De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING TWEEDE HELFT 2008 C.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING TWEEDE HELFT 2008 C."— Transcript van de presentatie:

1 STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING TWEEDE HELFT 2008 C. Vanden Bilcke

2 Vier prioriteiten I. Klimaat II. Biodiversiteit III. Chemicals IV. Governance

3 Klik op "Header and footer" in menu "View" en tik naam v/d dienst I. KLIMAAT A. Herinnering kader overeen gekomen in Bali B. Results na de eerste twee negotiaties nà Bali C. Multilaterale meetings tweede semester 2008 D. Aandachtspunten voor Belgie

4 A.Herinnering akkoord Bali 1.Kyoto Track Bali roadmap: ad hoc working group uit 2006 Viseert nieuwe doelstellingen voor industrielanden Conclusies o.a. “noted usefulness of the ranges of WG III IPCC and that this report indicates that global emissions need to peak within 10-15 years and be reduced to very low levels well below half of level 2000” 2.Convention track van bali roadmap: nieuwe ad hoc working group on long-term cooperative action under convention Decision bevat ”a shared vision, including a long term global goal for emission reductions”…… Evenals ”measurable, reportable, and verifiable nationally appropriate mitigation commitments or actions, including quantified emission limitation and reduction objectives by all developed countries while ensuring comparability”!!! +“nationally appropriate mitigation actions by developing countries in the context of S.D. supported and enabled by technology, finance, and CB in measurable, reportable, and verifiable manner” Adaptation Technology finance

5 B. Results na twee negotiaties nà Bali Bangkoksessie : oWerkprogramma uitgewerkt voor 2008: workshops en onderhandelingen over de vijf building blocks op alle sessies Bonnsessie : oSignaal over voortzetting carbon market na 2012 is duidelijk oEerste keer dat SBI, SUBSTA, AWG-LCA en AWG-KP gelijktijdig vergaderden oWorkshops over adaptatie, technologie, en finance : beter begrip der concepten oRealisatie complexiteit der onderhandeling wat betreft substantie en structuur, moeilijk voor kleine (ook EU delegaties)

6 C. Verwachtingen uit multilaterale meetings tweede helft 2008 : Accra eind augustus en Poznan december : oBeperkte verwachtingen oinvloed G8-outcome en major economies meeting ??? oMogelijke pistes uit voorbije sessies : framework techtransfers, framework adaptatie oPolemische issues, naar voor komend: REDD, sectoral approaches, herziening sommige elementen Marrakech-agreements oSterkere EU positie indien akkoord nakend over klimaat-energie pakket EU

7 D. Aandachtspunten voor Belgie Financiele luik van een akkoord is essentieel en alle aandacht moet van BE en EUzijde hieraan worden geschonken Bevestiging en verdieping van CDM nodig om onze doelstellingen te halen Bunker fuels : baart zorgen voor sommige van onze sectoren

8 II. BIODIVERSITEIT A. Voorbereiding COP 10 biodiversiteit, Nagoya, okt 2010 B. Onderhandelingen internationaal regime acces and benefit sharing C. Internationaal netwerk mariene beschermde gebieden D. COP 10 Ramsarverdrag, Korea, 28.10-4.11 E. MOP 4 AEWAverdrag, 7-11.09, Antananarivo F. COP 9 CMS, 30.11-5.12, Rome

9 A.Voorbereiding COP 10 biodiversiteit 2010 Outcome COP 9: o36 beslissingen, groeiende complexiteit en vervlechting issues onderling oSuccessen : stappenplan ABS, mariene gebieden, opdracht tot imput in klimaatsdiscussies over REDD Wat in de eerste zes maand ? oInterne EU-organisatie en taakverdeling oBureau konventie bepaalt roadmap in oktober

10 B.Onderhandelingen internationaal regime access and benefit sharing ●Oorsprong oJoburg : onderhandelingsopdracht, géén kalender oCOP 7 2004 : start onderhandelingen oCOP 8 2006 : akkoord tot afronding 2010 oCOP 9 2008 : stappenplan onderhandelingen ●Stappenplan: o mei 2009, nov 2009, april 2010, COP 10 okt 2010. otechnische werkgroepen (dec, jan, juni).

11 … ●Grootste probleem op COP 9 : juridische aard => zal onderdeel per onderdeel worden beoordeeld tijdens onderhandelingen in 2009 COP 9 beslissing creëert duidelijk onderhandelingspad voor een gemengd regime ●Onderdelen v h regime : - Fair and equitable benefit sharing on m.a.terms, ! zowel monetary als non monetary - Access to genetic resources ! non discrimination against foreign users - Compliance - Respect and preservation of traditional knowledge ! WIPO - Capacity building ! Géén apart financieel instrument

12 C. Internationaal netwerk mariene beschermde gebieden ● Oorsprong : oJoburg: “establish MPAs consistent with int law and based on scientific information, including representative networks by 2012” oCOP 9 CBD : decision IX/20 met akkoord over scientific criteria (annex I), scientific guidance (annex II), en initial steps (annex III) om MPAs te identifieren ● Eerste spoor : CBD : expert workshop on further development of biogeographic classification systems ● Tweede spoor UNGA : negotiatie 2-8.11 oceanenresolutie: oopdragen aan de Informal Working Group on Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction om werk voort te zetten via 3° meeting voorjaar 2009 oeventueel aanzet tot een onderhandelingsmandaat van een implementing agreement van UNCLOS ● Derde spoor : CCAMLR, 27.10 - 7.11

13 D. COP 10 Ramsarverdrag, Korea, Changwon, 28.10-4.11 ● voorstel voor opname Ramsar onder VN- verdragen ● evaluatie uitvoering van Strategisch Plan 2003-08 ● voorstelling ontwerp Strategisch Plan 2009-2014; ● Wetlands en armoedebestrijding ● geïntegreerd waterbeheer; ● relatie met klimaatwijziging ● functionering van de conventie : frequentie v d COP, intersessionele voorbereidingen; ● toevoeging nieuwe Ramsarsites OPM : EU geen partij bij Ramsar

14 E. MOP 4 AEWA verdrag,7-11.09, Antananarivo OPM: valt onder financieel protocol fed–gew sinds 2007 ● toevoeging van 20 soorten zeevogels op Annex 3 waardoor er actieplannen moeten opgemaakt worden mbt hun bescherming. ● aanpassing van bepalingen in het Actieplan inzake humane activiteiten in bijzonder in marien milieu en inzake uitdoofscenario van loodkogels bij jacht en inzake handel in soorten ● aanpassing van beschermingstatus van 2 soorten

15 F. COP 9 Convention Migratory Species, 30.11-5.12, Rome ● toevoeging van twee haaiensoorten in bijlage 2 dat voorziet in beschermingsstatuut; voorgesteld door BE en door EC aanvaard ● ondertekening MOU voor migrerende roofvogels in Afrika en Eurasia

16 III. CHEMICALS A. Tweede onderhandelingsronde mondiaal instrument kwik, Nairobi, 6-10.10 B. COP 4 PIC verdrag, Rome, 27-31.10 C. International Forum Chemical Safety, Dakar, 15-19.09.08 D. Voorbereiding international conference chemicals management 2009

17 A. Tweede open ended working group mercury, Nairobi, 6-10.10.08 ●basis: governing council UNEP 2007 ●7 prioriteiten O Atmospheric mercury emissions O Management of waste O Reduce mercury demand by use in products + processes O Reduce mercury supply O Find env sound storage solutions O Remediation contaminated sites O Increase knowledge ● Vorm van instrument : EU pro LBI, either a new free standing convention, or a protocol to the POPs convention ● Te verwachten resultaat oktober-meeting ??

18 B. COP 4 PIC verdrag, Rome, 27-31.10 ● insluiting endosulfaan, tributyltin, en chrysotilasbest in konventie (nu 39 stoffen) ●EU-voorstel creatie nieuwe annex IIIbis voor stoffen die geen consensus maar ¾ meerderheid krijgen  alternatief is modificatie konventie om opname in annex III gemakkelijker toe te laten met meerderheid, maar vergt lange ratificatie ●Verhoopt akkoord compliance mechanisme na niet- akkoord COP 3 ●Aanneming van de aanbevelingen van de AHJWG Synergies POP-PIC-Basel

19 C. International Forum Chemical Safety, Dakar, 15-19.09.08 ● Toekomst van IFCS - Einde van IFCS, - IFCS als segment van SAICM, - IFCS als subsidiair orgaan van SAICM - Of aanpassing van IFCS OPM 1 : BE positie nog te bepalen OPM 2 : divergenties binnen EU positie (FIN, DK et COM contra IFCS, D en FRA pro IFCS als sub van SAICM) ● cadmium en lood ●nanotechnologien ●integrated pest management

20 D. Voorbereiding 2° international conference chemicals management (ICCM 2) 11-15.05.09 Oorsprong : akkoord SAICM februari 2006 Agenda : - Progress 2020-objectief Johannesburg - Emerging issues - Financiele vooruitgang SAICM - Synergien BE positie dit najaar in WPIEI (+ OEWG) ?

21 IV. GOVERNANCE EN DUURZAME ONTWIKKELING A.Hervorming van de VN milieustructuren B.Voorbereiding van CSD 17 in 2009 C.Resoluties duurzame ontwikkeling in ECOSOC D.Jaarlijkse meeting duurzame ontwikkeling van de OESO

22 A. Hervorming VN- milieustructuren ●negotiatie te NY van resolutie over versterking mondiale milieustructuren; ingredienten : O sterkere scientific assessment door UNEP O betere coordinatie tussen agencies O betere coordinatie UNEP met en tussen konventies O sterkere regional presence van UNEP O uitvoering van Bali Strategic Plan Capacity Building O sterkere financing O broader transformation als 2° fase: UNEO voorstel / Braz voorstel ●meeting te Rome, 16-17.10

23 B. Voorbereiding van CSD 17 in 2009 ●rappel : high level Commissie ECOSOC / 2jaarcycli ●resultaten CSD 16 agriculture, land, and rural development droogte en desertificatie Africa Crosscutting issues Review water en sanitation uit CSD13 ●Policy issues voor CSD 17 biofuels voedselzekerheid impact van trade round op de CSD sustainable consumption patterns zoektocht naar een nieuw target ipv target integrated water resources management tegen 2005 uit Johannesburg

24 C. Resoluties duurzame ontwikkeling in UNGA ● tiental resoluties oa klimaat ● belangrijke oceanenresolutie (cf hoger) ● natural resources (BE initiatief)

25 D. Jaarlijkse meeting duurzame ontwikkeling van de OESO,20-21.10 Rappel ● Discussies in nieuwe Reflectiegroep over voortzetting deze meeting  strategisch belang SD in de OESO !!! ● 4 thema’s : ocorporate reponsibility oinnovation for sustainability osocial dimensions of sust consumption oglobal supply chains

26 …enkele vaststellingen -Vier mondiale onderhandelingsprocessen liggen voor ons - Gebrek aan institutioneel geheugen van dergelijke langlopende processen in vele (zelfs EU-) delegaties -Klimaats- en biodiversiteitsnegotaties bereiken limiet van een redelijk beheerbare complexiteit -Klimaatsdosser zuigt human resources weg uit andere dossiers


Download ppt "STAKEHOLDERS CONSULTATIE VAN COORDINATIECOMITE INTERNATIONAAL MILIEUBELEID PRIORITEITEN MULTILATERAAL BELEID DUURZAME ONTWIKKELING TWEEDE HELFT 2008 C."

Verwante presentaties


Ads door Google