Additionele voordelen: Vergroten sociale veiligheid Financiële “motor” voor nieuwe ontwikkelingen Aandeel jongeren is “onder de maat” (ook totaalbeeld toekomstvisie) Versterken woonfunctie wenselijk Toevoegen wonen in centrum Ruimte bieden voor gewenste verjonging Herontwikkeling of hergebruik op te selecteren locaties Alle woningtypen mogelijk maar accent gestapeld wonen UITWERKINGSRICHTING

16 Conclusies: Zorg Huidig aanbod is compleet: Medisch Hulpmiddelen WMO Loket Zorgfuncties liggen verspreid Zorg hoort in centrum Huisvesting Zorgloket WMO Bereikbaar maken / houden UITWERKINGSRICHTING

17 Conclusies: Verblijven/Buitenruimte Huidige inrichting is vooral zakelijk Authentieke uitstraling Markt en Dommesltraat behouden Dorpse karakter ontbreekt Grote hoeveelheid ruimte in gemeentelijk eigendom (her-)inrichten bevordert aantrekkelijkheid Onttrekken verkeersfunctie biedt extra kansen Ruimte sterk bepalend voor gebruiksgenot en sfeer Aanbrengen meer kleur en warmte in straatbeeld: Materiaal / kleurgebruik Integreren met groen aanpak Toevoegen straatmeubilair UITWERKINGSRICHTING

18 Conclusies: Evenementen Geen continu aanwezige voorziening Variërend in frequentie Grote aantrekkingskracht (bezoekersaantallen) Incidentele maar belangrijke bijdrage levendigheid Primair op locaties Kerkplein en Raadhuisplein Voortzetten / Verbreden programmering Benutten regionale uitstraling Behoud geschikte ruimte voor evenementen Meerdere openbare ruimtes benutten UITWERKINGSRICHTING

19 Planning 28 november: uitdelen rapportage Begin december uitkomsten / analyse enquêtes: – Toetsen / aanscherpen / aanvullen 9 januari 2012: Behandelen rapportage Cie GZ Q1 “maatschappelijke terugkoppeling” Q2 : vaststelling visie / uitvoeringsprogramma (streven april) Q2 en verder -> uitwerking deelprojecten


Download ppt "Diversiteit functies Aantrekkelijkheid centrum Son Verblijfsvriendelijk Bereikbaarheid Compact Van Beeldvorming naar Oordeelsvorming Centrum Son Cie GZ."

Verwante presentaties


Ads door Google