De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Jaarvergadering VWH 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen jaarvergadering 12 maart 2007 4. Jaarverslagen 2007 van de vereniging en de commissies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Jaarvergadering VWH 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen jaarvergadering 12 maart 2007 4. Jaarverslagen 2007 van de vereniging en de commissies."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda Jaarvergadering VWH 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen jaarvergadering 12 maart 2007 4. Jaarverslagen 2007 van de vereniging en de commissies Het jaarverslag 2007 vindt plaats in de vorm van een filmreportage. Het jaarverslag 2007 vindt plaats in de vorm van een filmreportage. 5. Financieel jaarverslag 2007, begroting 2008 en begroting 2009 6. Bestuursverkiezing Aftredend zijn: F. Kip, E. Schuuring, M.Schouwenaar, A.J. De Vries Herkiesbaar zijn: F. Kip, E. Schuuring, A.J. De Vries 7. Werkplan 2008/2009 8. Rondvraag Koffie pauze Presentaties: - Hoogkerk als duurzame wijk (milieudienst Groningen) - Nieuwbouw Zuid (nieuw lokaal akkoord) (Woonstade)

2 Werkplan 2008 / 2009 Informatie & Communicatie In het kader van het convenant informeert de VWH de bewoners uit Hoogkerk uitgebreid over nieuwe ontwikkelingen. Deze informatie zal worden verstrekt door middel van de wijkwebsite, de Hoogkerker Koerier en de dorpsdeelcommissies.

3 Werkplan 2008 / 2009 Woningbouw De Held III (bestemmingsplanprocedure) De Held III (bestemmingsplanprocedure) –Noord Zuid route –Veilige school routes –Voorzieningen kinderen en jongeren –Multifunctioneel wijkcentrum Nieuwbouw Kliefdiep Nieuwbouw Kliefdiep –Inrichting omgeving + voorzieningen –Aansluiting op de Held III Wijkvernieuwing Hoogkerk Zuid (lokaal akkoord) Wijkvernieuwing Hoogkerk Zuid (lokaal akkoord) –VWH wil bewoners Hoogkerk Zuid intensiever betrekken Uitvoering door wijkteam met daarin gemeente, Woonstade, locatiemanager Vensterschool en de VWH

4 Werkplan 2008 / 2009 Herinrichting Herinrichtingsplan Leegkerk / Dorkwerd Herinrichtingsplan Leegkerk / Dorkwerd –restauratie van het Leegkerkje –de aanleg van wandelpaden, –aanleg van de golfbaan Zeldenwind –de bushalte aan de Noodweg. Betrokken partijen: Leegkerk / Dorkwerd

5 Werkplan 2008 / 2009 Recreatieve voorzieningen Ruskenveense Plas Ruskenveense Plas –structurele toilet- en kleedvoorziening –onderhoud en beheer ontoereikend Betrokken partijen: gemeente Groningen / dienst OCSW.

6 Werkplan 2008 / 2009 Bedrijventerrein Westpoort Westpoort Bestemmingsplan Westpoort moet worden herzien door het ontbreken van vastgestelde geluidscontouren door de aangrenzende gemeenten. Deze herziening is inmiddels in procedure gebracht Uit bewonersvergadering is naar voren gekomen –de wens om totale verkeersinfrastructuur uit fase één en twee in één keer aan te leggen. –veiligheid voor de fietsers –speelmogelijkheden aan de Roderwolderdijk

7 Werkplan 2008 / 2009 Verkeer –verkeersdruk / overlast door vrachtverkeer naar de Halm / Smurfit –geluidswerende voorzieningen langs de A7 (Hoogkerk Zuid en Buitenhof) –kindveilige schoolroutes en veilige schoolomgeving (alle basisscholen) –verkeers- en parkeersituatie nieuwbouw Lieflandschool / NOVO –kruising busbaan / Eemsgolaan –verbetering fietsverbinding Hoogkerk – stad –aanpassingen verkeerssituaties Hoogkerk Zuid (na uitvoering rioleringsproject) –infrastructuur Westpoort –de Held, met name de aansluiting met de omringende wijken

8 Werkplan 2008 / 2009 Welzijn en Sport Positionering Commissie Welzijn & Sport Positionering Commissie Welzijn & Sport Inrichting sportaccommodaties Inrichting sportaccommodaties Ouderen Ouderen Lokaal akkoord Lokaal akkoord

9 Werkplan 2008 / 2009 Tot slot Heeft u vragen over dit overzicht of mist u hier belangrijke punten in laat ons dit dan even weten


Download ppt "Agenda Jaarvergadering VWH 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen jaarvergadering 12 maart 2007 4. Jaarverslagen 2007 van de vereniging en de commissies."

Verwante presentaties


Ads door Google