De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SWIC Samenwerkingsverband Waterveiligheid in Control Directeurenoverleg op 8 februari 2016 Samen op weg naar geaccepteerde kwaliteitsborging en samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SWIC Samenwerkingsverband Waterveiligheid in Control Directeurenoverleg op 8 februari 2016 Samen op weg naar geaccepteerde kwaliteitsborging en samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 SWIC Samenwerkingsverband Waterveiligheid in Control Directeurenoverleg op 8 februari 2016 Samen op weg naar geaccepteerde kwaliteitsborging en samenwerking

2 Inhoud De volgende zaken willen we met u delen … o Wat is een SWIC? o Waarom een SWIC? o Voor / door wie een SWIC? o Hoe werkt een SWIC? o Wat hebben we al bereikt? o Wat willen we nog bereiken? 2

3 De afkorting SWIC staat voor: SWIC 3 Samenwerkingsverband Waterveiligheidprogramma’s In Control

4 SWIC betekent … Samenwerking, dat staat voor: één fysiek en virtueel netwerk kennis delen en ontsluiten Samen uitvoeren van onderzoeken Waterveiligheidprogramma’s: overeenkomsten/ verschillen programma’s inzichtelijk meer effectiviteit (In één keer goed in plaats van drie keer meer van hetzelfde) In Control: ondersteuning van het management ondersteuning van het primair proces additionele zekerheid voor management en ADR 4

5 SWIC Rijkswaterstaat + Waterschappen Samenbrengen van de controlfuncties Controlfunctie HWBP2 Controlfunctie RVR Controlfunctie HWBP Controlfunctie + Programmabeheersing Waterschappen SWIC verbindt … 5

6 SWIC de mensen … 6 Edie Brouwer Gert Stijf Ferry Molendijk Eric Jongmans

7 Three lines of defense … Projectbeheersing / Project Control Programmabeheersing/ Programma Control Controlfunctie ADR/ Ext. Acc. SWIC bedient de beheersers, auditors en controlfunctie uit alle geledingen… 7

8 Three lines of defense … SWIC bedient de beheersers, auditors en controlfunctie uit alle geledingen… 8 3. Controlfunctie 2. Programma-beheersing 1. Projectbeheersing ADR / externe accountant

9 SWIC,die kritische vriend 9

10 SWIC positionering … 10

11 De beoogde effecten realiseren door: Invulling Control opgave Gezamenlijk onderzoeksplan Een beheerste procesgang Een platform voor Beheersing en Control Best Practices in beeld Elkaar helpen en aanwezige kennis benutten Facilitering vanuit de programmabureaus SWIC in de praktijk … 11

12 Vooruitblik (nu – eind 2016) Leve SWIC De volgende zaken staan voor 2016 op de rol … o Control actief positioneren op alle niveaus identificeren en met betrokkenen vorm geven, vertalen naar project, programma en organisatie (lijn en management) en implementeren o Onderzoeksplan uitvoeren De 1 ste helft van 2016 staat in het teken van op gelijke ‘vlieghoogte’ komen ten aanzien van kennis o SWIC Themadag – ‘Programma in 30 minuten’ o SWIC Themadag – ‘Overdracht en Finale kwijting’ o Kennisdeling bewerkstelligen o Best practices delen o Ad hoc acties oppakken die vanuit de diverse gremia komen Het gaat nadrukkelijk over de drie Waterveiligheidprogramma’s

13 Voorbeelden:  Dijkwerkersdag  Aansluiten bij opleidingsprogramma’s  Proeftuinen opzetten  Meester/gezel en mentorschap invoeren  Duo’s met interne opdrachtgevers (adviseurschap)  Binnen waterschappen, samen met interne opdrachtgevers, programmabeheersers en HRM eenduidigheid en kwaliteit IPM-invulling  Profiteren van de fase waarin programma’s en projecten zitten. Wat bij RVR is ervaren, benutten bij de HWBP’s. SWIC actueel … 13

14 Op termijn… Één geïntegreerd systeem van kwaliteitsborging en control voor het totale Deltaprogramma. SWIC de horizon … 14

15 Vragen en reflectie … 15


Download ppt "SWIC Samenwerkingsverband Waterveiligheid in Control Directeurenoverleg op 8 februari 2016 Samen op weg naar geaccepteerde kwaliteitsborging en samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google