De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderrechten in de praktijk 17 November 2015 Kathalijne Buitenweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderrechten in de praktijk 17 November 2015 Kathalijne Buitenweg."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderrechten in de praktijk 17 November 2015 Kathalijne Buitenweg

2 Mensenrechtenbenadering op MBO 2

3 Wat komt aan bod? Korte uitleg over het College voor de Rechten van de Mens Wat zijn mensenrechten? Wat zijn kinderrechten? Hoe heb jij hiermee te maken als professional? 3

4 College voor de Rechten van de Mens 4

5 Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind In Nederland sinds 1995  Kinderen hebben mensenrechten  Kinderen verdienen extra bescherming 5

6 Wat zijn mensenrechten?  Wat maakt mensenrechten onderscheidend?  Welke mensenrechten ken jij? http://www.jvmr.nl/index.php/component/content/artic le/24-de-mensenrechten/66-wat-zijn-je-rechten 6

7 Trends  17e-20e eeuw: opname mensenrechten in nationale politieke systemen  Na WO II: codificatie internationaal 7

8 Ontwikkelingen na 1948  Formuleren standaarden (negen kernverdragen)  Ontwikkelen internationale monitoringssystemen  Nationale infrastructuur, zoals nationale mensenrechteninstituten. (College) 8

9 Negen kernverdragen  Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (IVBPR); Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten  Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR); Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten  Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD); Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie  Internationaal Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van vrouwendiscriminatie (CEDAW, ofwel Vrouwenverdrag); Internationaal Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van vrouwendiscriminatie  Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende vormen van bestraffing (CAT); Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende vormen van bestraffing  Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind (CRC, ofwel Kinderrechtenverdrag); Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind  Internationaal Verdrag tegen gedwongen verdwijningen (CED); Internationaal Verdrag tegen gedwongen verdwijningen  Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD).  Internationaal verdrag over de bescherming van de rechten van alle migrerende arbeiders en hun familieleden (CMW); 9

10 Mensenrechten kunnen worden uitgewerkt in een drieslag:  Respecteren  Beschermen  Realiseren Het idee dat sociale rechten slechts inspanningsverplichtingen zijn is achterhaald. 10

11 11 Recht op onderwijs

12 Zelf vorm geven aan je leven Menselijke waardigheid Non-discriminatie Autonomie Respect Participatie 12

13 Menselijke waardigheid  Mensen hebben het recht op onderdak dat veilig, gezond en hygiënisch is, met respect voor het privé- en familieleven van de bewoners.  Defence for Children won zaak tegen Nederland. => Nederland moet werken aan humane opvang voor uitgeprocedeerde gezinnen 13

14 Autonomie I  Artikel 23  Elke gehandicapt kind heeft recht op aangepaste zorg, onderwijs en training waardoor het in staat is een bevredigend, volwaardig en behoorlijk leven te leiden, de zelfstandigheid van het kind wordt bevorderd, en het kind actief kan deelnemen aan de samenleving. 14

15 Autonomie II  Janneke van der Waal—4 sterrenVind de Ronda zaal een fantastische zaal. Goede akoestiek en een brede zaal waardoor het podium goed zichtbaar is. Helaas moest ik dit keer in de rolstoel een concert bijwonen en was zeer teleurgesteld toen bleek dat de rand van het balkon precies op ooghoogte geplaatst is. Wat een misser. Wat betreft de begeleiding van het personeel naar de zaal kan ik niet anders zeggen dat dit goed geregeld is en ze zeer behulpzaam waren. Zelfs mijn vriendin kreeg een stoel aangeboden. Bedankt!! Verder vind ik het voor mindervaliden een onvriendelijk gebouw. Zware deuren en bij de ingang deed de knop om automatisch de deur te open het niet. Dan ben je blij dat je iemand bij je hebt.  ongeveer 2 maanden geleden · ongeveer 2 maanden geleden 15

16 Participatie  Artikel 12 “Ieder kind heeft het recht zijn mening vrijelijk te uiten in aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang moet worden gehecht.” Materiaal moet leesbaar zijn. 16

17 17

18 18

19 Het belang van kinderen staat voorop Voorbeeld: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Balans tussen bescherming en zeggenschap. Bij jonge kinderen slaat die altijd door naar de kant van bescherming. Voor oudere kinderen is meer ruimte voor (mede)zeggenschap. 19

20 Zelfstandige kinderrechten, zoals..  Elk kind heeft het recht om bij zijn ouders op te groeien en om met beide ouders contact te houden (tenzij dit in strijd is met het belang van het kind)  Gezinshereniging  Contact na scheiding  Bij adoptie staat het belang van het kind centraal  Een uithuisplaatsing moet regelmatig geëvalueerd worden  Is het Kinderrechtenverdrag gerespecteerd bij de Wet Lesbisch Ouderschap? 20

21 Ouders primair verantwoordelijk  Staat staat ouders bij  Staat beschermt kind tegen elke vorm van mishandeling  Ook na decentralisatie is de Staat de normadressaat 21

22 Onze opdracht 22


Download ppt "Kinderrechten in de praktijk 17 November 2015 Kathalijne Buitenweg."

Verwante presentaties


Ads door Google