De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkconferentie economische vitaliteit, 1 november 2012Jan Sijtsma outube.com/watch?v=S9ISlgCG3bA ‘de KUNST van het VERBINDEN’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkconferentie economische vitaliteit, 1 november 2012Jan Sijtsma outube.com/watch?v=S9ISlgCG3bA ‘de KUNST van het VERBINDEN’"— Transcript van de presentatie:

1 Werkconferentie economische vitaliteit, 1 november 2012Jan Sijtsma outube.com/watch?v=S9ISlgCG3bA ‘de KUNST van het VERBINDEN’

2 Netwerk Noordoost 6 gemeenten in Noordoost Fryslân, de provincie Fryslân en vele regionale partners inwoners bedrijven banen (ft) anticipeer regio -vergrijzing -ontgroening

3 Waarom regionale samenwerking?  Gezamenlijke ambitie  De toekomst verandert!  Leefbaarheid en anticiperen op krimp  Sociaal economische vitaliteit  Huidige financiële / economische situatie  Regionaal inzetten om ook lokaal zaken voor elkaar te krijgen  Regionale stem in nationale discussies  Integraal robuust programma – extra financieringsmogelijkheden  Verminderen bestuurlijke en ambtelijke spaghetti

4 Ambitie Noordoost (2030)  Quality of life – kwaliteit van het leven en welbevinden is bijzonder goed  Zelfbewuste dynamische plattelandsregio in een stedelijk netwerk  Kracht: verbinden van diversiteit

5 Visie: strategische koers Sociaal Economisch Masterplan Noordoost Fryslân - Wonen en werken in Netwerken Woon-werklandschap (ruimtelijk economisch spoor) Werken in netwerken (sociaal economisch spoor) Randvoorwaarden netwerkbedrijven, innovatie arbeidsmarkt en onderwijs, duurzame ketens organisatorisch, financieel, (regio)marketing infrastructuur, woon- werkmilieus, R&T, gebiedsontwikkeling Infrastructuur Woonmilieus Landschap Arbeidsmarkt/ Onderwijs Netwerk- bedrijven Duurzame ketens Financiering Organisatie Marketing

6 Van Visie naar Agenda Prioritaire projectenAmbitie projecten ± € 60 miljoen voor Ontwikkelingslijnen in themagroepen - Economie, R&T - Ruimte & Infra - Sociaal en Leefbaar

7 Streekhuis Netwerk Noordoost -Bureau Netwerk Noordoost -Projectbureau De Centrale As -Noardlike Fryske Wâlden -Kenniswerkplaats -Plattelânsprojekten -ANWB/VVN Ontmoeting Brûsplak Handen en voeten

8 Verbinden van diversiteit Plattelandsregio met stad (wonen in de regio, werken in de stad en visa versa) –Via weg, spoor, water en glasvezel

9 Verbinden van diversiteit Ondernemersnetwerken(R&T) –Arrangementen, routes en ambassadeurs

10 Verbinden van diversiteit Ondernemersnetwerken –ONOF, Gouden driehoek, Innovatie, Kafee Noordoost

11 Verbinden van diversiteit Bijzondere Landschappen -NP De Alde Feanen -NP Lauwersmeer -WE Het Wad -NL Noardlike Fryske Wâlden

12 Dwaande Regiomarketingcampagne

13 Dwaande Regiomarketingcampagne

14  Nieuwe dynamiek in de regio, netwerken en allianties  Verbindingen met het stedelijke netwerk  Organisatiekracht in en van de regio  Extra geld om projecten uit te kunnen voeren  Impuls voor de regionale werkgelegenheid  Bewust omgaan met demografische veranderingen en kansen voor de leefbaarheid gaan benutten  Versterking van de landschappelijke kwaliteiten Wat levert samenwerking op!

15  Elkaar kennen, vertrouwen en gunnen (op alle niveaus)  Regio moet voldoende overeenkomsten hebben (balans)  Kies voor een ‘natuurlijk’ groeimodel  Streekhuisconcept geeft ‘ontmoeting en verbinding’ en is de dagelijkse motor in de regionale samenwerking, gericht op resultaat (focus)  Slimme aanpak van korte termijn successen en langere termijn ambities  Politiek, bestuurlijk en ambtelijk draagvlak beschikbaar stellen van middelen (tijd en geld) (met geld, geld maken)  Blijvend investeren in relatie met maatschappelijke partners  Milestones halen en successen delen  Helaas, geen situatie is dezelfde, dus de receptuur ook niet! Aanbevelingen van Netwerk Noordoost

16 Successen delen

17 Geld bepaalt niet de ambitie, hooguit het tempo Burgermeester Marga Waanders Regiomarketing is geen sprint, maar een marathon Wethouder Jelle Boerema


Download ppt "Werkconferentie economische vitaliteit, 1 november 2012Jan Sijtsma outube.com/watch?v=S9ISlgCG3bA ‘de KUNST van het VERBINDEN’"

Verwante presentaties


Ads door Google