De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Challenge the future Delft University of Technology Huurregulering in perspectief van woonbeleid Woonbeleid in diverse landen Prof. Marja Elsinga, Housing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Challenge the future Delft University of Technology Huurregulering in perspectief van woonbeleid Woonbeleid in diverse landen Prof. Marja Elsinga, Housing."— Transcript van de presentatie:

1 Challenge the future Delft University of Technology Huurregulering in perspectief van woonbeleid Woonbeleid in diverse landen Prof. Marja Elsinga, Housing Insitutions & Governance, TU Delft

2 2 | De eigen woning: maximale zekerheid? Woonbeleid Agenda voor huursector

3 3 | Eigen woningbezit in de EU27, Source : EU-SILC 2009  Hoog (>75%) in Oost EU, Zuid EU & BE  Tussen 65 - 75%: UK, IE, SE & PL  Laag (< 60%) in GE, AT, DK, FR & NL

4 4 | 4 Ontwikkeling eigen woningbezit in Europa, Sources: Catte et al (2004), Scanlon and Whitehead (2007), EMF (2010),MRI (1996), Balchin (1996)

5 5 | Eigen woningbezit naar inkomensdeciel, EU-SILC 2009

6 6 |

7 7 | Conclusies De omvang van de woning sector varieert, en is relatief groot in België Hoe hoger het huishoudens inkomen hoe hoger het eigen woningbezit Hoe rijker een land hoe groter de huursector

8 8 | De eigen woning: maximale zekerheid? Woonbeleid Agenda voor huursector

9 9 | Stimulering eigen woningbezit Vermogen opbouwen: “” Appel voor de dorst” Meer betrokkenheid: goed voor de buurt Meer empowerment/zelfredzaamheid

10 10 | Stimulering eigen woningbezit, kanttekeningen Vermogen opbouwen: Appel voor de dorst Alternatief welvaarstaat??? “Asset based welfare” Meer betrokkenheid Meer empowerment/zelfredzaamheid Veel geloof, weinig bewijs Beleid werkt niet altijd: risico speculatie

11 11 | Sociale huur: een probleem of een oplossing? Sociale huur als probleem: Drukt op de overheidsbegroting Smalle of brede sector? Valse concurrentie? Sociale huur als oplossing: Social inclusion Energy efficiency Faciliteert mobiliteit arbeidsmarkt

12 12 | Sociale huursector in EU27, Source: Cecodhas, 2012  Groot (>20%) in NL, gevolgd door AT & DK.  Substantieel (10- 20%) UK, FR, SW, FI,CZ & PL  Klein (<10%) in BE, GE, Oost- en Zuid-EU

13 13 | Private huurmarkt Kan er voldoende rendement worden behaald op huisvesting voor lage inkomens? Indien niet: Geen investeerders Verwaarlozing kwaliteit Onbetaalbare huren Onzeker contracten Kortom, private huursector niet automatisch in lijn met doelen woonbeleid

14 14 | Adequate private huursector Feiten: Geen directe relatie tussen regulering en omvang van de sector Veel private huur niet in de statistieken (verhuurde “ koopwoningen”), Private huur en doelen woonbeleid op gespannen voet Rol overheid: Handhaven minimale kwaliteit Financiële faciliteit al dan niet via Sociale Verhuurkantoren Waarborgen zekerheid: huurprijs en woonduur: adequate regulering

15 15 | Verandering regulering PRS, 1980s- 2000s (Whitehead et al, 2012)

16 16 | Regulering versus omvang PRS (Whitehead et al, 2012)

17 17 | Conclusies Stimulering eigen woningbezit in heel Europa Sociale huursector ter discussie: probleem of oplossing? Herwaardering private huursector: Voldoende rendement te behalen? In overeenstemming met doelen woonbeleid: betaalbaarheid/zekerheid

18 18 | De eigen woning: maximale zekerheid? Woonbeleid Agenda voor huursector

19 19 | Agenda de huursector Een adequate huursector is cruciaal voor stedelijke gebieden, voor jonge mobiele mensen, lage inkomens en ouderen Helderheid over toekomst sociale huur Private huur is niet een gemakkelijke oplossing Voorkom misstanden Zorg voor goede juridische en financiële randvoorwaarden Huurwetgeving is cruciaal!


Download ppt "Challenge the future Delft University of Technology Huurregulering in perspectief van woonbeleid Woonbeleid in diverse landen Prof. Marja Elsinga, Housing."

Verwante presentaties


Ads door Google