De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 6 Informatieavond.. Groep 6 maandag t/m vrijdag : Michiel van Buuren ADV woensdagochtend (19 x): Nel v.d. Zwaag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 6 Informatieavond.. Groep 6 maandag t/m vrijdag : Michiel van Buuren ADV woensdagochtend (19 x): Nel v.d. Zwaag."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 6 Informatieavond.

2 Groep 6 maandag t/m vrijdag : Michiel van Buuren ADV woensdagochtend (19 x): Nel v.d. Zwaag

3 Welke vakken ? Trefwoord levensbeschouwelijk of bijbels onderwijs Rekenen Spelling Taal Begrijpend lezen Leesonderwijs Schrijven Verkeer Aardrijkskunde-Geobas Geschiedenis-Brandaan Natuniek Tekenen Handvaardigheid Gym Sociale talenten- Kanjertraining

4 Huiswerk Spreekbeurt, boekbespreking, werkstuk Topotoetsen Aardrijkskunde-, geschiedenis- en natuniektoetsen Extra werk om te oefenen wanneer nodig

5 Zelfstandig werken Taakbrief : dagtaak, dobbelsteen Zelfstandigheid ; niet gelijk om hulp vragen, eerst even nadenken Leren plannen Tijd voor individuele aandacht, extra begeleiding

6 Extra Bosexcursie De boer op Ask voorstelling Coda Activiteiten project  Klasseouder : ……. 1 spreekbeurt 1 boekbespreking 1 werkstuk

7 Dagstructuur Inloop 8.30 – 8.50 Trefwoord / Bijbels onderwijs Rekenen 10.00 pauze ; 10.20 eten & drinken 10.30 taal/spelling/leesonderwijs Overige vakken 12.00 / 12.15 13.15 - 15.15

8 Trefwoord Gebed Digitaal : site Bijbelverhaal Liedjes Verwerkingsblad

9 Rekenen dagelijks Nieuwe methode : Pluspunt 3 Stapsgewijs Oefenen & herhalen Differentiatie – drie niveau’s Oefen- en toetssoftware Digibordsoftware

10 Getallen; getalrelaties –Tot 10.000; getallenlijn, sprongen maken, afronden, schattend rekenen Hoofdrekenen..…met kladpapier –Tafels, erbij, eraf; –70 x 34, 20 x 300, Cijferen : –schema’s, kolomsgewijs (onder elkaar), tafels, erbij, eraf

11 Meten, tijd, geld –Maateenheden, –Kaart & schaal, m 2 –Klok : analoog, digitaal, secondes, datumnotatie & weeknummers –Geldrekenen

12 Breuken, verhoudingen, procenten, kommagetallen –Bijv. blok 1 les 9 (wb 2**) –Bijv. blok 3 les 5 (opdr.boek blz 48) Tabellen & grafieken Automatiseren

13 Taal Taal in Beeld Woordenschat (visuele ondersteuning) Spreken & luisteren Schrijven (stellen) Taalbeschouwing 3 weken basisstof, 1 week toets en herhaling/verrijking Eens in de drie weken een methodegebonden toets

14 Spelling Spelling in Beeld Synchroon met Taal in Beeld, zelfde opbouw Spellingstrategieën aanleren : –Klankspoor : schrijf wat je hoort –Regelspoor : toepassen spellingregels Opzoekstrategie –Weetspoor : inprenten Analogiestrategie Veel oefendictees In januari en juni cito spelling

15 Begrijpend lezen Tekstverwerken doel onder andere : strategie aanleren Oordelend begrip : soort tekst bepalen Leesdoel : plezier, informatie, instructie Feiten, meningen Opbouw : alinea’s, inleiding Verwijswoorden Samenvatten ( hoofdzaken, bijzaken) Studerend lezen in groep 7 Cito alleen in januari

16 Aardrijkskunde Geobas Alle provincies van Nederland apart in een hoofdstuk, bij ieder hoofdstuk hoort een toets. Bij ieder hoofdstuk hoort een topotoets Topobladen bewaren! Herhalingstoetsen

17 Geschiedenis - Brandaan Lesboek Werkboek Canon; groep 6 : periode 1600 - 2000 Concentrische opbouw : thema’s keren elke twee jaar terug Samenvattingen thuis leren Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets

18 Natuniek, 1x per week Een combinatie tussen natuur en techniek. Vier hoofdstukken: 1.Jouw lichaam werkt op voedsel 2.Beweging (tandwielen) 3.Natuurlijke buren (planten en dieren) 4.Berichten; communicatie Samenvattingen thuis leren Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een toets

19 Gym Op maandagmiddag en vrijdagmorgen Toestel- en spellessen Gymkleding mee naar huis.

20 Overig Handvaardigheid, 1x per week Tekenen, 1x per week Verkeer, 1x per 2 weken Sociale talenten / kanjertraining

21 Spreekbeurten en boekbesprekingen worden ingedeeld. Werkwijze wordt in de klas besproken Infoblad mee naar huis Idem voor de werkstukken - 2013.

22 Zorg Interne begeleiding Remedial teaching –Groepsplannen –Handelingsplan –In de klas / buiten de klas Hulp bij opvoedingsvragen of andere zaken –Opvoedsteunpunt –ZAT (zorgadviesteam) Luizencontrole –Na vakanties, geen gel. –Betreffende ouders direct ingelicht. –Kind evt. direct naar huis.


Download ppt "Welkom in groep 6 Informatieavond.. Groep 6 maandag t/m vrijdag : Michiel van Buuren ADV woensdagochtend (19 x): Nel v.d. Zwaag."

Verwante presentaties


Ads door Google