De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27/09/2010Algemene Vergadering2 1.Wat u moet weten over de bosgroepen 2.Wat willen we bereiken met de bosgroepen? 3.Wanneer is de overdracht naar Provincies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27/09/2010Algemene Vergadering2 1.Wat u moet weten over de bosgroepen 2.Wat willen we bereiken met de bosgroepen? 3.Wanneer is de overdracht naar Provincies."— Transcript van de presentatie:

1

2 27/09/2010Algemene Vergadering2 1.Wat u moet weten over de bosgroepen 2.Wat willen we bereiken met de bosgroepen? 3.Wanneer is de overdracht naar Provincies geslaagd? 4.Onze visie op enkele discussiepunten 5.Als beslist wordt dat … dan is het gevolg … 6.Slotadviezen

3 27/09/2010Algemene Vergadering3 1.Wat u moet weten over de bosgroepen Wat zijn bosgroepen? Succesformule van de bosgroepen?

4 27/09/2010Algemene Vergadering4 1.Wat u moet weten over de bosgroepen Wat zijn bosgroepen? Vereniging van boseigenaars Ondersteuning en advies inzake bosbeheer Gericht op duurzaam en multifunctioneel bosbeheer

5 27/09/2010Algemene Vergadering5 1.Wat u moet weten over de bosgroepen Succesformule van de bosgroepen? De organisatie is er voor en door de doelgroep (= boseigenaar) Onafhankelijkheid en neutraliteit van de organisatie Respect voor alle boseigenaars

6 27/09/2010Algemene Vergadering6 1.Wat u moet weten over de bosgroepen Wat zijn bosgroepen? Succesformule van de bosgroepen? Identiteit en sterkten zijn voor ons toetsstenen : “Zal de concrete implementatie van de interne staatshervorming hiermee voldoende rekening houden?”

7 27/09/2010Algemene Vergadering7 2. Wat willen we bereiken met de bosgroepen? We hebben een missie ! Toch … ?

8 27/09/2010Algemene Vergadering8 2. Wat willen we bereiken met de bosgroepen? Wat dacht u van? Private boseigenaar een rol, taakstelling en kans geven bij het realiseren van doelstellingen van de overheid Die doelstelling = multifunctioneel & duurzaam bosbeheer in private bossen in Vlaanderen Tot andere vise bekend is, is dit onze toetssteen : “Vertrekt de concrete implementatie van de interne staatshervorming van een soortgelijke visie?”

9 27/09/2010Algemene Vergadering9 2. Wat willen we bereiken met de bosgroepen? Volgen we een logisch stappenplan om de visie te implementeren?

10 27/09/2010Algemene Vergadering10 2. Wat willen we bereiken met de bosgroepen? Volgen we een logisch stappenplan? Stap 1. Bepalen van visie Concretiseer de visie in streefdoelen Stap 2. Denk na of huidige structuur en werking geschikt is om de doelen te bereiken Pas aan wat aangepast moet worden Stap 3. Reserveer de juiste budgetten

11 27/09/2010Algemene Vergadering11 3. Wanneer is de overdracht naar de Provincies geslaagd? (standpunt bosgroepen) Als de identiteit van de BG’en behouden blijft; (politiek) onafhankelijke organisaties (vzw-structuur) Financiële zekerheid en stabiliteit BG’en op weg naar een ‘sterk merk’ BG’en vertegenwoordigd door een sterke Koepel BG’en met duidelijke, gedragen doelstellingen

12 27/09/2010Algemene Vergadering12 3. Wanneer is de overdracht naar de Provincies geslaagd? (standpunt bosgroepen - vervolg) Duidelijke rol en taakstelling van Koepel, Provincies en ANB Werken binnen vereenvoudigd regelgevend en procedureel kader Voldoende, professionele begeleiding Goed evenwicht tussen afstemming tussen BG’en en leggen eigen accenten van BG’en Goede samenwerking binnen bossector en met stakeholders

13 27/09/2010Algemene Vergadering13 3. Wanneer is de overdracht naar de Provincies geslaagd? (standpunt bosgroepen - vervolg) Deze 10 punten zijn voor ons toetsstenen (want resultaat van bottom-up bevraging bij de bosgroepen): “Zal hier bij de uitwerking van de interne staatshervorming voldoende rekening mee gehouden worden?”

14 27/09/2010Algemene Vergadering14 4. Onze visie op enkele discussiepunten Over nut en noodzaak van de Koepel van de Bosgroepen Koepel betekent: 1 aanspreekpunt voor de overheid (cfr. witboek !!!), dus 1 beleidsantenne i.p.v. 19 (of 5 …) Koepel garandeert een zekere uniformiteit in de werking van de bosgroepen (cfr. witboek !!!)

15 27/09/2010Algemene Vergadering15 4. Onze visie op enkele discussiepunten Over de rolverdeling tussen Provincies, ANB en de Koepel

16 27/09/2010Algemene Vergadering16 Rol Provincies Voorzien in reguliere middelen voor BG’en; afgestemd op taakstelling en (autonome) groei Ontwikkelen van een streekgericht bos- en natuurbeleid Organisatorische en logistiek/operationele ondersteuning van de BG’en Helpen bewaken principe van BG’en als instrument van en voor de private boseigenaar Personeelsbeleid (in afstemming met RvB van de BG’en) Gerichte acties ter promotie van de BG’en

17 27/09/2010Algemene Vergadering17 Rol ANB Waken over voldoende middelen voor privaat bosbeheer (ihb mhoo realisatie van de IHD - projectsubsidies) Vlaams bosbeleid maken en bewaken Doorvoeren van administratieve vereenvoudiging Beheer van bossen; samenwerkingsmogelijkheden met privé-bosbeheerder actief opzoeken; incl. ruimtelijke taakstelling (aankoopbeleid) en gepaste stimuli (subsidies) Informeren van de bosgroepen (beleid, richtlijnen, wetgeving, …)

18 27/09/2010Algemene Vergadering18 Rol Koepel Motivator om beleid van overheden mee te realiseren Helpen verkleinen afstand tussen beslissingsmakers en de doelgroep Opnemen van bosgroep overschrijdende uitdagingen (alternatieve financiering, Europese projecten, …) Faciliteren van netwerking, kennis- en informatie- uitwisseling tussen de bosgroepen Katalysator voor overleg en afstemming binnen de bossector Vertegenwoordigen bosgroepen in regiebureau IHD

19 27/09/2010Algemene Vergadering19 4. Onze visie op enkele discussiepunten Over de rolverdeling tussen Provincies, ANB en de Koepel Deze rolverdeling is voor ons een toetssteen (want resultaat van bottom-up bevraging bij de bosgroepen): “Zal hier bij de uitwerking van de interne staatshervorming voldoende rekening mee gehouden worden?”

20 27/09/2010Algemene Vergadering20 4. Onze visie op enkele discussiepunten Over de samenwerking met de RL’n Is prima, maar elk vanuit zijn eigenheid, autonomie en specifieke taakstelling O.m. op projectbasis Nodig om meer beroep te doen op elkaars expertise

21 5. Als zou beslist worden dat … dan is het gevolg … Als de toekomstige doelstelling van de bosgroepen niet meer de focus legt op “duurzaam en multifunctioneel bosbeheer” …  … dan zal de private boseigenaar zich niet meer herkennen en afhaken

22 5. Als zou beslist worden dat … dan is het gevolg … Als de ‘sokkelfinanciering’ (basis + beheersubsidies) wordt afgebouwd …  … dan zal de dienstverlening verminderen  … dan evolueren we naar een dienstverlening die meer en meer projectgestuurd is (dus enkel nog IHD?)  … dan is het niet realistisch na te streven om het grootste deel van de private boseigenaars te motiveren

23 5. Als zou beslist worden dat … dan is het gevolg … Als er geen subsidies voor een Koepel meer worden vrijgemaakt …  Dan zullen alle betrokken partijen meer energie moeten steken in afstemming (efficiëntieverlies)  Dan zal de werking van de bosgroepen gaan divergeren tussen de bosgroepen

24 6. Slotbeschouwingen/-adviezen De standpunten die u in deze PPT vernam zijn gedragen door de bosgroepen en zijn 9000 leden De ANB-studie ‘beleidsevaluatie van de bosgroepen’ wees op effectiviteit en de efficiëntie van het instrument bosgroepen (in zijn huidige vorm) De bosgroepen en de Koepel stelde in haar engagementennota uitdrukkelijk de IHD mee te willen realiseren De bosgroepen kunnen ervoor zorgen dat de overheid niet alles zelf moet doen

25 6. Slotadviezen Houdt rekening met uw Mina-advies van 25/10/12 dat pleit voor vlakker speelveld (dus meer kansen voor andere dan de klassieke sectoren om het natuur- en bosbeleid te realiseren) Suggereer verandering als er (quasi) zekerheid is dat het resultaat verbetering is, niet om te veranderen … Zorg dat de interne staatshervorming een win- win is, geen plat compromis

26 Dank voor uw aandacht en … we rekenen op U!


Download ppt "27/09/2010Algemene Vergadering2 1.Wat u moet weten over de bosgroepen 2.Wat willen we bereiken met de bosgroepen? 3.Wanneer is de overdracht naar Provincies."

Verwante presentaties


Ads door Google