De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Challenge the future Presentatie Afstudeeronderzoek Ard Kot | SDG Procesontwerp voor een kwalitatief hoogwaardige en beheerste afname van patiënten-materiaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Challenge the future Presentatie Afstudeeronderzoek Ard Kot | SDG Procesontwerp voor een kwalitatief hoogwaardige en beheerste afname van patiënten-materiaal."— Transcript van de presentatie:

1 1 Challenge the future Presentatie Afstudeeronderzoek Ard Kot | SDG Procesontwerp voor een kwalitatief hoogwaardige en beheerste afname van patiënten-materiaal in het LUMC Maandag 8 oktober 2012, 10.00 uur

2 2 Challenge the future Structuur  Introductie onderwerp  Noodzaak van onderzoek  Probleemstelling  Oplossing  Conclusie: Resultaten & Aanbevelingen

3 3 Challenge the future Onderzoek patiëntmateriaal 60-70% medische beslissingen gebaseerd op onderzoek van patiëntmateriaal (Forsman, 1996)

4 4 Challenge the future Relevantie onderzoek: Extern Medische missers  In Nederland jaarlijks >30.000 fouten (EMGO/NIVEL, 2007) Fouten in een middelgroot ziekenhuis per jaar:  In onderzoekstraject van patiëntmateriaal: 1000-en (Karla, 2004)  46-68% tijdens afname & transport (pré-analytisch traject) (Hammerling, 2012)  Bij poliklinische afname: >500 (Lippi et al. 2006)  Zeer ernstige gevolgen: 20 gevallen

5 5 Challenge the future Relevantie onderzoek: Extern Marktwerking & Vergrijzing  Onderscheiden van concurrentie  Productiviteit = Resultaten / Offers (meer met minder)

6 6 Challenge the future Relevantie onderzoek: Extern Te voeren beleid LUMC  Verhogen patiëntveiligheid:Medische kwaliteit  Verhogen patiënttevredenheid:Marktwerking  Verhogen productiviteit:Marktwerking & Vergrijzing

7 7 Challenge the future Relevantie onderzoek: Intern Totstandkoming opdracht vanuit LUMC  Decentrale organisatie: 27 poliklinische afnamelocaties Opdrachtomschrijving  Analyseer huidige proces op knelpunten  Geef een voorstel voor verbetering

8 8 Challenge the future Analyse huidige situatie Gebruikte methodiek: Delftse Systeembenadering  Systematische wijze van denken over problemen  Modelvorming om processtructuren weer te geven  Gewenste situatie afgeleid van de gevonden beleidspunten: 1. Hoge patiëntveiligheid 2. Hoge patiënttevredenheid 3. Hoge productiviteit  Analyse door vergelijking van werkelijke en gewenste situatie

9 9 Challenge the future Analyse huidige situatie Gebruikte methodiek: Delftse Systeembenadering  Voorbeeld bij beleidspunt: Hoge patiënttevredenheid  Verschillende eisen, zoals: Korte wachttijd

10 10 Challenge the future Problematiek Er wordt niet voldaan aan de eisen voor patiëntveiligheid, patiënttevredenheid en productiviteit door: 1.Tekortschietende beheersing 2.Proces bevat verspillingen van tijd & middelen

11 11 Challenge the future Problematiek Voorbeeld: Tekortschietende beheersing

12 12 Challenge the future Problematiek Voorbeeld: Tekortschietende beheersing

13 13 Challenge the future Problematiek Voorbeeld: Tekortschietende beheersing X X X X X

14 14 Challenge the future Probleemstelling Er wordt niet voldaan aan de eisen voor patiëntveiligheid, patiënttevredenheid en productiviteit, door: 1.Tekortschietende beheersing 2.Proces bevat verspillingen van tijd & middelen

15 15 Challenge the future Oplossingsrichtingen Centralisatie  Uit literatuur blijkt dat centralisatie het aantal succesvolle afnames significant wordt verhoogd (Dale, 2003); (Warner, 2005); (Alsina et al. 2008) Centralisatie is echter niet voldoende! “Wat veel laboratoria missen, is een fundamentele en grondige aanpak van de kwaliteitsbeheersing” (Berte, 2007)

16 16 Challenge the future Oplossingsrichtingen Herontwerp van proces volgens technische methodieken  Beheersing volgens Delftse Systeembenadering  Verspillingen bestrijden  Adequate capaciteit berekenen

17 17 Challenge the future Herontwerp: Beheersing Beheersing volgens de Delftse Systeembenadering  De 3 doelen vertaald in eisen  Elke eis voorzien van een regelkring (norm + interventie)  Prestaties vergelijken met de beste prestaties bij andere laboratoria

18 18 Challenge the future Brede definitie uit LEAN * : 8 soorten verspillingen 1.Fouten 2.Onnodige beweging 3.Overproductie 4.Overbodige processtappen 5.Transport 6.Wachten 7.Onnodige voorraad 8.Ongebruikt talent * (Womack et al. 2003) Herontwerp: Verspillingen bestrijden

19 19 Challenge the future Verspilling: Ongebruikt talent Herontwerp: Verspillingen bestrijden

20 20 Challenge the future Herontwerp: Capaciteitsberekening Wachtrij-model

21 21 Challenge the future Herontwerp: Capaciteitsberekening Kendalls Wachtrij-theorie: A/B/s A:Verdeling van aankomstproces (λ) B:Verdeling van servicetijd (μ) s:Aantal servers Wat moet het aantal servers (s) zijn? Serviceniveau: >99% patiënten, wachttijd <4 minuten

22 22 Challenge the future Conclusies Probleemstelling Er wordt niet voldaan aan de eisen voor patiëntveiligheid, patiënttevredenheid en productiviteit door:  Tekortschietende beheersing  Proces bevat verspillingen van tijd & middelen Conclusie  Beheersing waarborgt hoge procesprestaties en transparantie  Verspillingen zijn geïdentificeerd en geëlimineerd  Reductie op arbeid van 30%  Doorlooptijd is substantieel teruggedrongen (ruime halvering)

23 23 Challenge the future Aanbevelingen  Beter inzicht verwerven in pre-analytische fouten  Consequenties & Kosten  Duidelijke definities opstellen, conform literatuur  Onderzoek naar kosten-baten van een hoger serviceniveau  Infrastructuur ICT verbeteren  Communicatie met betrokken medewerkers prioriteit

24 24 Challenge the future Conclusies Probleemstelling Er wordt niet voldaan aan de eisen voor patiëntveiligheid, patiënttevredenheid en productiviteit door:  Tekortschietende beheersing  Proces bevat verspillingen van tijd & middelen Conclusie  Onderzoek lijkt een succesvol pilot-project  Gebruikte methodieken, vooral Delftse Systeembenadering, zeer bruikbaar!  Ruime potentie voor verdere toepassing in gezondheidszorg

25 25 Challenge the future ? ?

26 26 Challenge the future

27 27 Challenge the future CASES ‘Klein’ foutje met buisje Niet helemaal gevuld / Rolde van de tafel / Krachtig geschud Veroorzaakt: Hemolyse (beschadiging rode bloedcellen) Gevolg:Ogenschijnlijk verhoogd kalium Consequentie  Onopgemerkt: Onnodig vervolgonderzoek / behandeling  Opgemerkt: Nieuwe afname > kan zeer ingrijpend zijn bij kleine kinderen

28 28 Challenge the future CASES


Download ppt "1 Challenge the future Presentatie Afstudeeronderzoek Ard Kot | SDG Procesontwerp voor een kwalitatief hoogwaardige en beheerste afname van patiënten-materiaal."

Verwante presentaties


Ads door Google