De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Optimalisering van de zorg voor thuisverblijvende cliënten met een psychische problematiek Referentiewerk en intervisie als ondersteuning en deskundigheidsbevordering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Optimalisering van de zorg voor thuisverblijvende cliënten met een psychische problematiek Referentiewerk en intervisie als ondersteuning en deskundigheidsbevordering."— Transcript van de presentatie:

1 Optimalisering van de zorg voor thuisverblijvende cliënten met een psychische problematiek Referentiewerk en intervisie als ondersteuning en deskundigheidsbevordering bij psychische problemen in de thuiszorg

2

3 Vzw Thuiszorg “Thuiszorg bij personen met ernstige psychische problemen; ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de basiswerkers”

4 Regionale dienst gezinszorg Welzijnszorg Kempen “Referentiepersonen psychiatrische problematieken”

5 Vzw Hestia “VTO Plus: VTO pakket voor het bevorderen van de samenwerking tussen de hulpverleners van de 1 ste, 2 de en 3 de lijn voor de doelgroep ouderen met een psychische aandoening in de thuissituatie“

6 Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse gemeenschap “Ervaringsgerichte vorming en coaching door deskundige experten in functie van kwaliteitsvolle gezinszorg aan cliënten met een psychische aandoeningen”

7 Landsbond der Christelijke Mutualiteiten “ Spiegels gevraagd, M/V”

8 CM Midden Vlaanderen CM Waas en Dender “Referentiewerk als methodiekondersteuning inzake psychische problematieken”

9 Verschillende beroepsgroepen Verzorgenden Maatschappelijk werkers Thuiszorgcoördinatoren

10 Verzorgenden  Opleiding Polyvalent verzorgenden  Taken Huishoudelijke taken Persoonsverzorging Psychosociale ondersteuning

11 Verzorgenden  Context Vast cliënteel Steeds aan huis Meerdere keren per week Meerdere uren  Ondersteuning Sectorverantwoordelijke

12 Maatschappelijk werkers  Opleiding Maatschappelijk werker Sociaal verpleegkundige  Taken Zorgbegeleiding  Advies  Informatie  Bemiddelen

13 Maatschappelijk werker  Context Kortdurende contacten Lage frequentie Wisselende cliëntpopulatie  Ondersteuning teamverantwoordelijke

14 Thuiszorgcoördinator  Opleiding Maatschappelijk werker Sociaal verpleegkundige  Taken Informatie Coördineren en leiden van een team

15 Thuiszorgcoördinator  Context Geen directe relatie tot cliënt Neutraliteit Beperkte contacten Geen individueel contact

16 Methodieken  Opleiding tot referentieverzorgende  Vorming  Intervisie  Spiegels en brillen  Referentiewerk en coaching

17 Referentieverzorgenden Wat er voorafging… Een opleiding  Participatieve aanpak  informatiebox Intervisie stramien

18 Referentieverzorgenden  Collegiale coaching Terugkomdagen  Doorwerken theorie  Eigen ervaringen brengen  Leren ondersteunen collega verzorgenden

19 Referentieverzorgenden Resultaat Draagkracht vergroten Grotere motivatie Een netwerk  van verzorgenden  voor verzorgenden

20 Referentieverzorgenden De toekomst …  Deskundigheidsbevordering  Intervisies verzorgenden

21 Vorming  Thema’s Ouderpsychologie Verslavingsproblematiek Depressie Dementie oudermisbehandeling

22 Vorming Resultaat Ondersteuning naar de thuiszorgpartners

23 Intervisie Wat er voorafging… Stuurgroep Recrutering  Diensten gezinszorg  Deskundigen Bijeenkomst deskundigen

24 Intervisie  Behoefteanalyse  2 intervisiemomenten  Bevraging effect intervisies  focusgroep

25 Intervisie Resultaat Meerwaarde intervisie bewezen draagkracht verhoogt beter omgaan met cliëntgebonden problemen

26 Intervisie Toekomst… Systematische intervisie voor alle verzorgenden

27 Spiegels en brillen Wat er voorafging… Beleidsvisie studiedag Methodiekmap

28 Spiegels en brillen Spiegels Vormingsdagen Transferopdracht intervisie

29 Spiegels en brillen  Resultaat “Brillen” een driedimensionele methodiek  Brillen  Actoren  Vaardigheden en tools

30

31 Referentiewerk  Wat er voorafging… Bevragen  Noden  verwachtingen Introduceren sensibiliseren

32 Referentiewerk  Opleiding en bekwaming Psychopathologie in praktijk Vorming rond supervisie

33 Referentiewerk  Coaching Casuïstiek als werkvorm informatie advies ondersteuning

34 Referentiewerk  Gepersonaliseerde sociale kaart GGZ

35 Referentiewerk  Resultaat Versterking basiswerker Brugfiguur tussen verschillende lijnen Brugfiguur naar de mantelzorger

36 PAUL VERTELT

37 Conclusies  Doel  Hoe?  Resultaten  Aanbevelingen

38 Doel  Optimaliseren van kwaliteit van de zorg  Verhogen van deskundigheid bij verzorgenden en maatschappelijk werkers in de thuiszorg  Ondersteunen van hun draagkracht  Versterking van de reguliere thuiszorg

39 Hoe  Opleiding Referentieverzorgenden  Vorming  intervisie  Spiegels en brillen  Referentiewerk en coaching

40 Resultaten  Effect bij zorgend blijven in moeilijke situaties, omgaan met verbale agressie en het vinden van passende oplossingen  Intervisie niet enkel zinvol, maar noodzakelijk om in complexe zorgsituatie taak te kunnen opnemen  Ervaring van een effectieve verhoging van de draagkracht

41 Resultaten  Betere integratie van reeds aanwezige vaardigheden  Eigen maken van nieuwe vaardigheden  Verhoging van inzicht in complexe situaties

42 Aanbevelingen  Aandacht voor de mantelzorger  Belang van netwerkontwikkeling thuiszorg – geestelijke gezondheidszorg  Meer ruimte, tijd en middelen vorming, intervisie, overleg…

43 Toekomst…  Bereidheid om in de toekomst hiermee verder te gaan, maar gebrek aan tijd en middelen

44 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Optimalisering van de zorg voor thuisverblijvende cliënten met een psychische problematiek Referentiewerk en intervisie als ondersteuning en deskundigheidsbevordering."

Verwante presentaties


Ads door Google