De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1……………………….. Doeltreffende samenwerking Markermeer - IJmeer 12 november 2015 Corné Nijburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1……………………….. Doeltreffende samenwerking Markermeer - IJmeer 12 november 2015 Corné Nijburg."— Transcript van de presentatie:

1 1……………………….. Doeltreffende samenwerking Markermeer - IJmeer 12 november 2015 Corné Nijburg

2 2……………………….. Drielagenmodel Water Governance Centre

3 3……………………….. 3 Ambitie/visie: RRAAM, TBES, NMIJ ✔ – Lange historie, veel dialoog – Kan de ambitie nog hoger? Voldoende informatie? ✔✗ – Studie versus realisatie – Monitoring en lerend netwerk Voldoende kennis en kunde? ✔ – Gebruik kennis van bewoners en bedrijven – Durf te starten zonder alle kennis Inhoudelijke laag 3

4 4……………………….. 4

5 5……………………….. 5 Institutionele laag Rollen en verantwoordelijkheden ✔✗ – Regiobelang versus projectbelang – Behoefte aan regie Juridisch kader op orde? ✔ – Moeten de huidige normen altijd leidend zijn? Financiering gewaarborgd? ✗ – Ambities zijn groter dan beschikbare middelen – Ruimte voor PPS en EU-subsidie – Voorbeeld investering vanuit Natuurmonumenten

6 6……………………….. 6 Relationele laag Balans in belangen? ✔✗ – Ecologie versus economie Zijn stakeholders voldoende betrokken? ✔✗ – Faciliteren van burgerinitiatief – Bedrijfsleven breng je plannen in !! Is er een vertrouwensbasis? ✔ – Goede verhoudingen op alle niveaus – Hoe te borgen op de lange termijn?

7 7……………………….. 7 publiek-private samenwerken aan gezamenlijke integrale lange termijn ambitie in een adaptief proces gericht op realisatie met ruimte om in te spelen op voortschrijdend inzicht : – maatschappelijke en economische ontwikkelingen – kennis en innovatie Gezamenlijke wens

8 8……………………….. 8 Versterken structuur (laag 2): – Meer centrale regie en financiering – Organiseren van PPS – Sturen op samenhang projecten Daadkracht – Controleren op uitvoering – Sturen op planning en resultaat Versterken vertrouwen (laag 3): – Netwerksturing en decentrale financiering – Condities scheppen dat iedereen mee kan doen – Vergroten draagvlak voor projecten Draagkracht – Elkaar aanspreken op nakomen afspraken – Sturen op proces en resultaat Twee benaderingen

9 9……………………….. 9 Benut het beste van twee werelden Bestuurlijke keuzes: Waar staat de schuif op de as? Stand kan in de tijd verschillen Adaptieve governance PROJECT BELANG REGIO BELANG EEN STUURGROEP VEEL STUURGROEPEN DECENTRAAL FONDS CENTRAAL FONDS GEEN ROL MAATS.ORG GROTE ROL MAATS.ORG SECTORAAL INTEGRAAL DRAAGKRACHT DAADKRACHT

10 10……………………….. 10 “Gedragen daden treffen beter doel”

11 11……………………….. Ten slotte


Download ppt "1……………………….. Doeltreffende samenwerking Markermeer - IJmeer 12 november 2015 Corné Nijburg."

Verwante presentaties


Ads door Google