De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gemeente Bellingwedde en de RUD Presentatie beeldvormende commissie 22 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gemeente Bellingwedde en de RUD Presentatie beeldvormende commissie 22 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Gemeente Bellingwedde en de RUD Presentatie beeldvormende commissie 22 november 2012

2 2 Onderwerpen De afwegingen Het besluit en de voorwaarden De (financiële) gevolgen Het verdere besluitvormingsproces Vervolgstappen

3 3 Keuzemogelijkheden onderbrengen taken in de RUD: Basistaken Alle milieutaken Alle wabo-taken De Wabo (+)-taken

4 4 Afwegingen inbrengen basistaken verplicht gemeente kan niet voldoen aan kwaliteitscriteria inbrengen Wabo-taken; grootste terugverdiencapaciteit

5 5 Opbouw berekeningen 2013 (miv 1 april) Extra kosten 275- Structurele bijdrage - Incidentele bijdrage (eenmalig) - Gemeentelijke opdrachtgevers- en regierol Wegvallende kosten-180- Salariskosten - Personeelskosten - Uitbesteed werk - Overige overhead Per saldo extra kosten 95

6 6 Kostenindicatie Bedragen X €1000, BTP Milieu Wabo

7 7 inbrengen Wabo-taken; grootste terugverdiencapaciteit -de Rud voldoet aan robuustheidscriteria -korte termijn kostenverhogend (2013) -langere termijn besparing; minder meerkosten

8 8 Inbrengen van alleen BTP of milieu-taken in de RUD: Aanvullend aanzienlijke investeringen nodig om aan robuustheidscriteria te voldoen.

9 9 Kwaliteitsslag: De professionele, efficiënte en effectieve RUD -voldoet aan robuustheidscriteria -vermindering van kwetsbaarheid -benodigd specialisatieniveau

10 10 -realisatie doelen packagedeal: 1)verbeterde ketentoezicht 2) één lijn naar politie en justitie 3)doelmatig vormgegeven afstemming tussen bestuurs- en strafrecht

11 11 -innovatieve, toekomstgericht organisatie -centraal stellen van de klant; integrale benadering VTH-taken

12 12 Randvoorwaarden Huisvesting in Oost-Groningen 10% efficiencyvoordeel vanaf 2016 Borgen bestuurlijke invloed DVO op maat

13 13 Inbreng personeel geen automatisme voor nieuwe intreders/participanten die nieuwe taken inbrengen Afspraken voor afstemming bedrijfsvoering gemeente en RUD

14 14 Besluitvormingsproces Voorgenomen besluit college Adviesvraag voor OR GO schriftelijk geïnformeerd Beeldvormende commissie Oordeelsvormende commissie Raadsvergadering Definitief besluit college

15 15 Vervolgstappen College informeert stuurgroep RUD Concretisering randvoorwaarden Fase 5 project RUD Groningen: -inrichten RUD -vormgeven samenwerking gemeente- RUD


Download ppt "1 Gemeente Bellingwedde en de RUD Presentatie beeldvormende commissie 22 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google