De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar MJP en verder Auditcommissie over het voorbereidngstraject MJP 2010+ 9 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar MJP en verder Auditcommissie over het voorbereidngstraject MJP 2010+ 9 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar MJP en verder Auditcommissie over het voorbereidngstraject MJP 2010+ 9 februari 2010

2 Over vanavond Met MJP 2010+ bedoelen we de gehele sturingslijn, van coalitieakkoord tot jaarlijkse P&C Vanavond gericht op ‘verbeterslag’ P&C En een vooruitblik op ‘3 maart en verder’ Daarbij uitgelicht: mogelijke nieuwe indeling begroting Status? Voorbereiding: een aanbod van technische aard Uiteraard: nieuwe raad en college kiezen Opbrengst vanavond verwerken we in voorbereidingstraject

3 Verbeterslag P&C Wat hebben we al liggen? Eindverantwoording MJP Onderzoek rekenkamer ‘6 sterren’ en ‘kwaliteit eindverantwoording Dordrecht werkt door!’ Advies van audit-cie over gebruik indicatoren Andere steden (Amersfoort, Utrecht, Roosendaal) Hoe vertalen we dat? Scherper op beleidstheorie Scherper op indicatoren Scherper op ‘kiezen sturen en verantwoorden’

4 Verbeterslag P&C Scherper op beleidstheorie: relatie outcome – output Link tussen 3 ‘w-vragen’ (dus incl. middelen) ‘doelenboom’ (voorkom ‘sturingspuzzel’) Scherper op indicatoren: Scherper onderscheid outcome & output indicatoren Vergelijkende indicatoren (benchmarking) ‘Beeldzetters’ ‘MJP indicatoren’ en overige indicatoren ‘Less is more!’

5 Verbeterslag P&C Scherper op Kiezen, sturen en verantwoorden Politieke relatie: raad – college (dualisme) Uitvoeringsrelatie: college – ambtelijke organisatie Sluitende lijn: Coalitieakkoord – MJP – programmabegroting 2011 Effectiever en efficiënter: Intensivering programmasturing (integraal) Programmaregisseurs Intensivering samenwerking OCD Rolbeschrijvingen Vertalen naar presentatie van informatie: wat, wanneer en hoe? Belang van startbegroting 2011

6 Bouwstenen nieuw MJP en begroting 2011 Uitgangspunten voor ‘begroten’ en sturing: Nieuwe programma-indeling als uitgangspunt* Programmakaart als ‘dashboard’ begrotingshoofdstukken Programmakaart tbv MJP en startbegroting 2011 Notitie Kiezen, sturen verantwoorden 2010+* * Expliciet vaststellen door raad. Stavaza- documenten: Brede Doorlichting Toekomst van Dordrecht Evaluatie MJP Perspectiefnotitie (financieel) 13 grote projecten Pieken in de Drechtsteden

7 Programmakaart ‘Dashboard’ per programma Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het programma kosten? Doelenboom Indicatoren: smart Beeldzetters Indicatoren & beeldzetters Startnotitie A Startnotitie B Kaderstellende notities Decentralisatieuitkering A Decentralisatieuitkering B GSB afspraken

8 Scenario: 3 maart en verder 3 maart verkiezingen 27 april: coalitieakkoord* 25 mei: jaarverslag 2009 29 juni: Coalitieakkoord / MJP Kaderbrief met oa ‘kiezen sturen verantwoorden’ & begrotingsindeling. Opdracht voor de zomer.... 31 augustus 12 oktober: interimnota 2010 9/10 november: ‘kadernota’ / begroting 2011 * Vooraf lastig in te schatten wanneer het coalitieakkoord gereed is en hoe zich dat verhoudt t.o.v. een eventueel MJP

9 Mogelijke nieuwe indeling begroting Belang Voor duaal debat Intensivering programmasturing (programmaregisseurs) Efficiënter in gebruik Wat we gedaan hebben Obv bestaande producten Thema’s samengevoegd tot programma’s Status? gebruiken als uitgangspunt voor MJP en begroting 2011 Debat vanavond een plek geven

10 Veiligheid Maatschappelijke voorzieningen en integratie Economie Ruimtelijke ontwikkeling Milieu en duurzaamheid Dienstverlening Wonen Vrije tijd Jeugd Verkeer en vervoer Onderwijs en arbeidsmarkt Algemene dekkings middelen Algemene dekkings middelen Stedelijk beheer Bestuur en samenwerking

11 Overwegingen Veiligheid of leefbaarheid? Programma ‘Samen stad’: maatschappelijke voorzieningen, integratie, jeugd en wijkontwikkeling? Programma vrije tijd: cultuur, sport, maar ook bibliotheek en media? Onderwijs, arbeidsmarkt en economie? SDD als verbonden partij in de begroting? Grondbedrijf ‘verweven’ in beleidshoofdstukken of ‘uitbouw’ eigen paragraaf? Regio en Dordtse begroting?

12 Stadsprogramma’s Overwegingen in termen van: Sturing Capaciteit Middelen Zichtbaarheid in P&C Bijvoorbeeld…. Dienstverlening Regionale arbeidsmarkt Duurzaamheid

13 Vervolgtraject Verwerken uitkomsten vanavond en 16-2 Programmaregisseurs ‘vullen’ programmakaarten obv voorlopige indeling. Ondersteunend voor coalitieakkoord / MJP Uitgangspunt voor begroting 2011 Notitie ‘kiezen sturen verantwoorden’ schrijven

14 WAT GEEFT U MEE?


Download ppt "Op weg naar MJP en verder Auditcommissie over het voorbereidngstraject MJP 2010+ 9 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google