De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parochiekerkenplan Tongeren Toelichting Federatie Noord 28.10.2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parochiekerkenplan Tongeren Toelichting Federatie Noord 28.10.2015."— Transcript van de presentatie:

1 Parochiekerkenplan Tongeren Toelichting Federatie Noord 28.10.2015

2 Doel Optimaal gebruik kerkgebouwen Respect historische context Inbedding lokale gemeenschap en parochie Aandacht voor hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen

3 Terminologie Federatiekerk = hoofdkerk Prioriteitskerk = gebruik voor de eredienst Valorisatie = gebruik voor de eredienst Nevenbestemming = neveninvulling, eredienst blijft behouden Herbestemming = geen eredienst meer Medegebruik = andere geloofsgemeenschap

4 Financieel kader Doel is niet om te besparen. Wel meer efficiënte werking en middelen gebruik PKP in meerjarenplanning kerkbestuur EN stad Investeringen en nodig voor betoelaging bij restauratie of bestemmingswijzigingen

5 Parochiekerkenplan (PKP) Geen eensluidende richtlijnen Basisgegevens verzamelen Toekomstige rol onderzoeken In overleg

6 Lokale context 4 federaties 22 parochiekerken + 4 kapellen 19 eigendom kerkbestuur / 7 eigendom stad 15 beschermd Per kerkgebouw fiche met situering gebouw + bredere context

7 Timing Januari 2015 : eerste aanzet bisdom Februari-maart 2015 : visie stad en terugkoppelingen met kerkbesturen April 2015 : opstart gemengde werkgroep April 2015-2016 : lokale terugkoppeling en ontwikkeling PKP September-oktober 2016 : voorleggen PKP ter goedkeuring Start traject ter voorbereiding van PKP 2019-2024 met nadruk op lokale input

8 Federatiekerk = Riksingen Prioriteitskerk = Henis Mogelijkheid tot nevenbestemmingen (binnen een af te spreken kader) = Berg, Neerrepen, Overrepen, Riksingen en ‘s-Herenelderen Herbestemmen = Ketsingen Structuur federatie Tongeren-Noord

9 Sint-Gertrudiskerk Riksingen

10 Zaalkerk 19 e eeuw met beschermde toren uit de 13 e eeuw 264 zitplaatsen / beperkte parking / goed toegankelijk / ruimte voor catechese- winterkapel / centraal gelegen in federatie Bouwfysisch? Restauratie nodig Geen vraag om kerk voor andere doeleinden te gebruiken Riksingen wordt federatiekerk

11 Sint-Hubertuskerk Henis

12 Kerk uit de 19 e eeuw met toren uit 13 e eeuw 120 zitplaatsen Nagenoeg geen parking / moeilijk toegankelijk omwille van hoogte Centraal in federatie Belang van Sint-Christoffelviering Geen vraag voor bijkomende ruimte in Henis Henis wordt prioriteitskerk = uitsluitend eredienst

13 Sint-Martinuskerk Berg

14 Kerk 11 e -13 e eeuw, grondige restauratie jaren 1870-1900 Beschermd 115 zitplaatsen Weinig parkeerruimte / moeilijk toegankelijk owv trappen Beperkte bijkomende vraag naar gebruiksruimte Zoeken naar nevenbestemming voor Berg (rekening houdend met bescherming en gebruik voor eredienst)

15 KETSINGEN = kapel afhankelijk van kerkbestuur Sint-Stefanus ‘s-Herenelderen Grondgebied Berg Restauratie gewenst Vraag naar bijkomende gebruiksruimte in het dorp Ketsingen herbestemmen. Gebouw en locatie lenen zich hiertoe

16 Sint-Ludgeruskerk Neerrepen

17 Kerk uit 11 e -12 e eeuw met grondige restauratie begin 20 e eeuw Beschermd / historische ligging / restauratie op termijn nodig 100 zitplaatsen / beperkte parkeerruimte Goed toegankelijk Vraag naar bijkomende gebruiksruimte in het dorp + problematiek buurthuis Toeristisch potentieel? Nevenbestemming zoeken voor Neerrepen. Opdeelbaarheid wel moeilijk.

18 Sint-Laurentiuskerk Overrepen

19 Kerk uit 18 e eeuw, in restauratie Beschermd Ruime kerk / parkeergelegenheid / goed toegankelijk / interessante ligging Zoeken naar nevenbestemming in ruimte of tijd. Kerk kan opgedeeld worden. Verenigingen / school?

20 Sint-Stefanuskerk ‘s-Herenelderen

21 Kerk uit de 15 e eeuw, recent gerestaureerd Beschermd / historische ligging Cfr. Neerrepen 150 zitplaatsen / parkeerruimte / goed toegankelijk Toeristisch potentieel? Geen vraag naar bijkomende gebruiksruimte.

22 Vervolgtraject Verwerken gegevens Juni laatste terugkoppelmoment Tongeren centrum Goedkeuring bisdom / september of oktober gemeenteraad Tussentijds opstarten uitwerken plan door specialisten met input en participatie lokaal kerkbestuur en gemeenschap (website / infoavond / flyer / …). Verwerken naar volgend parochiekerkenplan


Download ppt "Parochiekerkenplan Tongeren Toelichting Federatie Noord 28.10.2015."

Verwante presentaties


Ads door Google