De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VZW OF NIET Mr. Yves DAENEN Europalaan 50 bus 2 | 3600 GENK | tel. 089 30 06 30 | fax. 089 30 06 31 |

Verwante presentaties


Presentatie over: "VZW OF NIET Mr. Yves DAENEN Europalaan 50 bus 2 | 3600 GENK | tel. 089 30 06 30 | fax. 089 30 06 31 |"— Transcript van de presentatie:

1

2 VZW OF NIET Mr. Yves DAENEN yvesdaenen@omnius.be Europalaan 50 bus 2 | 3600 GENK | tel. 089 30 06 30 | fax. 089 30 06 31 | www.omnius.bewww.omnius.be

3 DE GEWIJZIGDE VZW WET De wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd bij wet van 2 mei 2002

4 Overzicht 1.Verplichte vermeldingen in de statuten. 2.Aanpassing bestaande statuten. 3.Neerleggen en/of publiceren 4.Inwerkingtreding. 5.Aanvraagformulier II. 6.Briefwisseling. 7.Ledenlijst. 8.Register der leden. 9.Bewaren ter zetel. 10.Publicatie Raad van Bestuur 11.Verenigingsdossier

5 AANPASSING BESTAANDE STATUTEN VORM: ‘Hernieuwde en bijgewerkte’ tekst ( gecoördineerde tekst) neerleggen INHOUD:Praktisch. Zetel Doel Raad van Bestuur Werkende en toegetreden leden

6 NEERLEGGEN &/V PUBLICEREN OprichtingsakteNP StatutenwijzigingNP BenoemingenNP Beslissingen mbt ontbinding en vereffening NP JaarrekeningN LedenlijstN

7 INWERKINGTREDING Bestaande VZW’s: FORMALITEITEN : KB 8/12/04 BS 15/12/04 -1/1/06 : minimumstatuten ( statutenaanpassing!) Ledenregister Vermeldingen briefpapier edm. Boekhoudkundige verplichtingen Verenigingsdossier -1/1/06: inzagerecht leden

8 AANVRAAGFORMULIER I Ondernemingsnummer Nummers rijksregister voor ingezetenen Kopie identiteitskaart voor niet ingezetenen In te scannen tekst recto ondertekenen

9 AANVRAAGFORMULIER I

10

11

12 AANVRAAGFORMULIER II

13

14 BRIEFWISSELING VZW XYZ Id Nr 04/1234 Ond.nr. 123456789 Stationstraat 4 3600 GENK Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Aerts JosDe Hond Marie SecretarisVoorzitter

15 LEDENLIJST VZW XYZ Id Nr 04/1234 Ond.nr. 123456789 Stationstraat 4 3600 GENK Ledenlijst van de Vzw XYZ aangenomen op de jaarlijkse statutaire vergadering van 17/5/04 Aerts Jos, Stationstraat 4, 3600 GENK Bernard Louis, Rapenstraat 3, Zutendaal Caars Prosper, Luchtstraat 98, Genk De Hond Marie,Europalaan 66, Genk. Genk, 17 mei 2004 Aerts JosDe Hond Marie Secretaris Voorzitter

16 REGISTER DER LEDEN Bijhouden ter zetel Alle leden mogen dit inzien Bevat alle beslissing aangaande toetredingen en uitsluitingen en ontslagen

17 BEWAREN TER ZETEL Register van de leden Verslagen van de algemene vergadering Verslagen van de Raad van Bestuur Deze stukken kunnen op elk ogenblik ingezien worden door de leden en moeten dus ter beschikking zijn.

18 PUBLICATIE RAAD VAN BESTUUR Maximum vijf vermeldingen per blad Voor ingezetenen : rijksregister Voor niet ingezetenen : copie identiteitskaart

19 Verenigingsdossier Griffie Rb.v. Koophandel 1.Statuten 2.Benoemingen enz… van bestuurders enz… 3.Kopie register der leden 4.Beslissingen mbt. ontbinding / vereffening 5.Jaarrekening ( vereenvoudigde boekhouding ‘ kas en bank in/uit) Schema zou volgen 6.Wijzigingen incl. gecoördineerde tekst


Download ppt "VZW OF NIET Mr. Yves DAENEN Europalaan 50 bus 2 | 3600 GENK | tel. 089 30 06 30 | fax. 089 30 06 31 |"

Verwante presentaties


Ads door Google