De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gemeente Bellingwedde en de RUD Presentatie beeldvormende commissie 22 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gemeente Bellingwedde en de RUD Presentatie beeldvormende commissie 22 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Gemeente Bellingwedde en de RUD Presentatie beeldvormende commissie 22 november 2012

2 2 Onderwerpen De afwegingen Het besluit en de voorwaarden De (financiële) gevolgen Het verdere besluitvormingsproces Vervolgstappen

3 3 Keuzemogelijkheden onderbrengen taken in de RUD: Basistaken Alle milieutaken Alle wabo-taken De Wabo (+)-taken

4 4 Afwegingen inbrengen basistaken verplicht gemeente kan niet voldoen aan kwaliteitscriteria inbrengen Wabo-taken; grootste terugverdiencapaciteit

5 5 Opbouw berekeningen 2013 (miv 1 april) Extra kosten 275- Structurele bijdrage - Incidentele bijdrage (eenmalig) - Gemeentelijke opdrachtgevers- en regierol Wegvallende kosten-180- Salariskosten - Personeelskosten - Uitbesteed werk - Overige overhead Per saldo extra kosten 95

6 6 Kostenindicatie Bedragen X €1000,- 20132014201520162017 BTP6267687071 Milieu5338414244 Wabo9552576164

7 7 inbrengen Wabo-taken; grootste terugverdiencapaciteit -de Rud voldoet aan robuustheidscriteria -korte termijn kostenverhogend (2013) -langere termijn besparing; minder meerkosten

8 8 Inbrengen van alleen BTP of milieu-taken in de RUD: Aanvullend aanzienlijke investeringen nodig om aan robuustheidscriteria te voldoen.

9 9 Kwaliteitsslag: De professionele, efficiënte en effectieve RUD -voldoet aan robuustheidscriteria -vermindering van kwetsbaarheid -benodigd specialisatieniveau

10 10 -realisatie doelen packagedeal: 1)verbeterde ketentoezicht 2) één lijn naar politie en justitie 3)doelmatig vormgegeven afstemming tussen bestuurs- en strafrecht

11 11 -innovatieve, toekomstgericht organisatie -centraal stellen van de klant; integrale benadering VTH-taken

12 12 Randvoorwaarden Huisvesting in Oost-Groningen 10% efficiencyvoordeel vanaf 2016 Borgen bestuurlijke invloed DVO op maat

13 13 Inbreng personeel geen automatisme voor nieuwe intreders/participanten die nieuwe taken inbrengen Afspraken voor afstemming bedrijfsvoering gemeente en RUD

14 14 Besluitvormingsproces Voorgenomen besluit college 23-10-12 Adviesvraag voor OR GO schriftelijk geïnformeerd Beeldvormende commissie 22-11-12 Oordeelsvormende commissie 06-12-12 Raadsvergadering 20-12-12 Definitief besluit college

15 15 Vervolgstappen College informeert stuurgroep RUD Concretisering randvoorwaarden Fase 5 project RUD Groningen: -inrichten RUD -vormgeven samenwerking gemeente- RUD


Download ppt "1 Gemeente Bellingwedde en de RUD Presentatie beeldvormende commissie 22 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google