De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) Verwerking:

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) Verwerking:"— Transcript van de presentatie:

1 College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) Verwerking: Meerkeuzevragen (10 min) reclame Quiz (10 min)

2 http://v3.quadiatv.com/template/210/welcome.html Principes van Marketing Hoofstuk12

3 http://www.youtube.com/watch?v=_d4b_q-6egU&feature=related

4 H 15 communicatie © Economie Leer Kracht 2011 Hoofdstuk 15 Geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie

5 Promotie is communicatie Communicatie is overdracht van informatie Een mens kan niet niet communiceren © Economie Leer Kracht 2011 Promotie /communicatie

6 Marketingcommunicatiesysteem Principes van marketing – Hoofdstuk 15

7 Marketingcommunicatie (Promotie) = combinatie van middelen om groepen te informeren/beïnvloeden. Communicatiemix : Reclame (betaald) Public Relations (t.a.v. organisatie) Persoonlijke Verkoop Sales promotion (inspanning door verkopers) Direct marketing (direct contact met (potentiële) kopers) Publiciteit/ Buzz (onbetaald) Sponsoring (financiële steun aan persoon of ORG) op elkaar afgestemd: geïntegreerde communicatie. “van broadcasting naar narrowcasting” © Economie Leer Kracht 2011

8 naar zender (bijvoorbeeld producenten- en ideële-) naar ontvanger (consumenten-, handels-) naar boodschap (actie -, thema, vergelijkende-) naar medium (ether-, internet) © Economie Leer Kracht 2011 Soorten reclame:

9 (Consument) Sales Promoties prijsgerichte: kortingsbon Kortingsactie Frequentieprogramma aandachttrekkende : wedstrijd Bonusartikel (premium) Monster/ voorbeeld

10 Geïntegreerde marketingcommunicatie Principes van marketing – Hoofdstuk 15

11 Persoonlijke vs massacommunicatie Informatieoverdracht via: 1mensen (persoonlijke communicatie), zoals public relations en persoonlijke verkoop) en 2massamedia (massacommunicatie). Voordelen van persoonlijke communicatie: diepgaand afgestemd op de ontvanger directe feedback. © Economie Leer Kracht 2011

12 (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

13

14 Hiërarchische response-modellen Communi- cations Model AIDA Model Hierarchy-of- Effects Model Stages Cognitive Stage (kennis) Affective Stage (gevoel) Behavior Stage (gedrag) Purchase Liking Preference Conviction Awareness Knowledge Attention Interest Desire ActionBehavior Attitude Intention Exposure Reception Cognitive response Principes van marketing – Hoofdstuk 15

15 Communicatiedoelstellingen DAGMAR-model. Defining Advertising Goals for Measuring Advertising Results AIDA – model Attention, Interest, Desire, Action © Economie Leer Kracht 2011

16 Communicatiebeleid (7 m’s) 1.doelgroep kiezen (market) 2.doelstellingen formuleren (mission) 3.budget vaststellen (money) 4.communicatiemix bepalen (mix) 5.boodschap ontwikkelen (message) 6.media kiezen (medium) 7.resultaten meten en bijsturen (measuring) USP: Unique Selling Proposition © Economie Leer Kracht 2011

17 Communicatiestrategieën: (© Noordhoff: Bron: Verhage, inleiding Marketing, Noordhoff 978-90-207-3308-2)

18 (communicatie) budgetbepaling Gangbare Methoden: Omzetpercentagemethode. Een vast percentage van de behaalde (of verwachte) omzet, afzet of winst. Sluitpostmethode/ wat een bedrijf kan missen. bedrag dat na aftrek van overblijft. Concurrentie/pariteiten methode. bedrag wordt gerelateerd aan het budget van concurrenten. Taakstellende methode. bestedingen zijn afhankelijk van doelstellingen en vereiste activiteiten. © Economie Leer Kracht 2011

19 Communicatiemix = combinatie van communicatie-instrumenten hangt onder meer af van: budget doelgroep productkenmerken fase in de productlevenscyclus doelstellingen © Economie Leer Kracht 2011

20 Campagneontwikkeling ‘wat’ worden vertaald in ‘hoe’ Conceptontwikkeling: creatief idee (‘concept’) – bestaande uit woorden, beelden, de toon, de stijl en een thema – dat het reclamebureau bedenkt en uitwerkt om propositie over te brengen. © Economie Leer Kracht 2011

21 Wie ontwikkelen een reclamecampagne? http://www.effie.nl/

22 Copy-test Onderzoek naar effect van reclameboodschap. Doel: Achterhalen of een reclameboodschap aandacht trekt, goed overkomt en wordt onthouden. Onderzoek kan op 2 momenten: 1.Vóór start campagne (pretest) 2.Ná start van campagne (posttest) © Economie Leer Kracht 2011

23 Selecteren van media ‘The medium is the message’: Criteria voor de mediaselectie: Communicatievermogen: medium geschikt om boodschap over te brengen? Bereik. Hoeveel personen worden met medium (mediumbereik) geconfronteerd? Mediakosten. mediakosten per 1 000 bereikte personen uit de doelgroep (kosten per duizend)? © Economie Leer Kracht 2011

24 Dekking Dekking: het percentage van de doelgroep dat een bepaald medium bereikt. (Dekking = doelgroepbereik). Voorbeeld: Gemiddeld kijken er 750.000 mensen naar het SBS-6 programma Reportage. Tijdens de reclameonderbrekingen daalt dit aantal naar 625.000. Gilette zendt tijdens de reclame een spotje uit over een nieuw scheerapparaat. Er blijken 125.000 kijkers onder de doelgroep te vallen. De totale doelgroep bedraagt 675.000 personen. Hoe groot is de dekking? © Economie Leer Kracht 2011

25 (125.000/675.000)*100 = 18.5% NB: alleen doelgroep van belang Dekking: © Economie Leer Kracht 2011

26 Public relations en sponsoring Public Relations : communicatieactiviteiten om positief imago te creëren van organisatie (bijvoorbeeld door sponsoring). Sponsoring : verlenen van (financiële) steun aan een organisatie of persoon die een sportieve, artistieke of andere interessante prestatie levert, in ruil voor het verwerven van commerciële publiciteit. = Reclame + PR © Economie Leer Kracht 2011

27

28 Banners: Affiliated marketing: De webmaster (van de uitgever) ontvangt een vergoeding op basis van aantal klicks, verkopen, of aantal bezoekers Internet als medium © Economie Leer Kracht 2011

29 Google © Economie Leer Kracht 2011

30 http://www.bva.nl/media/downloads/mt-top-100-adverteerders-2010.pdfhttp://www.bva.nl/media/downloads/mt-top-100-adverteerders-2010.pdf en http://www.dagbladacademy.nl/index.php?s=mediabestedingen http://www.dagbladacademy.nl/index.php?s=mediabestedingen

31 Online bestedingen top 5 (2011) 1.Zalando (€ 4,8 miljoen) (alle mediumtypen € 7.9 miljoen, internet 60%, televisie 38%) 2. Groupon € 4,6 miljoen. 3. ING met € 4,2 miljoen (budget € 8,2 miljoen, televisie € 2,7 miljoen) 4. NS internet: € 3,8 miljoen (€ 11,5 miljoen, Televisie 50%) 5. Simpel (€ 3,6 miljoen). (7,2 miljoen rest vooral naar televisie) bron: www.mediaonderzoek.nlwww.mediaonderzoek.nl

32 Buzz = (Free) publicity: Advertorial: advertentie en tutorial; redactioneel stuk over product. betaald is reclame, onbetaald is (free) publicity Viral Marketing: mond-tot-mondreclame via internet. internetters zijn enthousiast over een product, of reclame boodschap en delen dat met anderen via o.a. mail, MSN, chat, hyves ed bijvoorbeeld: inloopkast reclame van Heineken

33 Advertorial:


Download ppt "College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) Verwerking:"

Verwante presentaties


Ads door Google