De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bredeschool te Schinnen 16 november 2006. sprekers dhr. drs. L.A. Hendriks - projectleider Bredeschool mevr. W.A.C. Adriaans –wethouder onderwijs e.a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bredeschool te Schinnen 16 november 2006. sprekers dhr. drs. L.A. Hendriks - projectleider Bredeschool mevr. W.A.C. Adriaans –wethouder onderwijs e.a."— Transcript van de presentatie:

1 Bredeschool te Schinnen 16 november 2006

2 sprekers dhr. drs. L.A. Hendriks - projectleider Bredeschool mevr. W.A.C. Adriaans –wethouder onderwijs e.a. Dhr. J. Bertrand - directeur basisschool Sint Dionysius dhr. M.J. Smeets –wethouder verkeer e.a. dhr. J. Povše, architect bna –Povše & Timmermans architecten  ingenieurs bv

3 programma van de avond welkomstwoord door dhr. Hendriks(20.00-20.10 uur) inleiding door mevr. Adriaans (20.10-20.25 uur) visie gebruikers door dhr. Bertrand(20.25-20.40 uur) veilige schoolroute door dhr. Smeets(20.40-20.55 uur) planpresentatie dhr. Povše / dhr. Bertrand (20.55-21.10 uur) rondvraag & sluiting (21.10-21.45 uur)

4 Inleiding(mevr. Adriaans)

5 HISTORIE Ingebruikname gebouw 1 augustus 2008 1998 Overzicht Vermeerdering Huisvesting Basisonderwijs 2000 1 e werkkrediet € 25.000 2005 voorbereidingskrediet € 100.000 in begr’06 2006 vaststellen kaders door raad

6 Locatie bredeschool Huidige locatie niet geschikt / gebouw verouderd Voorgestelde locaties: -tussen Noeber Beemden en tennishal -centrumplan (Achter de Beemden) Keuze : Oude markt (naast “Oude Soos”)

7 Waarom bredeschool? Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, jeugdbeleid en andere organisaties Doorgaande ontwikkelingslijn Opvang kinderen van 07.00 u – 21.00 u. Locaties nu verspreid over de gemeente Extra multifunctionele ruimte (gymzaal en speellokaal)

8 Wie zitten er in het gebouw Basisschool St. Dionysius Schinnen Innovo (Schoolbestuur) Biblionova BSO de Tovertuin Peuterspeelzaal ‘t Peutersoosje’ Gemeente Schinnen (gymzaal)

9 Financieel Kader Gebouw:begroting € 3.400.000 dekking in begroting 2007 Infrastructuur:PM dekking niet in begroting 07 Raad neemt definitief besluit na aanbesteding medio maart 07

10 Visie gebruikers (dhr. Bertrand)

11 dalend aantal leerlingen kosten baten kosten verbetering gebouw -isolatie alle ramengevels -verwarmingssysteem -renovatie hal -gedeelte uit 2130 Onderwijskundige vernieuwing -kosten ingrijpende verbouwing -bereikbaarheid huidige situatie

12 fotocollage gebouw

13 gemeentelijke integrale aanpak van het jeugdbeleid -de peuterspeelzaal -bibliotheek -scouting -Jis -speelgelegenheid -ivn -historie Schinnen e.a. plaats nieuwe bredeschool (wat vraagt de toekomst)

14 eigen activiteiten ten volle afzonderlijk gebruik gezamenlijk gebruik structurele activiteiten gebruiken van gezamenlijke ruimten uitwisselbaarheid van ruimten gebouw

15 snel en direct contact delen van expertise ouders/kinderen vinden gemakkelijk de weg naar versterkende activiteiten doorgaande ontwikkelingslijn voordelen voor de participanten bredeschool

16 schoolroute (dhr. Smeets)

17 Infrastructuur Uitgangspunten: -Veilige school – thuisroute -Voldoende parkeergelegenheid -Voldoende speelgelegenheid

18

19

20

21 planpresentatie (dhr. Povše / dhr. Bertrand)

22

23 programma van eisen buitenschoolse opvang 1 groep peuterspeelzaal 1 groep bibliotheek basisschool (10 groepen) incl. speellokaal en activiteitenruimte (11 groepen) gymzaal bso

24 brede school/sporten 1+1+1=5! landschappelijke inpassing recreatie en educatie openheid en dienstverlening stedenbouw samenwerking beheer- en beheersbaar ontmoetingsplek samen onder een dak kruisbestuiving sporten nieuwe leren kinderopvang kinderkooktejater

25 bredeschool met sporten School. Psz. Sporten. speellokaal kantoor vergaderen activiteiten sporten ict bibliotheek kantine/teamkamer spreekkamer Bso

26 analyse lokatie

27 participanten (huidige locaties) basisschool Sint Dionysius kinderdagverblijfbibliotheek sportzaal gymzaal BSO

28 bestaande situatie Stationsstraat Oude Markt dr. Poelsstraat bestaand gemeenschapshuis bestaande brandweerkazerne

29 fotocollage situatie

30 definitief ontwerp

31 nieuwe situatie basisschool sportvoorziening bibliotheek PSZ / BSO

32 souterrain

33

34

35 3d souterrain

36 begane grond basisschool sportvoorziening bibliotheek PSZ / BSO

37 begane grond basisschool sportvoorziening bibliotheek PSZ / BSO

38 begane grond basisschool sportvoorziening bibliotheek PSZ / BSO

39 begane grond basisschool sportvoorziening bibliotheek PSZ / BSO

40 3d begane grond

41 verdieping basisschool

42 3d verdieping

43 voorgevel, rechterzijgevel & doorsnede

44 linkerzijgevel & achtergevel

45 3d impressies

46 Planning 2006 -novemberaanvraag bouwvergunning / start zienswijze -nov / decstart inspraakprocedure (6 weken ter inzage)

47 2007 -begin 07aanbesteding brede school -Januaristart vrijstellingsprocedure bouwplan 6 weken ter inzage -febr/mrtaanvraag verklaring geen bezwaar GS -mrt/aprilverlening bouwvergunning start bezwaarfase -2 e kwartaalstart bouw

48 Procedures Als tijdens de inspraakprocedure en/of tijdens de vrijstellingsprocedure zienswijzen worden ingediend, zal de bouwvergunning/vrijstelling waarschijnlijk later dan maart/april 2007 worden verleend. De verlening van de bouwvergunning en de vrijstelling worden vastgelegd in een besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, bezwaar maken bij burgemeester en wethouders door het indienen van een bezwaarschrift.

49 Vragen


Download ppt "Bredeschool te Schinnen 16 november 2006. sprekers dhr. drs. L.A. Hendriks - projectleider Bredeschool mevr. W.A.C. Adriaans –wethouder onderwijs e.a."

Verwante presentaties


Ads door Google