De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRESENTATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE POSTDIENSTEN [DATUM] 6 de Beheerscontract van bpost VERTROUWELIJK – NIET VERSPREIDEN 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRESENTATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE POSTDIENSTEN [DATUM] 6 de Beheerscontract van bpost VERTROUWELIJK – NIET VERSPREIDEN 1."— Transcript van de presentatie:

1 PRESENTATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE POSTDIENSTEN [DATUM] 6 de Beheerscontract van bpost VERTROUWELIJK – NIET VERSPREIDEN 1

2 Context 1 2

3 Het 5de beheerscontract (BC) tussen de Belgische Staat en bpost komt ten einde op 31/12/2015. Tussen bpost en de Belgische Staat (vertegenwoordigd door Minister Alexander De Croo) werd een ontwerp van 6 de beheerscontract overeengekomen. Overeenkomstig artikel 47, §2 van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wordt het ontwerp van het 6de BC, voor advies aan het Raadgevend Comité voor de postdiensten voorgelegd. 3

4 Samenvatting bepalingen ontwerp 6 de BC 2 4

5 Taken van openbare dienst die geen deel uitmaken van het ontwerp van het 6 de BC Persbedeling: Overeenkomstig het engagement van de Belgische Staat aan de Europese Commissie werd een competitieve procedure opgestart om “supplier of last resort” voor de persbedeling (kranten en tijdschriften) aan te duiden voor de periode 2016-2020. Universele dienstverplichting (USO): Overeenkomstig de Wet van 1991, werd bpost als universele dienstverlener aangeduid voor de periode 2012-2018. Met betrekking tot de USO bepaalt het 6 de BC dat de bepalingen van het 5 de BC van toepassing blijven voor het resterende deel van de periode waarvoor bpost als universele dienstverlener werd aangeduid (tot en met 31 december 2018). 5

6 Taken van openbare dienst die deel uitmaken van het ontwerp van het 6 de BC Retail netwerk Minstens 1300 postale service punten (met inbegrip van postkantoren en postpunten) die minstens het basisassortiment aanbieden (de voornaamste transacties betreffende de brievenpost en postpakketten) en voor minimum 95% van de bevolking bereikbaar, binnen de 5 kilometer (via de weg) en voor minimum 98% van de bevolking binnen de 10 kilometer (via de weg). Minstens 650 postkantoren (die een breder gamma van diensten aanbieden), waarbij minstens een postkantoor in elk van de 589 gemeenten wordt gegarandeerd. Dagelijkse DAEB’s Cash at counter: het verzekeren van een universele toegang, aan een betaalbare prijs, van basisbankdiensten, met inbegrip van het aanbieden van basisbankdiensten aan personen die door de bankinstellingen niet langer bediend worden, in het bijzonder door het aanvaarden van stortingen van contant geld op een bankrekening of op een rekening geopend bij een andere financiële instelling Pensioenen en andere voordelen: de betaling aan huis van ouderdom- en overlevingspensioenen en van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Ad hoc DAEB’s Sociale rol van de postbode: diensten verleend aan alleenstaanden en de minstbedeelden, zoals tijd doorbrengen met deze personen, onder de vorm van eenvoudige gesprekken en contacten Andere diensten, m.i.v.: “AUB postbode” diensten Informatie aan het publiek, op het verzoek van overheden Het stimuleren van het sociaal weefsel door het aanbieden van een bijzonder tarief voor postzendingen die verstuurd worden door het verenigingsleven financiële en administratieve behandeling van boetes verkoop van postzegels 6

7 Het vergoedingsmechanisme van het 5 de BC is hernomen in het ontwerp van het 6 de BC De bepalingen inzake vergoeding zijn in overeenstemming met de Europese regels inzake staatssteun en de beslissing van de Europese Commissie van 2 Mei 2013 tot goedkeuring van het 5 de BC : 1 Op voorwaarde dat een aantal kwaliteitscriteria zijn vervuld; is dit niet het geval, dan heeft bpost slechts recht op 33% van de betrokken efficiëntiewinsten Belangrijkste principes inzake vergoeding bpost zal door de Staat vergoed worden op basis van de netto vermeden kost (net avoided costs of « NAC ») van iedere DAEB, d.w.z. het verschil in de winst in de AS-IS situatie (rekening houdend met de eisen van het 6 de BC), enerzijds, en de winst in de situatie waarin het niet aan zulke eisen zou onderworpen zijn, anderzijds (zgn. “counterfactual” scenario) Teneinde bpost financieel te stimuleren om de vergoeding van de Staat te blijven verlagen, zal de vergoeding een stimulans ten belope van 67% van de gedurende het 6 de BC gerealiseerde efficiëntiewinsten bevatten 1 De jaarlijkse vergoeding is beperkt: indien de som van de netto vermeden kosten en de efficiëntiewinsten in een betrokken jaar hoger zijn dan de “CAP” voorzien in het 6 de BC, dan heeft de Staat het recht de overtollig deel van de vergoeding voor dat jaar terug te vorderen 7

8 Het systeem van kwaliteitsdoelstellingen van het 5 de BC werd hernomen in het ontwerp 6 de BC  Het systeem van kwaliteitsdoelstellingen, gekoppeld aan een sanctiemechanisme, zoals voorzien in het 5 de beheerscontract, zal worden behouden in het 6 de beheerscontract.  Dit systeem legt aan bpost hoge kwaliteitseisen op met betrekking tot de manier waarop zij aan haar klanten diensten moet aanbieden (vb. de wachttijd van 80% à 90% van het cliënteel van bpost is lager dan 5 minuten).  Indien deze kwaliteitseisen niet gerespecteerd worden, zal bpost haar vergoeding verminderd zien. 8

9 Publieke bevraging 3 9

10 Een publieke bevraging bevestigt het belang van de openbare dienstverlening door bpost  In mei 2015 werd op vraag van de Belgische Staat door een marktonderzoeksbureau een publieke bevraging georganiseerd om na te gaan of de volgende door bpost verleende openbaren diensten voldoen aan de noden van de Belgische bevolking.  Een grote meerderheid van de Belgische bevolking bevestigde daarbij een groot belang te hechten aan openbare diensten.  Dit bevestigt het belang van openbare diensten en de relevantie van kwaliteitscriteria en toegankelijkheid, zoals opgenomen in het beheerscontract. 10


Download ppt "PRESENTATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE POSTDIENSTEN [DATUM] 6 de Beheerscontract van bpost VERTROUWELIJK – NIET VERSPREIDEN 1."

Verwante presentaties


Ads door Google