De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Delft 7 mei 2013.  Inhoud ◦ Financiële positie ◦ Ambities.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Delft 7 mei 2013.  Inhoud ◦ Financiële positie ◦ Ambities."— Transcript van de presentatie:

1 gemeente Delft 7 mei 2013

2  Inhoud ◦ Financiële positie ◦ Ambities

3  Jaarrekeningen 2011 en 2012: ◦ resultaat positief ◦ Accountantsoordeel: getrouw en rechtmatig  PB 2013-2016: ◦ Materieel evenwicht (repressief toezicht PZH) ◦ Bezuinigingsprogramma € 45 miljoen (2016)  Opgave: ophoging weerstandscapaciteit

4  O.b.v.: ◦ Regeerakkoord Rutte II, Startbrief kabinet ◦ Decembercirculaire GF ◦ Bestuurlijk overleg VNG – kabinet ◦ Maart pakket ◦ Nadere concretisering taakstelling Delft

5  Generiek + taakvelden (RA Rutte II) ◦ ‘trap, trap af’, uitname BCF, 100.000+, onderwijs ◦ Afschaffen stages, dualiseringscorrectie  Sociaal domein (Rutte II) ◦ Bestaande taken: -/- € 13 miljoen ◦ Nieuwe taken: -/- € 11,1 miljoen ‘minder meer’  Overig (lokaal, regionaal) ◦ ISV ◦ Risicobuffer en weerstand ◦ Verbreding spaarmodel

6  Zeker is dat financieel kader verslechtert  Maar, veel is nog onzeker: ◦ Decentralisaties (taken, verantwoordelijkheden, risico’s) ◦ Gemeentefonds (mei circulaire) ◦ Nieuwe rijksbezuinigingen in september ◦ Europese afspraken over normering tekorten  Dus: begrotingsvoorbereiding is een puzzel!

7 Voor een robuust begrotingsbeeld:  Invulling bestaande bezuinigingen ◦ Openstaand: € 9,7 miljoen (2014) ◦ Risico’s op besparingsverliezen beheersen  Invulling nieuwe bezuinigingen ◦ Concretisering zoekrichtingen  Ophogen weerstandscapaciteit ◦ Risicoprofiel (gebiedsontwikkelingen, Spoorzone) ◦ Inzet bestemmingsreserves

8 Nieuwe wensen  Intensiveringen: TICD, Yes Delft, ROM  Investeringen: binnenstad, bereikbaarheid  Nominale ontwikkelingen: index lonen, prijzen Financiële ruimte is beperkt budgetdiscipline focus

9

10 Delft werkt aan SMART doelen (doelen-inspanningen netwerk) SMART/MAGIE-doelen Inspanningen ER-doelen

11 SMART/MAGIE-doelen Inspanningen ER-doelen Start Bestuursprogramma 2011-2014

12 SMART/MAGIE-doelen Inspanningen ER-doelen Midterm review Bestuursprogramma

13 Bestuursprogramma met 18 doelen vraagt meer focus

14  De economische situatie (de vastgoedcrisis)  Het rijksbeleid (de decentralisaties)  De concurrentiekracht van de stad  De regiegemeente Perspectief Kadernota

15 SMART/MAGIE-doelen Inspanningen ER-doelen Perspectief Kadernota: Stad van innovatie en participatiesamenleving

16 SMART/MAGIE-doelen Inspanningen ER-doelen Perspectief Kadernota: Stad van innovatie en participatiesamenleving LEEFBARE STAD

17 Ambities Kansen BedreigingenVisie We werken met focus

18 INNOVATIEPARTICIPATIE Stad van Innovatie  Magneet kennisbedrijven ◦ Regionale samenwerking ◦ Maatservice bedrijven, minder regels  Magneet kenniswerkers ◦ Voorzieningen (woon- en verblijfsklimaat) ◦ Bereikbaarheid  Spinoff voor heel Delft ◦ Profiteren van innovaties (Living Lab) ◦ Arbeidsmarkt – onderwijs Participatiesamenleving  Aan het werk ◦ Inzet arbeidsmarkt en onderwijs ◦ Een stap op de participatieladder  Van verzorgingsstaat naar participatiestad ◦ WMO: zo kort mogelijk in zorg ◦ Jeugd: preventief en curatief  Leefbare wijken ◦ netwerk voor voorzieningen/activiteiten ◦ Rol burgers en organisaties  Versterken lokale woningmarkt


Download ppt "Gemeente Delft 7 mei 2013.  Inhoud ◦ Financiële positie ◦ Ambities."

Verwante presentaties


Ads door Google