De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrumvisie Zeeland Presentatie 29 september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrumvisie Zeeland Presentatie 29 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Centrumvisie Zeeland Presentatie 29 september 2010

2 Genomen besluiten vorige raadsperiode kredietbesluit € 12,3 miljoen t.b.v. plan brede school/mfc op locatie Kerkstraat-oost (17/12/2009)‏ vaststelling ruimtelijk structuurbeeld (4/2/2010)‏ keuze voor - De Morgenzon: wonen - Raadhuisplein: commerciële voorzieningen - Kerkstraat-oost: maatschappelijke functies

3 Coalitieprogramma randvoorwaarden uitwerking plan brede school/mfc - functionaliteit/draagvlak partners; - ruimtelijke invulling passend bij dorps karakter/ behoud karakteristieke panden; - bereikbaarheid/parkeren; - exploitatie met gelijkblijvende tarieven/subsidies; - functioneel/ruimtelijk kwaliteitsverbetering; - absolute prioriteit scholen.

4 Coalitieprogramma alternatieven ter voorkoming van mogelijke vertraging - kennis nemen van alternatieven van derden; - uitwerking alternatief plan binnen budget en randvoorwaarden; - geen onomkeerbare voorbereidingen; - bij onhaalbaarheid plannen realisering brede school zonder mfc evt. op andere locatie/ toevoeging grote zaal aan De Garf bezien.

5 Noodzakelijke bezuinigingen Perspectief algemene uitkering van het rijk Toenemend beroep voorzieningen WMO Groei aantal uitkeringsgerechtigden vs. korting WWB Resultaten grondexploitaties Taakstelling coalitieprogramma

6 Activiteiten (I) invulling randvoorwaarden uitwerking plan brede school/mfc - aangepast PvE; instemming partners (afgerond); - afronding beheerplan, relatie leggen met huidige kosten/opbrengsten (in bewerking); - uitwerking ruimtelijk kader maximale variant met doorsteek naar Kerkstraat (zie hierna).

7 Activiteiten (II) ontwikkeling alternatieven - variant 1: nieuwbouw De Wizzert - variant 2: twee scholen op Morgenzon-terrein - variant 3: brede school op Morgenzon-terrein - variant 4: brede school op locatie Kerkstraat-oost - variant 5: brede school/mfc op locatie Kerkstraat- oost met doorsteek naar Kerkstraat

8

9 Variant 1 nieuwbouw De Wizzert Ruimtelijk geen kwaliteitsverbetering (-)‏ Synergie geen vergroting synergie (-)‏ brede schoolfuncties op korte afstand van elkaar: school, bibliotheek, sporthal, kinderopvang (+)‏ beperkte mogelijkheden vernieuwbouw/uitbreiding Compostella (-)‏ partners naar verwachting teleurgesteld (-)‏ Vlasgaard blijft in huidige situatie gehandhaafd, overcapaciteit (-)‏ Financieel kosten € 3,4 miljoen geen risico planschade (+)‏ invulling Morgenzon-terrein (-)‏

10

11 Variant 2 twee scholen op Morgenzon-terrein Ruimtelijk relatie met Kerkstraat (+)‏ bondsgebouw kan zonder akoestische voorzieningen bestemd blijven voor harmonie (+)‏ ontbreken open ruimte aan Kerkstraat (-)‏ zoen & zoefparkeren onvoldoende geregeld (-)‏ Synergie geen synergie (-)‏ sporthal en bibliotheek aan overzijde Kerkstraat (-)‏ klankbordgroep en schoolbesturen geen voorstander (-)‏ Financieel kosten € 5,6 miljoen (€ 200.000 meer ingeval wordt afgezien van bebouwing aan Schoolstraat t.b.v. open ruimte Kerkstraat)‏ risico planschade (-)‏ invulling Morgenzon-terrein (+)‏ risico verkoop gronden Kerkstraat-oost t.b.v. woningbouw (-)‏

12

13 Variant 3 brede school op Morgenzon-terrein Ruimtelijk relatie met Kerkstraat (+)‏ bondsgebouw kan zonder akoestische voorzieningen bestemd blijven voor harmonie (+)‏ ontbreken open ruimte aan Kerkstraat (-)‏ zoen & zoefparkeren onvoldoende geregeld (-)‏ Synergie synergie tussen scholen, kinderopvang, centrum jeugd en gezin (thuiszorg, Aanzet, GGD), peuterspeelzaalwerk, harmonie (+)‏ spreiding kinderopvang over twee locaties, brede school en Vlieger (-)‏ sporthal en bibliotheek aan overzijde Kerkstraat (-)‏ klankbordgroep en schoolbesturen geen voorstander (-)‏ Financieel kosten € 6,6 miljoen (€ 200.000 meer ingeval wordt afgezien van bebouwing aan Schoolstraat t.b.v. open ruimte Kerkstraat)‏ risico planschade (-)‏ invulling Morgenzon-terrein (+)‏ risico verkoop gronden Kerkstraat-oost t.b.v. woningbouw (-)‏

14

15 Variant 4 brede school op locatie Kerkstraat-oost Ruimtelijk beperkte relatie met Kerkstraat (-)‏ parkeren twijfelachtig (-)‏ Synergie synergie tussen scholen, kinderopvang, centrum jeugd en gezin (thuiszorg, Aanzet, GGD), peuterspeelzaalwerk, harmonie (+)‏ tijdelijke huisvesting scholen noodzakelijk (-)‏ sporthal en bibliotheek aansluitend (+)‏ Financieel kosten € 7,8 miljoen beperkt risico planschade (+)‏ invulling Morgenzon-terrein (-)‏

16

17 Variant 5 brede school/mfc op locatie Kerkstraat-oost met doorsteek Kerkstraat Ruimtelijk nog steeds beperkte relatie met Kerkstraat (-)‏ parkeerbalans‏ ontbreekt (-)‏ Synergie maximale synergie (+)‏ combinatie met vernieuwbouw Compostella (+)‏ tijdelijke huisvesting scholen noodzakelijk (-)‏ afbreukrisico's gecompliceerdheid project (-)‏ Financieel kosten € 10,8 miljoen (na aftrek getaxeerde opbrengsten verkoop De Garf,bondsgebouw, Vlashoeve en geraamde bijdrage Compostella)‏ risico planschade (-)‏ risico verkoop De Garf, bondsgebouw, Vlashoeve (-)‏ risico bijdrage Compostella (-)‏

18 Samenvatting varianten Ruimtelijk Synergie Financieel 1. nieuwbouw De Wizzert - -,+,-,-,- +, - (€ 3,4 miljoen)‏ 2. 2 scholen Morgenzon +,+,-,- -,-,- -,+,- (€ 5,6 miljoen)‏ 3. brede school Morgenzon +,+,-,- +,-,-,- -,+,- (€ 6,6 miljoen)‏ 4. brede school Kerkstraat-oost -,- +,-,+ +,- (€ 7,8 miljoen)‏ 5. brede school/mfc -,- +,+,-,- -,-,- Kerkstraat-oost met doorsteek Kerkstraat (€10,8 miljoen)‏ N.B.: genoemde bedragen zijn netto investeringen

19 Samenvatting varianten (jaarlasten in begroting in duizenden euro's) 2014 nu opgenomen in begroting 432 1. nieuwbouw De Wizzert 94 2. twee scholen Morgenzon 224 3. brede school Morgenzon 288 4. brede school Kerkstraat-oost 307 5. brede school/mfc Kerkstraat-oost 581 N.B. Jaarlasten na aanwending reserves!

20 Conclusies Voorkeur voor realisering brede school op Morgenzon-terrein ruimtelijk Goede relatie met Kerkstraat/dorpscentrum Parkeren goed oplosbaar met handhaving open ruimte aan voorzijde Behoud huidige functie bondsgebouw Ruimte voor vernieuwbouw/extramuralisering Compostella synergie Synergie scholen met div. organisaties Nabijheid harmonie in bondsgebouw financieel Belangrijke besparing op jaarlasten Invulling Morgenzon-terrein/oplossing tekort grondexploitatie


Download ppt "Centrumvisie Zeeland Presentatie 29 september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google