De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4G Geven Gunst Genade Gratie Geven 4G Geven & ontvangen …

Verwante presentaties


Presentatie over: "4G Geven Gunst Genade Gratie Geven 4G Geven & ontvangen …"— Transcript van de presentatie:

1

2 4G

3

4 Geven

5 Gunst Genade Gratie Geven

6 4G

7

8 Geven & ontvangen …

9 Geven

10 Rom. 11:34-35 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet …

11 Martha, Maria & Jezus En een vrouw, Marta had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zei: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. Maar de Here antwoordde en zei: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Luc.10:38-42

12 Marta … Marta kiest voor dienen, zoals het hoort Tegelijk is ze aan het verdienen Zuslief Maria – onttrekt zich aan haar taak – krijgt alle aandacht die Marta ook wil – een ‘outcast’ ? (Joh. 11:2 / 12:3 / Lucas 7:38)

13 Het goede deel … Jezus bevestigt Maria en wijst Marta af Hoe voelt dat voor Marta Waarom doet Marta wat ze doet – Was haar plicht – Maar ook geleerd gedrag (controle) Bekende valkuil, aandacht & liefde verdienen

14 Geloofsheld Marta Marta dan zei tot Jezus: Here, als U hier geweest was, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat U van God verlangt. Jezus zei: Uw broer zal opstaan. Marta zei tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; geloof jij dat? Zij zei: Ja, Here, ik heb geloofd, dat U de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Joh.10:21-27

15

16 Aäron & Mozes Toen zei Mozes tot Aäron: Wat heeft dit volk u gedaan, dat gij zulk een zware schuld daarover gebracht hebt? Maar Aäron zei: De toorn van mijn heer ontbrande niet; gij weet zelf, dat dit volk in het boze ligt. Zij zeiden tot mij: Maak ons goden, die vóór ons uit gaan, want deze Mozes, die man, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd - wij weten niet, wat er van hem geworden is. Toen zei ik tot hen: Wie heeft goud? Rukt het af! Zij gaven het mij en ik wierp het in het vuur, en dit kalf kwam eruit… Ex. 32:21-24

17 Aäron Aäron door God geroepen om Mozes te helpen De eerste wonderen doet Aäron (Ex. 4:30) Dan de bouwer van het gouden kalf, waarom? Veiligheid door meebewegen – Jij weet zelf toch hoe dit volk is – M.a.w. Je zou zelf ook zo hebben gehandeld

18 Hogepriester Aäron In de tent der samenkomst buiten het voorhangsel dat vóór de getuigenis is, zal Aäron met zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht des HEREN: een altoosdurende inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten. Ex. 27:21

19


Download ppt "4G Geven Gunst Genade Gratie Geven 4G Geven & ontvangen …"

Verwante presentaties


Ads door Google