De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REGIO RONDE NAJAAR 2015 Groningen, 28 oktober 2015, 15.45 uur Dagvoorzitter: albert boelen, eric rietkerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "REGIO RONDE NAJAAR 2015 Groningen, 28 oktober 2015, 15.45 uur Dagvoorzitter: albert boelen, eric rietkerk."— Transcript van de presentatie:

1 REGIO RONDE NAJAAR 2015 Groningen, 28 oktober 2015, 15.45 uur Dagvoorzitter: albert boelen, eric rietkerk

2 -Positionering van speciaal onderwijs binnen de transities -Contacten/afstemming met Gemeenten -Contacten/afstemming met ziektekostenverzekeraars -Expertise, in te brengen bij samenwerkingsverbanden -Professionalisering, om expertise verder te ontwikkelen -VSO-ontwikkeling – uitstroomprofielen vraagt ‘Massa’ -Gezamenlijke ‘lijn’ naar landelijke ontwikkelingen nodig -Regie voeren op regionale ontwikkelingen -Organiseren studiedagen (massa – sprekers – ondersteuning) -Ondersteuning vanuit LECSO organiseren (‘massa’) -Opvang thuiszitters (en risico-jongeren) -Afstemming met MBO en PrO -Ontwikkelen van speciale ‘arrangementen’ i.s.m. regulier onderwijs -En wat dies meer zij………… In onze Regio te doen……

3 Kortom: er is in de regio iets nodig………..

4 Bestuurlijke belangenbehartiging via de sectororganisatie PO-Raad. Actieve HELPDESK op afstand of thuisnabij!

5 15.45 uur Introductie, welkom in de regio door Albert Boelen en…. 16.00uur Onderwijs, Ondersteuning, Zorg, Verpleging door Kees Bouma. 17.45 uur Onderwijs en relatie met Gemeenten door Ben Plandsoen. 18.30 uur Ontwikkelingen in het VSO door Eric Rietkerk Een digitaal portfolio door Gisela Nap en Arjan Bosscher 18.50 uur Meet en Eat #expmak Agenda:

6 EXPERTISEMAKELAARS Regio Noord Nederland Albert Boelen Eric Rietkerk Regio Midden Nederland Henk Jansen van Galen Maartje Janssen Mark van der Plas Regio Zuid Nederland Hans Nijtmans Peter van ‘t Westeinde Guido Willems Marianne Semmenkrot

7 EXPERTISEMAKELAARS Kennis “makelen” “Wat er is en wat er leeft moet verbonden worden met elkaar” Prikkel- of stimuleringsfunctie Kennis “delen” Ont/Invlechtings bijeenkomsten 2015 Haarlem dinsdag 27 oktober Rotterdam woensdagmorgen 4 november Rosmalenwoensdagmiddag4 november Zwollevrijdag6 november Hengelowoensdag11 november

8 EXPERTISEMAKELAARS Expertisegebieden van de makelaars Kennis van infrastructuren rondom scholen Kennis van de SWVen (nieuwe stijl) Ervaringsdeskundig bij transities Projectmanagement Verbinden van – medewerkers- binnen de school met buiten de school (“niet alles zelf willen bedenken en verzinnen”) Organiseren van deskundigheidsbevordering / professionaliseringstrajecten Het nieuwe leren Organiseren van (goed) onderwijs Inzicht in leren Kennis van kinderen/ jongeren Communicatie over en vormgeven van Kennis

9 Verbindingen aanbrengen en onderhouden met relevante partners en daarover rapporteren aan de leden; Informeren/adviseren van leden via de helpdesk en via ondersteuning ter plekke; Vertegenwoordigen van leden in diverse relevante verbanden; ‘Opschalen’ van specifieke onderwerpen/thema’s voor landelijke belangenbehartiging; Leden informeren over actuele ontwikkelingen via Web-site, blog, Nieuwsbrieven, direct mailing en algemene ledenvergaderingen; Organiseren van informatiebijeenkomsten op specifieke thema’s (b.v. arbeidstoeleiding / KAN, onderwijs-zorg, zmolkers etc.) om leden te ondersteunen bij het maken van keuzes, het vinden van informatie, het aanhaken bij landelijke ontwikkelingen/projecten e.d.. Wat mag u verwachten:.

10 EXPERTISEMAKELAARS Scholen bezoeken Halen en brengen van kennis; organiseren van Kennis ( bijv. 24 uur van …………, “Het Congres”) Inventariseren van good practice en “makelen” Wetenschapsresultaten vertalen en brengen naar scholen middels de Wetenschapsontmoetingen Netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten ZMOLK i.s.m. het NJI Leerkring “Overstappen” Wat doen de expertisemakelaars dit jaar en kunnen ze doen?

11 Rapport Uitstroomprofielen

12

13 Kenmerken van succesvolle Transitie:

14 Ontwikkelpunten zijn:

15

16 SAMENVATTEND:

17 EXPERTISEMAKELAARS Ont/Invlechtings bijeenkomsten 2015 Haarlem dinsdag 27 oktober Rotterdam woensdagmorgen 4 november Rosmalenwoensdagmiddag4 november Zwollevrijdag6 november Hengelowoensdag11 november Onderwijs 2032 Commissie luistert naar (V)SO?? Behoefte brainstorm voorlopig advies?

18 PRESENTATIE Gerda Griffioen

19 PRESENTATIE Piet van de Pol

20 Bestuurlijke belangenbehartiging via de sectororganisatie PO-Raad. Actieve HELPDESK op afstand of thuisnabij!

21 Meer informatie in de regio….?: Gabriëlle: 06 15060933 – Bert: 06 20516710


Download ppt "REGIO RONDE NAJAAR 2015 Groningen, 28 oktober 2015, 15.45 uur Dagvoorzitter: albert boelen, eric rietkerk."

Verwante presentaties


Ads door Google