De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonvisie Drechtsteden 2010-2020 Presentatie Infokamer Raad 30 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonvisie Drechtsteden 2010-2020 Presentatie Infokamer Raad 30 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Woonvisie Drechtsteden 2010-2020 Presentatie Infokamer Raad 30 maart 2010

2 Centrale thema: kwaliteit Vastgesteld Drechtraad dec. 2009 Motto’s: Kwaliteit verbeteren Toevoegen wat ontbreekt Nu doen wat nu moet

3 Verkenningen Infra, bedrijven, natuur Verrommeld gebied Veel infra en verouderde industrie Grote voorraad kleine woningen Sterke punten: Binnenstad Maritiem Landschap

4 Ambities Drechtsteden Onderdeel kwaliteitsslag Drechtsteden: Bereikbaarheid verbeteren Milieu, externe veiligheid op orde Investeren in natuur en recreatie Kwaliteitsslag wonen Kantorenstrategie, bedrijfsterreinen Voorzieningen: onderwijs: HBO Inzetten op: Water Landschap binnenstad

5 Doelstellingen 1 woonkwaliteit 1. Beter aanbod hogere inkomens 2. Betere kwaliteit in sociale sector/spreiding 3. Meer levensloopbestendige woningen 4. Beter aanbod speciale doelgroepen 5. Toekomstwaarde: levensloopbestendigheid, veiligheid, duurzaamheid Telkens uitgewerkt naar uitvoering en sturing

6 Doelstellingen 2 woonomgeving 1. Hoogwaardige stedelijke milieus 2. Groene en blauwe woonmilieus 3. Herstructurering 4. Kwaliteit bestaande wijken Telkens uitgewerkt naar uitvoering en sturing

7 Uitvoering Gebiedsgericht uitgewerkt Woonmilieus benoemd

8 Uitvoering Dure woonmilieus centrumstedelijk Functiemenging Voorzieningen op orde Bereikbaarheid verbeteren Cultuur: Hofkwartier en Stadswerven Zakelijk hart: Maasterras Knopen Sturing: Sleutelprojecten: Stadswerven en Maasterras

9 Uitvoering Dure woonmilieus aan de rand Dure woningen in groene omgeving Combi met recreatie, dicht bij buitengebied Grote uitleg: afronden met groter accent op rust en ruimte Zuidrand van Dordrecht Waterhoven Volgerlanden, Oostpolder: extra zoeken Sturing Sleutelprojecten: Noordoevers en Zuidrand Dordrecht

10 Uitvoering aandacht voor bestaande wijken Verder werken aan herstructurering Inventarisatie jaren ’70-wijken – Woningen – Woonomgeving, parkeren – Voorzieningen Opties voor aanpak particulier bezit – Funderingsaanpak – VVE-beheer – Hulp bij onderhoud Energiemaatregelen

11 Uitvoering indicatief bouwprogramma Toevoegen: 7.000 à 8.000 woningen Slopen 3.000 à 4.000 woningen Totaal bouwen10.000 à 12.000 woningen

12 Verkenningen Demografische trends Afnemende groei Ontgroening en vergrijzing Toename hogere inkomens Toename éénpersoonshuishoudens

13 Verkenningen Wonen Onaantrekkelijke woningvoorraad Veel klein en goedkoop Ook goedkoop per m 2 Wordt ondersteund door Migratieonderzoek: vertrekken hogere inkomens Woonwensenonderzoek, grote vraag naar luxe woningen in centrum of in het groen

14 Uitvoering locatieaanbod 2010-2020 Eerste toets aan plannen en locaties: Locaties genoeg Reëel maar ambitieus programma – Staat met huidige crisis onder druk Te veel appartementen in suburbaan Te weinig grondgebonden in ‘rustig en groen’

15 Uitvoering locatieaanbod 2010-2015 Eerste toets aan kansrijke plannen: Plannen onvoldoende kansrijk Te weinig grondgebonden woningen Te weinig in ‘rustig en groen’ Eerste jaren weinig afzet door crisis Daarna: blijvend lager? Inhaalslag?

16 Uitvoering locatieaanbod 2010-2015 Crisis: Terugval verkoop valt relatief mee in Drechtsteden Eerstkomende jaren weinig afzet door crisis Daarna: blijvend lager? Inhaalslag? Risico: meer aanbod dan afzetbaar Actief actueel aanbod in beeld Zoeken mogelijkheden actieve sturing

17 Uitvoering samenwerking Afspraken gemeenten - regio Verstedelijkingsafspraken met rijk en provincie Sleutelrol voor corporaties: nieuwe PALT-afspraken ’10-’20 Bouwen en slopen Maatschappelijk vastgoed Bestaande voorraad Hulp bij particuliere voorraad Ontwikkelaars Platform Drechtsteden Bouwt

18 Conclusies Nadruk op toevoegen kwaliteit Nadruk op dure segment Meer gemengde woonmilieus: – Levendig stedelijk en – Rustig groen Projecten iets bijzonders toevoegen Meer aandacht bestaande wijken Samen met andere partijen Actieve sturing, beperking aanbod

19


Download ppt "Woonvisie Drechtsteden 2010-2020 Presentatie Infokamer Raad 30 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google