De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIEUWE BELANGENVERENIGING LVNL 3 oktober 2013, eerste rapportage werkgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIEUWE BELANGENVERENIGING LVNL 3 oktober 2013, eerste rapportage werkgroep."— Transcript van de presentatie:

1 NIEUWE BELANGENVERENIGING LVNL 3 oktober 2013, eerste rapportage werkgroep

2 Wat vooraf ging … Spanningen in organisatie  Reorganisaties  Achterblijvende inkomsten Gilde verkeersleiders LVNL eist aparte CAO’s  Zorg van Gilde Verkeersleiders voor achterban heeft in het verleden reeds veel opgeleverd  Patstelling CHMF/Gilde versus niet-verkeersleiders bonden

3 Ontwikkelingen rond LVNL (Inter)nationale samenwerking en integratie  FABEC (samenwerking/integratie/vestiging+)  Social Dialogue (FABEC overleg sociale partners)  Integratie Civiel/Militaire verkeersleidingsdiensten SES2+ Regelgeving  Europese Communicatie/Navigatie/Surveillance  Centralized Services  Centralized Products Verbreding en verdieping van unieke vakkennis Performance Scheme Reporting Period 2 2015-2019

4 Kadergroepen vroegen zich af: Wat willen we met de belangenbehartiging? Wat is het einddoel? wat zijn de stappen? Afgelopen voorjaar 3 bijeenkomsten gehouden Neutrale discussies gevoerd Verdere uitwerking in kleine commissie 24 juni presentatie eerste resultaat medewerkers

5 Vier oplossingsrichtingen 1. Ga de strijd aan met CMHF/Gilde en bestuur LVNL op juridische gronden 2. Wacht af en zie 3. Zoek aansluiting bij anderen 4. Bundel de krachten van het administratief, technisch en ondersteunend personeel LVNL 24 juni 2013 is besloten optie 4 verder uit te werken Liefst meerdere collega’s betrekken Gelet op de situatie: wel een strak tijdplan hanteren

6 Gekozen aanpak Werkgroep ingesteld Twee brainstormsessies (juli en augustus) Concept-verenigingsplan uitgewerkt 3 oktober terugkoppeling resultaten Structuur uit te werken verenigingsplan is als volgt:

7

8 Adviezen van de werkgroep

9 1. Doelgroep voor de nieuwe belangenvereniging ‘De potentiele doelgroep voor het lidmaatschap van de belangenvereniging zijn statutair alle medewerkers van LVNL. Dat betekent dat alle personen met een aanstelling of arbeidsovereenkomst met LVNL lid kunnen worden van de belangenvereniging. De focus van de dagelijkse dienstverlening en belangenbehartiging van de vereniging zal gericht zijn op de technische, administratieve en overige ondersteunende medewerkers binnen LVNL’.

10 2. Missie en visie geven aan wat de vereniging wil zijn en haar ambitie: ‘XXX is dé belangenorganisatie, specifiek voor en door medewerkers in technische, administratieve en overige ondersteunende functies binnen LVNL. Wij streven er naar om ten minste 80% van deze collega’s te organiseren, zodat wij een invloedrijke belangenorganisatie binnen LVNL zijn.’

11 3. Doelen van de nieuwe belangenvereniging XXX streeft voor de LVNL-medewerkers in technische, administratieve en overige ondersteunende functies naar: Behoud van ons werk Goede kwaliteit van ons werk Een goed beloningspakket Erkenning en respect voor jouw bijdrage aan LVNL Jouw veiligheid en zekerheid Een goede werksfeer Passende werkdruk Uitdaging in je werk Goede verhouding combinatie werk - privé En … een goede uitstraling van LVNL als organisatie

12 4. Kernwaarden XXX behartigt belangen met inachtneming van navolgende uitgangspunten. Wij: Zijn er voor en door de leden Begrijpen onze leden. ’Beleid van onderaf’. Stellen de leden centraal, de leden voelen zich begrepen en gehoord. XXX heeft aan een half woord voldoende Hanteren een lage contributie Streven langdurige relaties met onze leden na Zorgen voor innovatieve, eigentijdse oplossingen

13 Kernwaarden (vervolg) Communiceren/borgen de bereikte resultaten t.b.v. het bereiken van draagvlak Zorgen voor verbinding en goede relaties tussen werknemers en LVNL als werkgever Werken snel, zijn goed toegankelijk, laagdrempelig en bovenal duidelijk Bieden onze kaderleden ontwikkelingsmogelijkheden en de leden een adequaat ondersteuningspakket in een slagvaardige vereniging

14 5. Onze kritische succesfactoren zijn: Volledig onafhankelijk kunnen functioneren Over voldoende financiële middelen kunnen beschikken om die onafhankelijkheid te waarborgen Qua ledenaantal méér dan representatief zijn. De ambitie is om minimaal 80% van de medewerkers uit de doelgroep te organiseren Kunnen beschikken over voldoende, goed opgeleide vrijwilligers/kaderleden die op efficiënte en effectieve wijze een zinvolle bijdrage leveren aan XXX De leden professionele dienstverlening kunnen bieden van hoog kwaliteitsniveau tegen een betaalbaar tarief; Kunnen beschikken over uitstekend functionerende ledenadministratie.

15 Wat en hoe gaan we doen: de bouwstenen

16 Wat en hoe gaan we doen: bouwstenen 1. Resultaten/acties. XXX biedt haar leden eigentijdse mogelijkheden om hun positie (zowel individueel als collectief) te verbeteren. Dat doen wij door: 1.Goede communicatie 2.Collectieve belangenbehartiging 3.Individuele belangenbehartiging 4.Kennis- en beleidsontwikkeling, vorming & opleiding 2. Mensen 3. Middelen 4. Structuur 5. Cultuur 6. Ketens/partners De hoofdlijnen betreffende deze onderwerpen lees je in het concept verenigingsplan. Ze worden de komende weken verder uitgewerkt.

17 Meer info: www.nieuwebelangevereniginglvnl.nl

18 Spreekt jullie dit alles aan?

19 Wat kunnen jullie doen? Ga naar www.nieuwebelangenvereniginglvnl.nlwww.nieuwebelangenvereniginglvnl.nl Schrijf je in als potentieel lid (je bent tot niets verplicht!) Je kunt je ook opgeven als actieve participant. Geef aan naar welk aandachtsgebied / bouwsteen jouw voorkeur uitgaat. Je kunt dan meepraten over de verdere uitwerking van de vereniging

20 Vervolg Zie www.denieuwbelangenverenigingLVNL.nlwww.denieuwbelangenverenigingLVNL.nl Eind oktober verdere uitwerking gereed Nieuwe infomatieve medewerkerbijeenkomsten Eind november: formele besluitvorming Eind december opstarten XXX, feestelijke bijeenkomst


Download ppt "NIEUWE BELANGENVERENIGING LVNL 3 oktober 2013, eerste rapportage werkgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google