De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IBO Individuele beroepsopleiding. DE IBO Individuele beroepsopleiding Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming: - opleiding van de CURSIST in de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IBO Individuele beroepsopleiding. DE IBO Individuele beroepsopleiding Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming: - opleiding van de CURSIST in de."— Transcript van de presentatie:

1 IBO Individuele beroepsopleiding

2 DE IBO Individuele beroepsopleiding Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming: - opleiding van de CURSIST in de onderneming - TRAINING en BEGELEIDING door de onderneming - op MAAT van cursist en onderneming - op basis van een OPLEIDINGSPROGRAMMA van werkgever - in BEROEP waarin cursist zal worden tewerkgesteld - TEWERKSTELLING in de onderneming na de opleiding

3 DE IBO Individuele beroepsopleiding Doelstelling : realiseren van een duurzame tewerkstelling met een duidelijke meerwaarde voor: werkzoekende – cursist werkgever

4 DE IBO Individuele beroepsopleiding Voor welke werkgevers : alle ondernemingen VZW’s administratieve overheden die niet behoren tot de wetgevende of rechterlijke macht b.v. gemeenteraad NIET gemeentelijke diensten en OCMW’s WEL

5 DE IBO Individuele beroepsopleiding Voor welke werkzoekenden : alle werkzoekenden ingeschreven bij VDAB ook niet-werkende werkzoekenden zonder uitkering LET OP: GEEN IBO WANNEER : - werknemer zelf ontslag geeft bij vorige werkgever - tewerkstelling van meer dan 2 weken in uw bedrijf

6 DE IBO Individuele beroepsopleiding Principes : VDAB betaalt premie aan cursist (mag gecumuleerd worden met vervangingsinkomen) duurtijd IBO: 1 maand tot maximum 6 maanden productiviteitspremie + facturatie werkgever is progressief (75% tot 100%) werkgever betaalt vervoerskosten (via VDAB) werkgever verzekert de cursist (AO + BA) stopzetting IBO steeds in overleg (werkgever – cursist – VDAB) na IBO: tewerkstelling in bedrijf met contract onbepaalde duur

7 DE IBO Individuele beroepsopleiding duurtijd in functie van: niveau kandidaat/cursist (opleiding, ervaring, …) min. 1 maand, max. 6 maanden moeilijkheidsgraad van de aan te leren job opleidingsprogramma (opgesteld door werkgever) combinatiemogelijkheden met opleiding in een VDAB- opleidingscentrum: voor de start van de IBO tijdens de IBO

8 DE IBO Individuele beroepsopleiding Wie beslist over start en stopzetting ? De IBO wordt contractueel vastgelegd. De directeur van het LKC (VDAB) waar het bedrijf gevestigd is beslist over: toekennen van de IBO duurtijd IBO stopzetting IBO eventuele verlenging (na duidelijke motivatie)

9 DE IBO Individuele beroepsopleiding Na de opleiding : verplichte aanwerving na IBO contract van onbepaalde duur cursist mag niet worden ontslagen gedurende periode gelijk aan de duurtijd van de IBO aanwerving na IBO kan, indien de cursist hieraan voldoet, in combinatie met een tewerkstellingsmaatregel

10 DE IBO Individuele beroepsopleiding Taak van de IBO-consulent : afstemming kandidaat en werkgever betrokken partijen (cursist en werkgever) informeren over procedures rechten en plichten opvolging: opvolgings- en evaluatiegesprekken (eventueel) stopzettingsgesprekken contactpersoon (werkgever en cursist) bij vragen en problemen

11 DE IBO Individuele beroepsopleiding Inkomen cursist en kosten werkgever : CURSIST behoudt vervangingsinkomen ontvangt productiviteitspremie + vervoerkosten samen: vrijwel een volwaardig inkomen WERKGEVER werkgever betaalt (aan VDAB): - verschil tussen loon en gemiddelde werkloosheid - vervoerskosten cursist verzekeringspremie AO geen betaling van loon of RSZ

12 DE IBO Individuele beroepsopleiding Meer weten : Dienst IBO Rijselsestraat 57 8500 Kortrijk Tel 056 24 74 30

13 Einde…………


Download ppt "IBO Individuele beroepsopleiding. DE IBO Individuele beroepsopleiding Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming: - opleiding van de CURSIST in de."

Verwante presentaties


Ads door Google