De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat doet de gemeenteraad? Gemeente Zederik Presentatie najaar 2011 C.A.Matsinger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat doet de gemeenteraad? Gemeente Zederik Presentatie najaar 2011 C.A.Matsinger."— Transcript van de presentatie:

1 Wat doet de gemeenteraad? Gemeente Zederik Presentatie najaar 2011 C.A.Matsinger

2 Gemeenteraad: Bestaat uit 15 raadsleden: Bestaat uit 15 raadsleden: 4 CDA Hardenbol, de Blaauw, den Besten en Versluis 4 CDA Hardenbol, de Blaauw, den Besten en Versluis 2 ChristenUnie van Oort, Matsinger 2 ChristenUnie van Oort, Matsinger 2 SGP Donker, Geluk 2 SGP Donker, Geluk 2 VVD Mulckhuise en Veth 2 VVD Mulckhuise en Veth 2 P.v.d.A Provoost en de Vaal, 2 P.v.d.A Provoost en de Vaal, 2 VKG Van Dijk en Van Stuivenberg 2 VKG Van Dijk en Van Stuivenberg 1 JVB Van Belle 1 JVB Van Belle

3 Alle raadsleden op een rij:

4 Samenstelling van de Raad De gemeenteraad van Zederik bestaat uit 15 leden. Raadsleden worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen door de inwoners gekozen. De raadsleden van dezelfde politieke partij vormen met elkaar een fractie. Alle fracties samen vormen de gemeenteraad. Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Fracties in Zederik De gemeenteraad van Zederik bestaat uit 15 leden. Raadsleden worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen door de inwoners gekozen. De raadsleden van dezelfde politieke partij vormen met elkaar een fractie. Alle fracties samen vormen de gemeenteraad. Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Fracties in Zederik Fracties in Zederik Fracties in Zederik Raadsleden Het werk van raadsleden bestaat uit het deelnemen aan fractie- en raadsvergaderingen, het voorbereiden van vergaderingen, het lezen van stukken, werkbezoeken afleggen en het onderhouden van contact met de achterban en de inwoners van de dorpen. Op grond van artikel 12 van de Gemeentewet maken de leden van de raad openbaar welke andere functies zij vervullen. Bekijk de raadsleden en hun nevenfuncties. Presidium Het presidium is het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeenteraad en wordt gevormd door de zeven fractievoorzitters van de partijen. De burgemeester is de voorzitter van dit orgaan. De vergaderingen van het Presidium zijn niet openbaar. In het Presidium worden zaken besproken die betrekking hebben op de interne gang van zaken in commissie- en raadsvergaderingen. Het Presidium fungeert ook als agendacommissie. Het Presidium stelt ook de definitieve agenda van de openbare raadsvergaderingen vast. Ook vervult dit orgaan de rol van werkgever voor de griffie. Raadsleden Het werk van raadsleden bestaat uit het deelnemen aan fractie- en raadsvergaderingen, het voorbereiden van vergaderingen, het lezen van stukken, werkbezoeken afleggen en het onderhouden van contact met de achterban en de inwoners van de dorpen. Op grond van artikel 12 van de Gemeentewet maken de leden van de raad openbaar welke andere functies zij vervullen. Bekijk de raadsleden en hun nevenfuncties. Presidium Het presidium is het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeenteraad en wordt gevormd door de zeven fractievoorzitters van de partijen. De burgemeester is de voorzitter van dit orgaan. De vergaderingen van het Presidium zijn niet openbaar. In het Presidium worden zaken besproken die betrekking hebben op de interne gang van zaken in commissie- en raadsvergaderingen. Het Presidium fungeert ook als agendacommissie. Het Presidium stelt ook de definitieve agenda van de openbare raadsvergaderingen vast. Ook vervult dit orgaan de rol van werkgever voor de griffie.

5 Wat doet nu een raad(slid) De Raad stelt kaders De Raad stelt kaders Zeg maar: hoofdlijnen De Raad stelt geld ter beschikking De Raad stelt geld ter beschikking Hoeveel geld krijgt het college voor die bepaalde taak. De raad controleert De raad controleert Heeft het college gedaan wat ze zei voor het geld dat ze kreeg?

6 Gemeenteraad in actie:

7 Bestuurlijk: College van B & W College van B & W Gemeenteraad GemeenteraadAmbtenaren

8 College van B & W. Bestaat uit : Bestaat uit : Burgemeester Coert van Ee Burgemeester Coert van Ee Wethouder Goof Bos Wethouder Goof Bos Wethouder Ralf Krämer Wethouder Ralf Krämer Wethouder Hans Freije gemeentesecretaris Wethouder Hans Freije gemeentesecretaris Hans Rook Hans Rook

9 Hoe word je raadslid? Lid worden van een kiesvereniging Lid worden van een kiesvereniging Geplaatst worden op de kieslijst Geplaatst worden op de kieslijst Gekozen worden Gekozen worden

10 Hoe word je wethouder? Tja………. Tja………. Na de verkiezingen volgen formatiebesprekingen: wie gaat met wie? Na de verkiezingen volgen formatiebesprekingen: wie gaat met wie? Leiding: grootste partij (C.D.A.) Leiding: grootste partij (C.D.A.)

11 Coalitie Er wordt een coalitie gevormd. Er wordt een coalitie gevormd. Zij kiezen een wethouder Zij kiezen een wethouder Meestal iemand die op de lijst stond. Meestal iemand die op de lijst stond.

12 Huidige coalitie Bestaat uit: Bestaat uit: C.D.A. C.D.A. ChristenUnie ChristenUnie P.v.d.A P.v.d.A

13 Hoe werkt het praktisch uit? Elke maand : Elke maand : 1 raadsvergadering en 2 commissievergaderingen 1 raadsvergadering en 2 commissievergaderingen Veel leeswerk zowel thuis als in de leeskamer Veel leeswerk zowel thuis als in de leeskamer Fractie-overleg Fractie-overleg

14 Wat kan een raadslid? In een commissievergadering: mening geven en vragen stellen. In een commissievergadering: mening geven en vragen stellen. In een raadsvergadering: vooral stemmen, besluiten dus. In een raadsvergadering: vooral stemmen, besluiten dus. Amendement indienen Amendement indienen Motie indienen. Motie indienen.

15 Amendement: Kortweg: een wijziging op een voorgesteld besluit Kortweg: een wijziging op een voorgesteld besluit Voorbeeld: Lokaal onderwijsbeleid aangevuld met onderwijsvernieuwing. Voorbeeld: Lokaal onderwijsbeleid aangevuld met onderwijsvernieuwing.

16 Motie Middels een duidelijke uitspraak wordt het college gevraagd iets uit te voeren. Middels een duidelijke uitspraak wordt het college gevraagd iets uit te voeren. Of: In een motie wordt afkeuring uitgesproken over college optreden. Of: In een motie wordt afkeuring uitgesproken over college optreden. Motie is dus een mening en niet zozeer een verandering van besluit. Motie is dus een mening en niet zozeer een verandering van besluit.

17 Enkele voorbeelden: Ameide Ameide Gemeenteraad sprak over probleem: LEEFBAARHEID Gemeenteraad sprak over probleem: LEEFBAARHEID Wanneer is een dorp goed leefbaar? Wanneer is een dorp goed leefbaar? voozieningen- bereikbaarheid.

18 Wat is dus nodig: Supermarkt, die goed bereikbaar is. Supermarkt, die goed bereikbaar is. Voldoende inwoners Voldoende inwoners Verenigingsleven (nieuw verenigingsgebouw) Verenigingsleven (nieuw verenigingsgebouw) Voorzieningen voor ouderen. Voorzieningen voor ouderen.

19 Leefbaarheid Ameide: Woningbouw: Woningbouw: Ameide Masterplan Woon- & Zorgcentrum Open Vensters Ameide Masterplan Woon- & Zorgcentrum Open Vensters Stand van zaken Masterplan Open Vensters Stand van zaken Masterplan Open Vensters Eerste paal Open Vensters Eerste paal Open Vensters Op maandag 14 maart jl. heeft burgemeester Van Ee de eerste paal geslagen voor het nieuwe zorgcomplex Open Vensters in Ameide. Dat gebeurde onder het toeziend oog van wethouder Bos, de directeur van Woonzorg Nederland de heer De Wolf, de directeur van AV Zorggroep de heer Verboom, de directeur van bouwbedrijf Stout de heer Hokke en alle genodigden. Op maandag 14 maart jl. heeft burgemeester Van Ee de eerste paal geslagen voor het nieuwe zorgcomplex Open Vensters in Ameide. Dat gebeurde onder het toeziend oog van wethouder Bos, de directeur van Woonzorg Nederland de heer De Wolf, de directeur van AV Zorggroep de heer Verboom, de directeur van bouwbedrijf Stout de heer Hokke en alle genodigden. Het nieuwe Open Vensters bestaat uit 84 wooneenheden. Globaal eenderde daarvan is verpleeghuisplaats en tweederde verzorgingshuisplaats. Naast het centrum komt een stafgebouw van waaruit de dienstverlening plaatsvindt. De gebouwen worden onderling verbonden door een traverse. De verwachting is dat het geheel over anderhalf jaar gereed is. De burgemeester feliciteerde in zijn toespraak de bewoners van Open Vensters, die nu tijdelijk in Leerdam en Groot-Ammers zijn ondergebracht, met hun nieuwe onderkomen. Ook noemde hij de positieve uitstraling die de woningen en appartementen zullen hebben op het winkelbestand en het verenigingsleven. Kortom een goede impuls voor de dynamiek van Ameide. Het nieuwe Open Vensters bestaat uit 84 wooneenheden. Globaal eenderde daarvan is verpleeghuisplaats en tweederde verzorgingshuisplaats. Naast het centrum komt een stafgebouw van waaruit de dienstverlening plaatsvindt. De gebouwen worden onderling verbonden door een traverse. De verwachting is dat het geheel over anderhalf jaar gereed is. De burgemeester feliciteerde in zijn toespraak de bewoners van Open Vensters, die nu tijdelijk in Leerdam en Groot-Ammers zijn ondergebracht, met hun nieuwe onderkomen. Ook noemde hij de positieve uitstraling die de woningen en appartementen zullen hebben op het winkelbestand en het verenigingsleven. Kortom een goede impuls voor de dynamiek van Ameide.

20 Weet u het nog???

21 Zo moet het worden: 84 woon-zorg appartementen 84 woon-zorg appartementen 156 woningen

22 Enkele projecten in Ameide:

23 En zo ziet het er nu uit:

24 Veel is gedaan; veel moet nog… Al voltooid is de bouw van de nieuwe Christinaflat, waarin mooie appartementen zijn gerealiseerd.

25 Het nieuwe Spant In plaats van het Verenigingsgebouw aan het Wesselsveld verrees het Nieuwe Spant. In de gemeenteraad zeeeer uitvoerig besproken……

26 Winkelcentrum Ook het nieuwe winkelcentrum is veel besproken. Ook het nieuwe winkelcentrum is veel besproken. Een deel van het Wesselsveld moest parkeerruimte worden Een deel van het Wesselsveld moest parkeerruimte worden En ja ……er was ook de paardenmarkt….. En ja ……er was ook de paardenmarkt…..

27 Ook het project “Peperstraat” wordt gerealiseerd momenteel.

28 Ook in Tienhoven werd flink gebouwd

29 Wat is de taak van de raad bij zoiets? De rol van de gemeenteraad is het toestaan van een wijziging van het bestemmingsplan. De rol van de gemeenteraad is het toestaan van een wijziging van het bestemmingsplan. Daarbij kunnen voorwaarden gesteld worden. Daarbij kunnen voorwaarden gesteld worden. De raad spreekt over ingekomen bezwaren De raad spreekt over ingekomen bezwaren De raad stelt het gewijzigde bestemmingsplan vast. De raad stelt het gewijzigde bestemmingsplan vast. Gang van zaken Het vaststellen van een bestemmingsplan De gemeente heeft een structuurvisie en maakt op basis daarvan een (ontwerp)bestemmingsplan. Meestal worden inspraakbijeenkomsten georganiseerd waarbij de meningen van de burgers en van andere belangstellenden worden gepeild. De resultaten van deze bijeenkomsten kunnen leiden tot aanpassing van de voorstellen. Vervolgens ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken in het gemeentehuis ter inzage. In een huis-aan-huis blad staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening (zienswijze) mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken). Binnen 4 weken nadat het plan is vastgesteld, moet de gemeente het plan opnieuw 6 weken ter inzage leggen. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

30 Is het leuk? Wat is je motivatie om het te doen? Wat is je motivatie om het te doen? Roeping? Roeping? Roem? Roem? Geld? Geld? Hobby? Hobby? Bewogenheid? Bewogenheid? Idealen? Idealen?

31 Afsluiting. VRAGEN? VRAGEN? Opmerkingen. Opmerkingen. Dank voor uw aandacht.!! Dank voor uw aandacht.!!


Download ppt "Wat doet de gemeenteraad? Gemeente Zederik Presentatie najaar 2011 C.A.Matsinger."

Verwante presentaties


Ads door Google