De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarrekening en Jaarverslag 2011 R&A-commissie, 14 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarrekening en Jaarverslag 2011 R&A-commissie, 14 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarrekening en Jaarverslag 2011 R&A-commissie, 14 mei 2012

2 Vormgeving jaarrekening en jaarverslag  Jaarrekening: vormgeving in samenhangende tabellen nadruk op cijfers  Jaarverslag: verantwoording 3 W-vragen in samenhang nadruk op toelichting

3 Opbouw van het jaarverslag  Samenvatting financieel resultaat 2011: Financieel beeld Financieel beeld Voorstel tot afrekening resultaat na bestemming Voorstel tot afrekening resultaat na bestemming Toelichting resultaat op hoofdlijnen Toelichting resultaat op hoofdlijnen Verloop reserves en voorzieningen, financiële positie Verloop reserves en voorzieningen, financiële positie  Programmaverantwoording: Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? (in schema) Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? (in schema) Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost?  Paragrafen

4 Voorstel afrekening resultaat na bestemming (blz.7 t/m 9 jaarverslag)  Resultaat na bestemming € 10,5 miljoen  Voorstellen tot afrekeningen: Budgetoverhevelingen - € 3,3 miljoen Budgetoverhevelingen - € 3,3 miljoen Storten in bestemmingsreserves - € 6,4 miljoen Storten in bestemmingsreserves - € 6,4 miljoen Na afrekening wordt € 0,8 miljoen gestort in de weerstandscapaciteit Algemeen

5 Samenvatting financieel resultaat 2011  Resultaat na bestemming € 10,5 mln Voordelen: Arbeidsparticipatie en armoedebestrijding (IAU en MAU) Arbeidsparticipatie en armoedebestrijding (IAU en MAU) Goede wonen (BLS) Goede wonen (BLS) Algemene dekkingsmiddelen (Gemeentefonds) Algemene dekkingsmiddelen (Gemeentefonds)Nadelen: Goede RO Vastgoed (voorzieningen gebiedsontwikkeling Spoorzone en Harnaschpolder) Goede RO Vastgoed (voorzieningen gebiedsontwikkeling Spoorzone en Harnaschpolder)  Bestemmingsreserves dalen van € 84 naar € 62 mln  Voorzieningen stijgen van € 20 naar € 22 mln  Weerstandscapaciteit algemeen wordt € 7,5 mln en voor gebiedsontwikkelingen € 12,1 mln  Weerstand op orde i.r.t. risicoprofiel blz. 7 blz. 12 blz. 11

6 Programmaverantwoording: 3 W-vragen (blz. 13-97)  Eerste 2 W-vragen  in samenhang verantwoord  Schematische opbouw (kort en bondig)  3e W-vraag  Specificatie mutaties in reserves  Afwijkingen in baten, lasten, stortingen en onttrekkingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt en toegelicht  Budgetoverhevelingen en afrekening reserves  Investeringen

7 Programmaverantwoording: budgetafwijkingen  Verklaring verschil begroot na wijziging en realisatie (> € 200.000)  Structureel/Incidenteel  Rechtmatig ja/nee (o.b.v. classificatie controleprotocol/toetsingskader)  Toelichting rechtmatigheid: zie ook Jaarrekening (boek 2)

8 Opbouw van de jaarrekening  Programmarekening: cijfers en toelichting per hoofdstuk in tabellen cijfers en toelichting per hoofdstuk in tabellen incidentele baten en lasten incidentele baten en lasten rechtmatigheid rechtmatigheid  Balans met toelichting  Bijlagen: budgetoverhevelingen budgetoverhevelingen investeringen investeringen SISA (Single Information Single Audit) SISA (Single Information Single Audit)

9 Incidentele baten en lasten (blz. 26)  Rekeningresultaat € 10,5 mln  Saldo van incidentele lasten en baten is € 9,6 mln Conclusie: structureel begrotingsevenwicht

10 Aanbevelingen Jaarrekening 2011 (accountant)  Delft groeit toe naar een ‘in control’ statement;  Uitvoeren recoverytesten automatisering;  Procesverbetering Europese aanbestedingen;  Extra aandacht voor afstemming aansluiting OBS en gemeente.

11 Commissie- en raadsbehandeling  14+22 mei + 6 juni: Commissie R&A  4 juni: Tafeltjesavond  12 juni: Advies commissie R&A  20 juni: commissie Algemeen over jaarstukken  28 juni: Vaststelling jaarstukken in raad


Download ppt "Jaarrekening en Jaarverslag 2011 R&A-commissie, 14 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google