De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jelle Zwart Senior beleidsmedewerker Gemeente Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jelle Zwart Senior beleidsmedewerker Gemeente Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 Jelle Zwart Senior beleidsmedewerker Gemeente Groningen

2 “Meer ruimte voor sport én bewegen” Sportvisie 2010 – 2020

3 1.Februari – November opstellen 2.December, inspraak tot 20 – 2 3.Maart – Juni definitief voorstel Waar zitten we in ‘t proces?

4 1.Ontwikkelingen tot nu 2.Visie 2010 – 2020 en hoe pakken we dat aan Inhoud

5 Collegeprogramma Verbindt stadjers Vergroot de leefbaarheid Bevordert actieve, gezonde leefstijl kinderen Betere schoolprestaties, minder schooluitval Kennisontwikkeling en ‘City of talent’

6 Het Speelveld in Stad! Sportdeelname 75% / 90% Sportverenigingen 315 Particuliere aanbieders21+150 Onderwijsaanbod5 + 85 Gemeentelijk aanbod3 miljoen (45) Bslim9 wijken Topsport8

7 SterkteZwakte  Veel onderwijs  Veel sporten  Jonge (studenten)stad  Veel sport-kennis  Gespreide sport- accommodaties  Kleine, traditionele verenigingen  Weinig samenwerking  Meten weinig  Onvoldoende gebruik sportaccommodaties

8 Ontwikkelingen Sport groeit, de stad groeit Sportaanbieders veranderen Obesitas, bewegingsarmoede, extra sterk! Buitenschoolse opvang en sport Stad op Scherp,Groene pepers,Gezonder zorgen Combinatiefuncties, NASB, CTO

9 Signalen uit het veld Sportaccommodaties in de wijk en veilig Openbare ruimte sportiever Transparantie van beheer, tarieven, toewijzing Ondersteun verenigingen en stimuleer samenwerking Maak keuzes in beleid: b.v. talentontwikkeling Verbeter kwaliteit beweegaanbod: vakdocenten, combinatiefuncties Maak gebruik van de kennis in de stad.

10 Visie 2010 - 2020 Visie 2010 - 2020 Wat willen we en wat gaan we doen

11 Thema’s  Dat beweegt Stad.  Stad. waar iedereen zijn sportieve talent kan ontdekken….  Stad. waar sporttalenten hun talent kunnen ontwikkelen

12 Dat beweegt Stad. Ambitie Voor alle Stadjers lage drempels om te gaan sporten en bewegen

13 Dat beweegt Stad. Richting  Voldoende (openbare) ruimte  Sportieve voorzieningen dicht bij huis  Open, multifunctionele sportaccommodaties  Moderne verenigingen  Duurzame sportaccommodaties

14 Dat beweegt Stad. Wat gaan we doen  Kaders voor een sportieve inrichting  Capaciteit onderzoek: plan van aanpak  Beleidsregels: normen, beheer, toewijzing ev  Visies per park (pilot Corpus en Kardinge)  Plan voor de moderne vereniging

15 Stad…sporttalent ontdekken Ambitie Alle jeugd heeft de bagage voor een leven lang sporten.

16 Stad...sporttalent ontdekken Richting:  Elke dag sportaanbod rond de school  Versterken kwalitatief bewegingsaanbod  Verbinden binnen-, naschool en vereniging  Ontwikkelen gezonde leefstijl

17 Wat gaan we doen  Pilot en plan Combinatiefuncties  Voorstel NASB  Plan Sportieve School Stad. Stad...sporttalent ontdekken

18 Stad...sporttalent ontwikkelen Ambitie: Groningen kennisstad op het gebied van topsport en talentontwikkeling

19 Stad...sporttalent ontwikkelen Richting:  Centrum voor Topsport Noord Nederland  Samenwerking Gemeente, Onderwijs en Bedrijfsleven  Topsportfaciliteiten

20 Stad...sporttalent ontwikkelen Wat gaan we doen  Plan Talent voor topsport  Topsportnota Talentontwikkeling

21 Randvoorwaarden  Samenwerken en versterken  Meer meten en kennis delen  Innoveren en specialiseren  Sturen met subsidies  Meten is weten

22 What’s new?  Sportiever inrichten openbare ruimte  Op termijn beperkte uitbreiding accommodaties  Samenwerking met onderwijs  Kiezen, voor ruimte, kwaliteit en talent  Innoveren van vereniging en accommodatie  Meer meten

23 Einde


Download ppt "Jelle Zwart Senior beleidsmedewerker Gemeente Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google