De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad Morgenavond 11 april vergadert de kerkenraad met diakenen in een extra vergadering ter bespreking van rol en invulling van de 2e eredienst. Wij herinneren u aan de vergadering van kerkenraad met de gemeente a.s. donderdag 14 april – de vergadering begint om 20.00 uur

5 Doe eens gek, wissel van plek! Volgende week zondag in de ochtenddienst nodigen jongeren van LEF iedereen uit, om eens ergens anders dan normaal te gaan zitten. In de dienst zal er mogelijkheid zijn om een kort gesprekje te voeren met uw buurman of buurvrouw. Door naast anderen te gaan zitten, willen we relaties tussen jong en oud bevorderen, omdat we geloven dat de ouderen ons veel te leren hebben.

6 Agenda 14 april 20 00 gemeentevergadering 14 april 20 00 Seminar "Verscheurd" christenen en homoseksualiteit Emmauskerk, Eindhoven 20 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken schets 6 Inl: Everlien Spakman 23 april 19 30 Praise voor Inaktelke 24 april 9 30 kinderclub 19 30 Best Life

7 Deze week zijn jarig: 11 april:zr Adriana Parren-Jobse 12 april:Lieke van de Riet 13 april:br Joost van den Dool zr Eelkje van de Kuilen-Stap 14 april:Jurijn Branderhorst Jelmer Lukkien 15 april:br Thomas Gort 16 april:Ruben Oosterhuis

8 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

9 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

10 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

11 LvdK 429: 1,2,3 1 Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

12 LvdK 429: 1,2,3 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft.

13 LvdK 429: 1,2,3 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

14 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

15 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

16 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

17 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

18 Opwekking 544

19

20

21

22

23

24

25 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

26 Met Christus verbonden

27 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

28 Psalm 96: 3, 4, 5 3 Afgoden zijn der volken goden, die weten niet van onze noden. De HERE schiep de hemel wijd. En waar Hij troont in majesteit, daar wordt Hem lof en eer geboden.

29 Psalm 96: 3, 4, 5 4 Geeft aan de HERE, gij geslachten, geeft sterkte, heerlijkheid en krachten, geeft Hem de glorie van zijn naam Komt in zijn huis met offers saam. Geeft eer de HERE, alle machten.

30 Psalm 96: 3, 4, 5 5 Buigt, buigt u neer voor God de HERE in heilge feestdos, Hem ter ere. Beef, aarde, voor zijn aangezicht. De HERE, die de volken richt, is koning, Hem moet ieder eren.

31 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

32 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

33 Psalm 96: 8 8 Het juiche al voor God de HERE, want Hij die alles zal regeren, komt richten in gerechtigheid. Hij komt in trouw en majesteit, om ieder volk zijn recht te leren.

34 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

35 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

36 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

37 Psalm 110: 1, 2, 3 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd.

38 Psalm 110: 1, 2, 3 2 De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voer met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

39 Psalm 110: 1, 2, 3 3 Uw volk is zeer gewillig om te strijden. Zij treden aan in heilig feestgewaad. Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden als frisse dauw in vroege dageraad.

40 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

41 Gezang 182C

42 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen

43 Doe eens gek, wissel van plek! Volgende week zondag in de ochtenddienst nodigen jongeren van LEF iedereen uit, om eens ergens anders dan normaal te gaan zitten. In de dienst zal er mogelijkheid zijn om een kort gesprekje te voeren met uw buurman of buurvrouw. Door naast anderen te gaan zitten, willen we relaties tussen jong en oud bevorderen, omdat we geloven dat de ouderen ons veel te leren hebben.

44

45


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK429: HC Zondag28: 1 Korintiërs 10:14 - 22 Opwekking544: Psalm 96:3, 4, 5 Psalm 96:8 Psalm110:1, 2, 3 Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google