De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkconferentie economische vitaliteit, 1 november 2012Jan Sijtsma outube.com/watch?v=S9ISlgCG3bA ‘de KUNST van het VERBINDEN’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkconferentie economische vitaliteit, 1 november 2012Jan Sijtsma outube.com/watch?v=S9ISlgCG3bA ‘de KUNST van het VERBINDEN’"— Transcript van de presentatie:

1 Werkconferentie economische vitaliteit, 1 november 2012Jan Sijtsma http://www.y outube.com/watch?v=S9ISlgCG3bA ‘de KUNST van het VERBINDEN’

2 Netwerk Noordoost 6 gemeenten in Noordoost Fryslân, de provincie Fryslân en vele regionale partners 125.000 inwoners 9.000 bedrijven 32.000 banen (ft) anticipeer regio -vergrijzing -ontgroening

3 Waarom regionale samenwerking?  Gezamenlijke ambitie  De toekomst verandert!  Leefbaarheid en anticiperen op krimp  Sociaal economische vitaliteit  Huidige financiële / economische situatie  Regionaal inzetten om ook lokaal zaken voor elkaar te krijgen  Regionale stem in nationale discussies  Integraal robuust programma – extra financieringsmogelijkheden  Verminderen bestuurlijke en ambtelijke spaghetti

4 Ambitie Noordoost (2030)  Quality of life – kwaliteit van het leven en welbevinden is bijzonder goed  Zelfbewuste dynamische plattelandsregio in een stedelijk netwerk  Kracht: verbinden van diversiteit

5 Visie: strategische koers Sociaal Economisch Masterplan Noordoost Fryslân - Wonen en werken in Netwerken Woon-werklandschap (ruimtelijk economisch spoor) Werken in netwerken (sociaal economisch spoor) Randvoorwaarden netwerkbedrijven, innovatie arbeidsmarkt en onderwijs, duurzame ketens organisatorisch, financieel, (regio)marketing infrastructuur, woon- werkmilieus, R&T, gebiedsontwikkeling Infrastructuur Woonmilieus Landschap Arbeidsmarkt/ Onderwijs Netwerk- bedrijven Duurzame ketens Financiering Organisatie Marketing

6 Van Visie naar Agenda Prioritaire projectenAmbitie projecten ± € 60 miljoen voor 2012-2016 Ontwikkelingslijnen in themagroepen - Economie, R&T - Ruimte & Infra - Sociaal en Leefbaar

7 Streekhuis Netwerk Noordoost -Bureau Netwerk Noordoost -Projectbureau De Centrale As -Noardlike Fryske Wâlden -Kenniswerkplaats -Plattelânsprojekten -ANWB/VVN Ontmoeting Brûsplak Handen en voeten

8 Verbinden van diversiteit Plattelandsregio met stad (wonen in de regio, werken in de stad en visa versa) –Via weg, spoor, water en glasvezel

9 Verbinden van diversiteit Ondernemersnetwerken(R&T) –Arrangementen, routes en ambassadeurs

10 Verbinden van diversiteit Ondernemersnetwerken –ONOF, Gouden driehoek, Innovatie, Kafee Noordoost

11 Verbinden van diversiteit Bijzondere Landschappen -NP De Alde Feanen -NP Lauwersmeer -WE Het Wad -NL Noardlike Fryske Wâlden

12 Dwaande Regiomarketingcampagne

13 Dwaande Regiomarketingcampagne

14  Nieuwe dynamiek in de regio, netwerken en allianties  Verbindingen met het stedelijke netwerk  Organisatiekracht in en van de regio  Extra geld om projecten uit te kunnen voeren  Impuls voor de regionale werkgelegenheid  Bewust omgaan met demografische veranderingen en kansen voor de leefbaarheid gaan benutten  Versterking van de landschappelijke kwaliteiten Wat levert samenwerking op!

15  Elkaar kennen, vertrouwen en gunnen (op alle niveaus)  Regio moet voldoende overeenkomsten hebben (balans)  Kies voor een ‘natuurlijk’ groeimodel  Streekhuisconcept geeft ‘ontmoeting en verbinding’ en is de dagelijkse motor in de regionale samenwerking, gericht op resultaat (focus)  Slimme aanpak van korte termijn successen en langere termijn ambities  Politiek, bestuurlijk en ambtelijk draagvlak beschikbaar stellen van middelen (tijd en geld) (met geld, geld maken)  Blijvend investeren in relatie met maatschappelijke partners  Milestones halen en successen delen  Helaas, geen situatie is dezelfde, dus de receptuur ook niet! Aanbevelingen van Netwerk Noordoost

16 Successen delen

17 http://www.dwaande.nl/ Geld bepaalt niet de ambitie, hooguit het tempo Burgermeester Marga Waanders Regiomarketing is geen sprint, maar een marathon Wethouder Jelle Boerema


Download ppt "Werkconferentie economische vitaliteit, 1 november 2012Jan Sijtsma outube.com/watch?v=S9ISlgCG3bA ‘de KUNST van het VERBINDEN’"

Verwante presentaties


Ads door Google